Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Herby z Kamieńskiem związane

Jeszcze słychać śpiew
i rżenie koni...


70 lat Ludowego Zespołu Sportowego ŚWIT

100 lat Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kamieńsku


90-lecie powstania drużyny harcerskiej w Kamieńsku

45-lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku

15-lecie odzyskania prawa miejskiego przez Kamieńsk.

Odsłonięcie i poświęcenie
pomnika Stanisława Sojczyńskiego
- Warszyca


Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami

na górę strony


15-lecie odzyskania prawa miejskiego przez Kamieńsk
- kliknij po więcej>


         Obchody 15 rocznicy odzyskania prawa miejskiego przez Kamieńsk odbyły się dnia 7 czerwca 2009 r. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji miasta i jego mieszkańców, którą w miejscowym kościele, w asyście 15 pocztów sztandarowych, odprawił i homilię wygłosił ks. kanonik Eugeniusz Kołodziejczyk. Po mszy świętej uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod Urząd Miejski, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie obelisku upamiętniającego dzieje Kamieńska. Po złożeniu kwiatów pod obeliskiem, głos zabrali kolejno - burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski, sekretarz WKOPWiM w Łodzi Andrzej Cewiński, przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku Jan Bartoszewski, wiceprezes PGE KWB "Bełchatów" Eugeniusz Walus, wójt gminy Rozprza Ryszard Witek. Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali do Domu Ludowego im. Kazimierza Tazbira w Kamieńsku, gdzie zostały wręczone medale "15 - lecia odzyskania prawa miejskiego", a z koncertem wystąpiły artystki scen warszawskich. Wspólny obiad w stołówce Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. T. Kościuszki w Kamieńsku zakończył uroczyste obchody. Nad bezpieczeństwem uczestników uroczystości doskonale czuwali druhowie OSP w Kamieńsku i kamieńszczańscy policjanci.


Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą,
którą odprawił i homilię wygłosił ks. kanonik Eugeniusz Kołodziejczyk.Przemarsz uczestników uroczystości pod Urząd Miejski w Kamieńsku.Uroczystość przed Urzędem Miejskim w Kamieńsku.Uroczystość otworzył oraz powitał wszystkich zgromadzonych
burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski.
Strażacka Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Włodzimierza Sambora
odegrała Hymn Państwowy.Odsłonięcia obelisku dokonał burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski.Obelisk poświęcił ks. kanonik Eugeniusz Kołodziejczyk.
Pod tablicą kwiaty złożyli:Konspiracyjne Wojsko Polskie:
Antonii Wojnarowski, Jan Witalewski, Jan Pawlik.Andrzej Cewiński -
sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w ŁodziPrzedstawiciele Rady Miejskiej:
Stanisław Gruchała, Wojciech Ziemba, Jan Jakubczyk.Dyrektor Publicznego Przedszkola w Kamieńsku Renata Kopcik.Radny powiatowy Waldemar Zbierański,
dyrektor Muzeum Regionalnego w Radomsku - Krzysztof Zygma.Spółka Gruntowo-Leśna w Kamieńsku:
Marek Próchnicki, Henryk Jabłecki.Zarząd LZS "ŚWIT" Kamieńsk:
Andrzej Trzeciak, Paweł Stefanek, Marian Błachowicz.Członek Zarządu PGE KWB Bełchatów Eugeniusz Walus.Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kamieńsku.Zespół Szkolno-Przedszkolny im. por. Józefa Adamowskiego w Gorzędowie.Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kamieńsku.Rycerstwo Niepokalanej w Kamieńsku.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku.Zdzisław Walczak z PKP.Harcerze.Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńsku - Jan Sowiński.Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski.

Wystąpienie burmistrza Kamieńska.

Wystąpienie Sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk
i Męczeństwa w Łodzi Andrzeja Cewińskiego.

Wystąpienie przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku Jana Bartoszewskiego.


Szanowny Panie Burmistrzu!
Szanowni Państwo Goście.
Mieszkańcy Miasta i Gminy Kamieńsk.

Witam bardzo serdecznie wszystkich zebranych, którzy zechcieli uświetnić dzisiejszą uroczystość. Każdy jubileusz czy rocznica to chwile, w których zastanawiamy się nad czasem, który przeminął od ważnego dla nas wydarzenia, rozważamy jego znaczenie i wpływ na nasze życie. Tak dzieje się w życiu indywidualnym każdego z nas, tak jak tez w przypadku miasta, które jest społecznością zbiorową jego mieszkańców.
        Świętowanie kolejnej już rocznicy naszego miasta to również czas refleksji nad upływem wieków i lat, ale także możliwość sięgnięcia do historii, z której przecież wynika nasza teraźniejszość i przyszłość.
        Jestem dumny i zaszczycony, że dane mi jest być przewodniczącym rady miejskiej akurat teraz, w 15 rocznicę nadania Kamieńskowi praw miejskich. Pełnienie tej funkcji, kiedy miasto obchodzi tak ważny w swojej historii jubileusz to zaszczyt, ale i obowiązek, którego spełnienie leży w mojej gestii. Zostałem powołany na to stanowisko wolą społeczeństwa i tego zaufania staram się nie zawieść. Życzę wszystkim, którzy w przyszłości obejmą ten urząd po mnie, by zdołali sprostać oczekiwaniom miasta i mieszkańców.
        Historia Kamieńska to okres budowania, wzlotów, ale i klęsk i biedy. Nigdy jednak nasi przodkowie nie tracili wiary, ducha i nadziei, które dodawały im sił w ciężkich czasach. Jesteśmy dumni z naszych przodków, którzy budowali nasze miasto i jego społeczność. Ciężko pracując na utrzymanie swoje i rodzin nie zapomnieli o dobru wspólnym, którymi były Miasto i Polska.
        Mamy, więc, z kogo brać przykład. Dla nas współczesnych jest to konieczne, aby w codzienności życia odnajdować stale właściwy kierunek i sens życia wspólnotowego i indywidualnego. Chcemy być ich godnymi następcami i kontynuatorami, tak, żeby dobrze wykorzystać czas dany nam przez Opatrzność. Naszym wspólnym zadaniem jest dbanie o małą Ojczyznę jaką jest dla nas Kamieńsk. Musimy poczuć się do odpowiedzialności za przyszłe losy naszego miasta, jego mieszkańców, a także kultury.
        Z okazji święta Miasta pragnę serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy przyczyniają się do jego rozwoju. Dziękuję tym, którzy swoją codzienną pracą umożliwiają funkcjonowanie miasta i życie jego społeczności, którzy swoimi osiągnięciami naukowymi i sportowymi promują nasze miasto na zewnątrz, którzy dbają o czystość na swoich posesjach oraz przedsiębiorcom za ich wysiłek wkładany w tworzenie nowych miejsc pracy, a także w inwestowanie w rozwój własnych firm a tym samym i rozwój miasta.
        Bardzo serdecznie dziękuje Ochotniczej Straży Pożarnej, orkiestrze, policji, za udział w wielu wspólnych uroczystościach, które odbywają się na terenie miasta. Dziękuje księżom naszych parafii za bezinteresowne włączanie się w wiele uroczystości miejskich. Doceniam również wkład pracy chylę czoła i dziękuje wszystkim, którzy w przeszłości piastowali różne stanowiska kierownicze w mieście oraz samorządzie. Jakaś część ich trudu jest wciąż widoczna w Kamieńsku, chociaż nie zawsze pamiętamy czyją ona jest zasługą. Dziś wspominamy je i jesteśmy wdzięczni za to, co dla nas zrobili. Każdy swoim działaniem dokładał cegiełkę do wspólnego domu i dobra, jakim jest dla nas Miasto.
        Na koniec zacytuję słowa Leopolda Staffa:


              Kochać i tracić,
              Pragnąć i żałować,
              Padać boleśnie,
              I znów się podnieść,
              Krzyczeć tęsknocie: Precz,
              I błagać : prowadź !!
              O to jest życie
              Nic a jakże dosyć…..

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kamieńsku
Jan Bartoszewski

Wystąpienie członka Zarządu PGE KWB Bełchatów Eugeniusza Walusa.

Wystąpienie wójta gminy Rozprza Ryszarda Witka.

Strażacka Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Włodzimierza Sambora odegrała Rotę.Uczestnicy uroczystości.

Obelisk przed Urzędem Miejskim w Kamieńsku.Przemarsz do Domu Ludowego im. Kazimierza Tazbira w Kamieńsku.


Uroczystość w Domu Ludowym im. Kazimierza Tazbira w Kamieńsku

Burmistrz Kamieńska oraz przewodniczący Rady Miejskiej wręczyli pamiątkowe medale
15 lecia odzyskania prawa miejskiego przez Kamieńsk.


  1. Medal ma kształt okrągły o średnicy 9 cm.
  2. Awers medalu ma umieszczony w polu centralnym wizerunek miasta z górującą nad nim wieżą kościelną, z lewej strony wieży widnieje data 1994, z prawej strony wieży data 2009. Data 1994 oznacza odzyskania praw miejskich przez Kamieńsk, a data 2009 oznacza 15 rocznicę odzyskania praw miejskich przez Kamieńsk. W otoku wokół pola centralnego u góry napis: 15 ROCZNICA ODZYSKANIA, u dołu w otoku napis: PRAW MIEJSKICH PRZEZ KAMIEŃSK. Wyżej wymienione napisy oddzielone od siebie 2 gwiazdkami pięciopromiennymi.
  3. Rewers medalu ma umieszczony w polu centralnym po lewej stronie herb Gminy Kamieńsk, a po prawej stronie napis SEMPER FIDELIS URBI. W otoku wokół pola centralnego u góry napis: Uchwała Nr XIV/117/91 Rady Gminy w Kamieńsku 3 grudnia 1991r., u dołu w otoku napis: Rozporządzenie Rady Ministrów Dz. U. Nr 123 poz.555 13 grudnia 1993r. Wyżej wymienione napisy oddzielone od siebie 2 gwiazdkami pięciopromiennymi.
    Medal wg projektu graficznego Bogusławy Turlejskiej i Grzegorza Turlejskiego.


Zbigniew Zieliński - były minister Urzędu d/s Kombatantów i Osób RepresjonowanychJacek Kaczorowski - prezes PGE KWB Bełchatów
Medal odebrał członek Zarządu PGE KWB Bełchatów Eugeniusz Walus.Włodzimierz KulińskiAndrzej SzczepockiMirosław ŁaszekJózef TurlejskiZenon BartczakZbigniew GrządzielskiAntoni WojnarowskiJan BartoszewskiWojciech ZiembaZofia SzymkowskaPrzemysław PakułaDariusz KrupaJan WitalewskiJan PawlikTadeusz ZbierańskiSławomir SewerynekStanisław GruchałaJerzy MadejStanisław ZielińskiJan JakubczykMichał GórnyJan MadejAdam SewerynekJanina StrzeleckaPaweł StefanekKazimierz MajKarol TrajdosKazimierz SamborskiHenryka FrycSławomir FrycBożena KubackaMarek KubackiMirosława ZiembaJan SowińskiAndrzej Stępień

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku Jan Bartoszewski
wręcza medal burmistrzowi Kamieńska.Zbigniew Zieliński - były minister Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych podarował Publicznemu Gimnazjum oraz Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku plakaty z wystawy o wybitnych polakach okresu międzywojennego.Wystąpienie Zbigniew Grządzielskiego.Uczestnicy uroczystości.Występ artystów scen warszawskich.
Wokal - Grażyna Biernat-Borowska oraz pianistka Lena Ledoff.


List prezydenta Miasta Bełchatowa
Marka Chrzanowskiego
Tekst: Grzegorz Turlejski
Fot. Mariusz Sewerynek,
Adam Sewerynek.