Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Herby z Kamieńskiem związane

Jeszcze słychać śpiew
i rżenie koni...


70 lat Ludowego Zespołu Sportowego ŚWIT

100 lat Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kamieńsku


90-lecie powstania drużyny harcerskiej w Kamieńsku

45-lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku

15-lecie odzyskania prawa miejskiego przez Kamieńsk.

Odsłonięcie i poświęcenie
pomnika Stanisława Sojczyńskiego
- Warszyca


Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami


na górę strony


100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńsku

30 września 2007 r. odbyła się uroczystość jubileuszowa
100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńsku.

Zbiórka pododdziałów strażackich przed Remizą Strażacką i Domem Ludowym im. Kazimierza Tazbira w Kamieńsku.Wymarsz pododdziałów strażackich i zaproszonych gości do Kościoła Parafialnego pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamieńsku.Mszę Świętą w intencji druhów strażaków odprawił i homilię wygłosił ks. Tomasz Dragan.Poświęcenie nowego sztandaru OSP w Kamieńsku.Przy sztandarze naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńsku Dariusz Krupa. Poświęcenia sztandaru dokonał ks. Tomasz Dragan.

Przemarsz do Remizy Strażackiej i Domu Ludowego im. Kazimierza Tazbira w Kamieńsku.Uroczystość 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńsku otworzył oraz powitał wszystkich przybyłych prezes OSP w Kamieńsku Przemysław Pakuła.Od lewej: Zofia Szymkowska, Grzegorz Turlejski, Przemysław Pakuła

Wciągnięcie flagi na maszt.Kwiaty pod tablicą Kazimierza Tazbira złożył burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski.Kwiaty pod tablicą Kazimierza Tazbira złożył Zarząd LZS Świt Kamieńsk.
od lewej: Marian Błachowicz, Paweł Stefanek, Arkadiusz Kułak.Otwarcie nowo wyremontowanego Domu Ludowego w Kamieńsku.19 XII 1920 roku odbyła się inauguracja nowo wybudowanego Domu Ludowego w Kamieńsku. Otwarcia dokonała Irena Tazbir, a aktu poświęcenia dokonał ks. proboszcz Bartłomiej Michalski.
Po 87 latach w dzień jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńsku otwarcia nowo wyremontowanego Domu Ludowego im. Kazimierza Tazbira dokonała córka Ireny i Kazimierza Tazbirów Zofia Szymkowska, a aktu poświęcenia dokonał ks. Tomasz Dragan.

Burmistrz Kamieńska wręcza kwiaty Zofii Szymkowskiej.

Poświęcenie Domu Ludowego im. Kazimierza Tazbira w Kamieńsku.Poświęcenia Domu Ludowego dokonał ks. Tomasz Dragan.

Otwarcie nowo wyremontowanej Remizy Strażackiej przez
zastępce burmistrza Pawła Ziembę i prezesa OSP w Kamieńsku Przemysława Pakułę.Historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńsku przedstawiła druhna Elżbieta Konopka.Odprowadzenie starego sztandaru.Poczet sztandarowy w składzie: Andrzej Turlejski, Kazimierz Turlejski, Zbigniew Turlejski.

Przekazanie nowego sztandaru przez v-ce starostę radomszczańskiego Jerzego Kaczmarka na ręce prezesa OSP w Kamieńsku Przemysława Pakuły.Poczet sztandarowy w składzie: Andrzej Turlejski, Kazimierz Turlejski, Zbigniew Turlejski

Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski wraz z zastępcą burmistrza Pawłem Ziembą z okazji jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńsku wręczają pamiątkowy puchar i list gratulacyjny na ręce prezesa OSP Przemysława Pakuły oraz naczelnika OSP Dariusza Krupy.

Burmistrz Kamieńska wręczył listy gratulacyjne i pamiątkowe puchary, które otrzymali: • Przemysław Pakuła - prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńsku
 • Dariusz Krupa - naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńsku
 • Robert Koczwarski - zastępca naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńsku
 • Paweł Ziemba - zastępca burmistrza Kamieńska
 • Włodzimierz Sambor - kapelmistrz Strażackiej Orkiestry Dętej w Kamieńsku

 • Zdzisław Turlejski
 • Paweł Stefanek
 • Ryszard Górny
 • Andrzej Turlejski
 • Kazimierz Turlejski
 • Zbigniew Turlejski
 • Rafał Robak
 • Tomasz Ryło
 • Jan Sowiński
 • Marek Strojny
 • Zbigniew Kowalski
 • Bogdan Kruszyński
 • Jerzy Kurzydlak
 • Błażej Masiarek
 • Przemysław Kenigsman
 • Marcin Maniecki
 • Robert Sztum
 • Konrad Turski
 • Radosław Dukiewicz
 • Robert Kułak
 • Krzysztof Bajon
 • Anna Sowińska
 • Zbigniew Dworzyński
 • Paulina Olejnik
 • Piotr Kruszyński
 • Jacek Krupa
 • Marek Krupa
 • Szymon Pakuła
 • Jacek Borowiecki
 • Robert Stuleblak
 • Roman Toma
 • Ewa Jakubczyk
 • Tomasz Krupiński
Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski wręczył listy gratulacyjne.Prezes OSP Przemysław Pakuła oraz naczelnik OSP Dariusz Krupa w dowód uznania wręczyli Puchary Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńsku wraz z listami gratulacyjnymi burmistrzowi Kamieńska Grzegorzowi Turlejskiemu oraz zastępcy burmistrza Pawłowi Ziembie.

Przemówienie burmistrza Kamieńska Grzegorza Turlejskiego.Treść przemówienia burmistrza Grzegorza Turlejskiego.Przemówienie posłanki na Sejm RP Haliny MolkiPosłanka Halina Molka wręczyła prezesowi OSP Przemysławowi Pakule statuetkę strażaka.

Hejnał na dwie trąbki z wieży strażackiej w wykonaniu Przemysława Kenigsmana i Jacka Borowieckiego.Przemówienie posła na Sejm RP Krzysztofa Maciejewskiego.Przemówienie Zofii Szymkowskiej.Strażacka Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Włodzimierza Sambora
odegrała 200 lat dla OSP w Kamieńsku od burmistrza Kamieńska Grzegorza Turlejskiego.Przemówienie dyrektor biura posłanki Elżbiety Radziszewskiej.

Przemówienie v-ce starosty radomszczańskiego Jerzego Kaczmarka.Przemówienie naczelnika Wydziału Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi st. kpt. mgr Andrzeja Tomickiego.

Przemówienie komendanta Powiatowego PSP w Radomsku - mł. bryg. Marek Jankowskiego.

Przemówienie przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku Jana Bartoszewskiego.Defilada pododdziałów strażackich oraz Strażackiej Orkiestry Dętej w Kamieńsku.

Poczty sztandarowe.Uczestnicy uroczystości.Wspólny obiad.

na zdjęciu: burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski oraz zastępca burmistrza Paweł Ziemba wraz z Zofią Szymkowską i jej rodziną, na schodach druh strażak Grzegorz Stefanek.od lewej: Paweł Ziemba, Jacek Krupa, Przemysław Pakuła, Zbigniew Dworzyński, Grzegorz Turlejski, Zdzisław Turlejski, Marcin Maniecki, Marek Jankowski, Zbigniew Skupiński.Nowo wyremontowane pomieszczenia Domu Ludowego im. Kazimierza Tazbira w Kamieńsku.


Tekst: Grzegorz Turlejski.
Fot. Adam Sewerynek.