Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Herby z Kamieńskiem związane

Jeszcze słychać śpiew
i rżenie koni...


70 lat Ludowego Zespołu Sportowego ŚWIT

100 lat Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kamieńsku


90-lecie powstania drużyny harcerskiej w Kamieńsku

45-lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku

15-lecie odzyskania prawa miejskiego przez Kamieńsk.

Odsłonięcie i poświęcenie
pomnika Stanisława Sojczyńskiego
- Warszyca


Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami


na górę strony


90 - lecie powstania drużyny harcerskiej w Kamieńsku.
- kliknij po więcej

         Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku przez Polskę, patrioci niepodległościowi zauważyli, że zaistniała w Polsce pilna potrzeba zorganizowania organizacji młodzieżowej, która by kształtowała właściwy model młodzieży chrześcijańsko-narodowej tak potrzebny Młodej Polsce po 130 letniej niewoli, a przy tym rusyfikacji i germanizacji narodu polskiego, a w szczególności młodzieży. Wraz z Młodą Polską zaczęto organizować Harcerstwo Polskie, bo taka była potrzeba wychowania młodzieży by Polska była Polską a Polak Polakiem zgodnie z ideą "Bóg- Honor-Ojczyzna".

         W Kamieńsku dziś obchodzimy 90- lecie Harcerstwa, które zostało zorganizowane w 1918 roku dzięki takim druhom jak: Stanisław Dębski, Roman Hartliński, Kosiński, Szczepan Jaworowski, Bolesław Bobiński i inni. Tak też powstała pierwsza drużyna harcerska składająca się z siedmiu druhów, która już w roku 1923 liczyła 75 harcerzy dalej się rozwijając, niosąc przez życie Boga, Honor i Ojczyznę, po dzień dzisiejszy.

Józef Turlejski.

         14 września 2008r., odbył się w Kamieńsku, Galowy Zlot Szarych Szeregów Krąg Kamieńsk, poświęcony 90-leciu powstania pierwszej drużyny harcerskiej w Kamieńsku. Zlot rozpoczął się mszą świętą w kościele parafialnym p.w. św. św. Piotra i Pawła w Kamieńsku w intencji Szarych Szeregów i harcerzy, którą odprawił i homilię wygłosił ks. Adam Tkacz. Po mszy świętej nastąpiła chwila zadumy pod tablicą poświęconą m. in. Szarym Szeregom w kościele w Kamieńsku. Po wyjściu z kościoła uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikami - Papieża Jana Pawła II, Tadeusza Kościuszki, Żołnierza Polskiego, a Andrzej Maniecki i Michał Larczyński z Dętej Orkiestry Górniczej KWB "Bełchatów" odegrali hejnał tryumfu. Następnie uczestnicy Zlotu udali się do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, gdzie otwarcia obrad dokonał Henryk Strzelecki - komendant Stowarzyszenia Szarych Szeregów Krąg Kamieńsk. Po wprowadzeniu sztandarów harcerskich na salę obrad, wspólnie odśpiewano hymny Szarych Szeregów i harcerski oraz minutą ciszy uczczono tych, którzy odeszli na wieczną wartę. Tą część Zlotu zakończyła modlitwa harcerska. W części naukowej Zlotu zostały wygłoszone trzy gawędy:

 • druha dr Zbigniewa Grządzielskiego - "Historia kamieńszczańskiego harcerstwa",
 • druhny drużynowej Marzeny Górnej-Turlejskiej -"Harcerstwo dzisiaj",
 • druha harcmistrza PL ZHP Jerzego Jana Wieniawy-Długoszowskiego - "Krzyż harcerski i lilijka - symbole harcerstwa".

           Część naukowa Zlotu zakończyło odczytanie i uchwalenie uchwały, którą komendant Henryk Strzelecki przekazał burmistrzowi Kamieńska. Oto treść tej uchwały: Podczas Galowego Zlotu Szarych Szeregów i harcerzy Kamieńska w dniu 14 września 2008 r. poświęconego 90-cioleciu powstania harcerstwa w Kamieńsku podjęta została jednogłośnie uchwała o upamiętnieniu obywateli i działaczy, którzy w duchu patriotyzmu przyczynili się do budowy i rozwoju obywatelskiej społeczności Kamieńska. Wyrazem tej pamięci mogłyby być nazwy ulic w naszym pięknym i nieustannie rozwijającym się mieście. Proponowane nazwy ulic:

 • Szarych Szeregów
 • Harcerska
 • Antoniego Śliwińskiego
 • por. Teodora Gajewskiego "Sępa"
  Dodatkowe informacje motywujące powyższe propozycje, potwierdzające i uzupełniające powszechnie zgodne opinie w tej sprawie, można znaleźć w książce "Kamieńsk i jego harcerskie szeregi 1917-1945" autorstwa Z. Grządzielskiego i L. Mikundy (książka w załączeniu).
  Wyrażamy nadzieję, że społeczeństwo Kamieńska zaakceptuje nasze propozycje nazw ulic oddając tym samym hołd ludziom walczącym i zasłużonym.

  Krótki festiwal piosenek harcerskich w wykonaniu 89 drużyny harcerskiej "Kamyki" z Kamieńska oraz wspólny obiad zakończył Zlot.

  Grzegorz Turlejski.


  Msza święta w Kościele Parafialnym pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamieńsku, w intencji żołnierzy Szarych Szeregów, którą odprawił i homilię wygłosił ks. Adam Tkacz.  Chwila zadumy pod tablicą żołnierską w kościele w Kamieńsku.

  Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Papieża Jana Pawła II w Kamieńsku.  Andrzej Maniecki i Michał Larczyński odegrali hejnał tryumfu.  Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku.
  Michał Larczyński i Andrzej Maniecki z Dętej Orkiestry
  Górniczej KWB "Bełchatów" odegrali hejnał tryumfu.  Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem Żołnierza Polskiego w Kamieńsku.
  Michał Larczyński i Andrzej Maniecki z Dętej Orkiestry
  Górniczej KWB "Bełchatów" odegrali hejnał tryumfu.  Otwarcie obrad przez dh Henryka Strzeleckiego.


  od lewej: Grzegorz Turlejski, Bogusława Turlejska, Zbigniew Półrola, Zbigniew Grządzielski,
  Henryk Strzelecki, Marzena Górna-Turlejska.

  Wprowadzenie sztandarów ZHP na salę obrad.  Wspólne odśpiewanie hymnu Szarych Szeregów i hymnu harcerzy.  Minuta ciszy dla uczczenia tych, którzy odeszli na wieczną wartę.  Zbigniew Półrola w rozmowie ze Zbigniewem Grządzielskim.  89 drużyna harcerska Kamyki z Kamieńska.  Słowo wstępne druha Henryka Strzeleckiego.  Gawęda harcerska druha Zbigniewa Grządzielskiego
  "Historia kamieńszczańskiego harcerstwa".  Prezentacja multimedialna "Harcerstwo dzisiaj" - dh. drużynowa Marzena Górna-Turlejska.  Gawęda "Krzyż harcerski i lilijka - symbole harcerstwa" druha harcmistrza PL ZHP Jerzego Wieniawy-Długoszowskiego.  Słowo dh Zbigniewa Półroli.  Odczytanie i podjęcie uchwały.  Dh Henryk Strzelecki przekazał podjętą uchwałę burmistrzowi Kamieńska Grzegorzowi Turlejskiemu.  Podziękowanie od burmistrza Kamieńska grzegorza Turlejskiego.  Podziękowanie Henryka Wielocha.  Gawęda dh Witolda Gębicza.  89 drużyna harcerska Kamyki z Kamieńska.  Uczestnicy zlotu.

  od lewej: Józefa Witalewska, Zdzisław Witalewski, Alicja Witalewska, Zbigniew Kruszyński.  od lewej: Aleksandra Janowska-Machowska, Henryk Wieloch, Józef Turlejski.  od lewej: Tadeusz Zbierański, Józef Turlejski, Anna Turlejska, Zbigniew Kubicki, Czesława Kubicka, Cecylia Sewerynek  od lewej: Jan Gasiński, Alicja Strzelecka.  od lewej: p.Wieloch, Janina Turlejska, Zofia Mikunda.
  Fot. Mariusz Sewerynek.