Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Herby z Kamieńskiem związane

Jeszcze słychać śpiew
i rżenie koni...


70 lat Ludowego Zespołu Sportowego ŚWIT

100 lat Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kamieńsku


90-lecie powstania drużyny harcerskiej w Kamieńsku

45-lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku

15-lecie odzyskania prawa miejskiego przez Kamieńsk.

Odsłonięcie i poświęcenie
pomnika Stanisława Sojczyńskiego
- Warszyca


Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Namina górę strony


III Krajowa Konferencja Samorządy RP dla Jana Pawła II- kliknij po więcej

W dniach 27-28 marca 2008 r. w Kamieńsku obyła się III Krajowa Konferencja Samorządy RP dla Jana Pawła, pod hasłem przewodnim "Kultura w nauczaniu Jana Pawła II." 28.08.2007 r. do Urzędu Miejskiego w Kamieńsku wpłynęła propozycja współorganizacji konferencji, od prezesa Ryszarda Zawadowskiego.04.09.2007 r. burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski wyraził zgodę na współorganizację konferencji.Projekt zaproszenia na konferencję.


22.01.2008 r. odbyło się spotkanie w sprawie organizacji III Krajowej Konferencji Samorządy RP dla Jana Pawła II. W spotkaniu uczestniczyli: Grzegorz Turlejski - burmistrz Kamieńska, Paweł Ziemba - zastępca burmistrza, Ryszard Zawadowski - prezes Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła, Grzegorz Kaniewski - v-ce prezes Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła, Jan Bartoszewski - przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku, Wojciech Ziemba - v-ce przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku, Tadeusz Pielasa - dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kamieńsku, Arkadiusz Stolarski - zastępca dyrektora PG, Mirosława Ziemba - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kamieńsku, Magdalena Wieczorek - zastępca dyrektora PSP w Kamieńsku.
<
Projekty stempli okolicznościowych i datownika III Konferencji.Z okazji III Krajowej Konferencji Samorządy RP dla Jana Pawła II został wybity pamiątkowy medal o średnicy 69,5 mm wybity przez PPU Polmet w Częstochowie, według projektu graficznego Grzegorza Turlejskiego. Medal zostanie przyznany przez burmistrza Kamieńska osobom fizycznym, prawnym oraz organizacjom i instytucjom, które:

 • przyczyniły się do zorganizowania III Krajowej Konferencji Samorządy RP dla Jana Pawła II,
 • upamiętniają pontyfikat Jana Pawła II poprzez podejmowane działania.


  Honorowy patronat nad III Krajową Konferencją Samorządy RP dla Jana Pawła II, objął Arcybiskup Metropolita Częstochowski Stanisław Nowak.  Honorowy patronat nad III Krajową Konferencją Samorządy RP dla Jana Pawła II, objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.  Zaproszenie na Konferencję

       


  List Stanisława Kardynała Dziwisza Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego do burmistrza Kamieńska Grzegorza Turlejskiego.  List Kardynała Mariana Jaworskiego Arcybiskupa Metropolity Lwowskiego Obrządku Łacińskiego
  do burmistrza Kamieńska Grzegorza Turlejskiego.  List burmistrza Sandomierza Jerzego Borowskiego, do burmistrza Kamieńska Grzegorza Turlejskiego.  27 marca 2008r.  Otwarcie III Konferencji przez burmistrza Kamieńska Grzegorza Turlejskiego.  Wystąpienie - Ryszarda Zawadowskiego prezesa Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II .  Ks. prałat dr hab. Marian Duda rektor Instytutu Teologicznego w Częstochowie wygłosił referat "Patriotyzm narodowy małych ojczyzn według myśli i przesłań Jana Pawła II."
  V-ce Prezydent Miasta Częstochowa Bogumił Sobuś, odczytał list od prezydenta Częstochowy Tadeusza Wrony, do burmistrza Kamieńska Grzegorza Turlejskiego.

  Ks. dr Andrzej Kuliberda z Kurii Metropolitalnej w Częstochowie wygłosił referat "Kształtowanie poczucia polskości jako wyrazu więzi świadomości narodowej i państwowej, zwłaszcza wśród młodzieży."  Wystąpienie zastępcy wójta gminy Kamionka Grzegorza Szymanka.  Wystąpienie prezesa Klubu Kolekcjonerów Pamiątek Pontyfikatu Jana Pawła II Gminy Kamionka Krzysztofa Drozdowskiego.
  Słowo ks. prałat dr hab. Mariana Dudy.  Ks. dr Paweł Bogumił Sobuś z Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie wygłosił referat "Inspirowanie przedsięwzięć społecznych, politycznych i kulturalnych zmuszających do przełamywania bierności obywatelskiej przez wzmacnianie tożsamości i identyfikacji społeczności lokalnych z małą i wielką Ojczyzną."
  Wystąpienie Stanisława Bodysa - burmistrza Rejowca Fabrycznego.
  Ks. dr Marian Szymonik z Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie wygłosił referat "Krzewienie polskiego regionalizmu – kultura regionalna i lokalna wyrazem godności człowieka i obywatela lokalnej społeczności."  Słowo ks. prof. dr hab. Augustyna Eckmanna z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie.
  Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Radomska Andrzeja Kucharskiego.  Wystawa publikacji tygodnika katolickiego "Niedziela".  Wystawa kart różańcowych Firmy "EMES".  Wystawa znaczków, widokówek, kartek pocztowych Poczty Polskiej.  Z okazji Konferencji zostały wydane:

  - widokówki  - karty beznominałowe
  Rozmowy kuluarowe.
  Wspólna fotografia.  Od lewej: Grzegorz Turlejski, Bogusława Mroczkowska, ks. prof. Augustyn Eckman, Jacek Strzelecki, ks. kanonik Eugeniusz Kołodziejczyk, ks. Tomasz Dragan, ks. dr Andrzej Kuliberda, ks. kanonik Andrzej Stępień, Paweł Ziemba, Jadwiga Ziemba.

  Wspólna fotografia.  Od lewej: burmistrz Grzegorz Turlejski, inspektor d/s promocji Bogusława Mroczkowska,
  ks. kanonik Andrzej Stępień - proboszcz parafii w Będzinie.

  Prezentacja multimedialna miasta Toruń - organizatora IV Konferencji "Samorządy RP dla Jana Pawła II" w czerwcu 2009r.
  Rafał Pietrucień - wiceprezydent Miasta Toruń oraz Waldemar Przybyszewski - przewodniczący Rady Miasta Torunia przekazali burmistrzowi Kamieńska Grzegorzowi Turlejskiemu list od Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego.

  Pamiątkowe medale od burmistrza Kamieńska otrzymali:  ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann  Bogumił Sobuś - Wiceprezydent Częstochowy  ks. Andrzej Stępień  ks. prałat dr hab. Marian Duda  ks. dr Andrzej Kuliberda  ks. dr Paweł Bogumił Sobuś  ks. dr Marian Szymonik

  Prezentacja multimedialna "Jan Paweł II - I Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Kamieńsk"
  Wieczór poezji i muzyki związanej z Janem Pawłem II w wykonaniu artystów scen warszawskich: Grażyny Biernat Borowskiej oraz Magdaleny Kluczyńskiej.
  Uczestnicy konferencji wspólnie ośpiewali "Barkę".
  Uczestnicy Konferencji.  Wspólna fotografia.  Od lewej stoją: Magdalena Wieczorek, Mirosława Ziemba, Jadwiga Ziemba, Marlena Mroczkowska - Madejczyk, Paweł Ziemba, Arkadiusz Stolarski, Zofia Rożniatowska, Bogusława Mroczkowska, Grzegorz Turlejski, Ewelina Jakubczyk, Stanisław Sowiński.

  28 marca 2008r.

  Msza Święta w intencji beatyfikacji Jana Pawła II, którą odprawił Kanclerz Kurii Metropolitarnej ks. inf. Marian Mikołajczyk.
  Po mszy św. burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski wraz z zastępca burmistrza Pawłem Ziembą złożyli kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II w Kamieńsku.  Wspólna fotografia pod pomnikiem Jana Pawła II.  Wystawa "Formy upamiętniania pontyfikatu Jana Pawła II" w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kamieńsku.


  Występ słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej.  Wspomnienie o Janie Pawle II w wykonaniu młodzieży szkolnej przygotowali nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II oraz Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kamieńsku: Elżbieta Dworzyńska, Marlena Mroczkowska-Madejczyk, Urszula Ościk, Ewelina Jakubczyk, Arkadiusz Stolarski, Edyta Białek, Marzena Górna-Turlejska, Cezary Białek.
  Wykonawcami występu słowno-muzycznego byli:
  Kamila Ciupińska, Aleksandra Jurczyk, Katarzyna Misiak, Paulina Górna, Dominik Maczugowski, Weronika Rozpończyk, Monika Dworzyńska, Martyna Kowalska, Alicja Piekarska, Karolina Ościk, Agnieszka Jurczyk, Emilia Rożniatowska, Dawid Rożniatowski, Michalina Madejczyk, Michał Ziemba, Mateusz Mikołajczyk.


  Wystąpienie Ryszarda Zawadowskiego - prezesa Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II.  Prezes Ryszard Zawadowski wręczył burmistrzowi Kamieńska Grzegorzowi Turlejskiemu akt nadania Honorowego Członka Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II.
  Pamiątkowe medale od burmistrza Kamieńska otrzymali:
  - nauczyciele:
  Mirosława Ziemba, Magdalena Wieczorek, Tadeusz Pielasa, Sławomir Fryc, Renata Kopcik, Marzena Górna-Turlejska, Urszula Ościk, Elżbieta Dworzyńska, Marlena Mroczkowska-Madejczyk, Ewelina Jakubczyk, Arkadiusz Stolarski, Edyta Białek, Cezary Białek.  - Kurator Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim Andrzej Krych.  - ks. Eugeniusz Kołodziejczyk oraz ks. Tomasz Dragan.


  Dyplomy podziękowania od burmistrza Kamieńska Grzegorza Turlejskiego otrzymali:
  - uczniowie: Kamila Ciupińska, Aleksandra Jurczyk, Katarzyna Misiak, Paulina Górna, Dominik Maczugowski, Weronika Rozpończyk, Monika Dworzyńska, Martyna Kowalska, Alicja Piekarska, Karolina Ościk, Agnieszka Jurczyk, Emilia Rożniatowska, Dawid Rożniatowski, Michalina Madejczyk, Michał Ziemba, Mateusz Mikołajczyk.
  -

  druhny i druhowie z 89 drużyny harcerskiej "Kamyki": Adrianna Stalka, Aleksandra Włodarczyk, Anna Krawczyk, Katarzyna Jagusiak, Anna Stefanek, Julita Ościk, Katarzyna Alama, Katarzyna Kurzydlak, Maria Pęczkowska, Martyna Lesiakowska, Patrycja Jabłecka, Patrycja Zbroja, Paulina Łęgowiak, Kamil Gryl, Kamil Motyka, Kamil Szcześniewski, Łukasz Szulc, Mateusz Więcławek, Michał Antoszczyk, Tomasz Bąkowicz, Zbigniew Stolarski.
  Zwiedzanie muzeum KWB Bełchatów oraz spotkanie z v-ce prezesem Zarządu BOT KWB Bełchatów Markiem Włóką.  Z tarasu widokowego uczestnicy III Konferencji oglądali odkrywkę KWB Bełchatów.  Zwiedzanie parku elektrowni wiatrowej, spotkanie z prezesem Zarządu Elektrowni Wiatrowej Kamieńsk Sp. z o.o. Bogusławem Terleckim.

  Na zakończenie III Konferencji burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski wręczył uczestnikom pamiątkowe medale.  Z-ca wójta gminy Kamionka i prezes Klubu Kolekcjonerów Pamiątek Pontyfikatu Jana Pawła II Gminy Kamionka wręczyli burmistrzowi Kamieńska Grzegorzowi Turlejskiemu pamiątkowy obraz.

  Wystąpienie przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku Jan Bartoszewskiego.  Wystąpienie prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńsku Przemysława Pakuły.  Wspólna fotografia.  Od lewej: Ryszard Zawadowski, Grzegorz Turlejski, Janusz Kamiński, nn, Adam Mazurek, Paweł Ziemba.

  Wspólna fotografia.  Od lewej: Grzegorz Turlejski, Dariusz Krupa, Przemysław Pakuła, Zbigniew Sojczyński, Henryk Jabłecki, Franciszek Stępień, Paweł Ziemba, Jan Bartoszewski.

  Uchwała programowa III Konferencji.  List prezydenta Miasta Radomska Anny Milczanowskiej i przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Kucharskiego, do burmistrza Kamieńska Grzegorza Turlejskiego.  List prof. dr inż. arch. Zenona Błądka do burmistrza Kamieńska Grzegorza Turlejskiego.  10 kwietnia 2008 r. burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski gościł wykonawców występu słowno-muzycznego zaprezentowanego podczas III Krajowej Konferencji Samorządy RP dla Jana Pawła II - "Kultura w nauczaniu Jana Pawła II", która odbyła się w dniach 27-28 marca 2008 r. w Kamieńsku.  Młodzi wykonawcy otrzymali od burmistrza pamiątkowy medal.

  Michalina Madejczyk


  Monika Dworzyńska


  Michał Ziemba


  Dawid Rożniatowski


  Emilia Rożniatowska


  Karolina Ościk


  Agnieszka Jurczyk


  Alicja Piekarska


  Martyna Kowalska


  Martyna Dukowicz


  Weronika Rozpończyk


  Dominik Maczugowski


  Paulina Górna


  Katarzyna Misiak


  Aleksandra Jurczyk


  Kamila Ciupińska


  Mateusz Mikołajczyk

  Młodzi artyści wręczyli burmistrzowi Kamieńska podziekowanie.  Wspólna fotografia.

  Tekst: Grzegorz Turlejski
  Fot. Adam Sewerynek, Mariusz Sewerynek