Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Herby z Kamieńskiem związane

Jeszcze słychać śpiew
i rżenie koni...


70 lat Ludowego Zespołu Sportowego ŚWIT

100 lat Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kamieńsku


90-lecie powstania drużyny harcerskiej w Kamieńsku

45-lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku

15-lecie odzyskania prawa miejskiego przez Kamieńsk.

Odsłonięcie i poświęcenie
pomnika Stanisława Sojczyńskiego
- Warszyca


Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami

na górę strony


Jubileusz 45-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

          15 listopada 2008 r., odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 45 - lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele pw. św.św. Piotra i Pawła w Kamieńsku, którą odprawił i homilię wygłosił ks. Adam Tkacz. Po mszy świętej uroczystość przeniosła się do gmachu szkolnego, gdzie wszystkich powitał dyrektor szkoły Sławomir Fryc. Po odegraniu hymnu państwowego i wystąpieniu dyrektora szkoły, zebrani obejrzeli prezentację multimedialną o szkole, przygotowaną przez nauczycieli: Ewę Ziółkowską, Marię Pruchnicką, Jacka Mariankowskiego, Zofię Deresińską, Henrykę Fryc, ks. Adama Tkacza, Elżbietę Antoszczyk, Wiolettę Matuszczyk. Po prezentacji burmistrz Kamieńska wręczył na ręce dyrektora szkoły, okazały puchar dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku, a następnie zebrani wysłuchali wystąpień burmistrza Grzegorza Turlejskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej Jana Bartoszewskiego.

Treść przemówienia burmistrza Grzegorza Turlejskiego:

          Szanowni Dyrektorzy, Drodzy Nauczyciele, Droga Młodzieży, Drodzy Absolwenci. Jubileusz 45 - lecia istnienia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku, jest wielkim wydarzeniem, w dziejach naszego pięknego, ponad 700 - letniego miasteczka Kamieńska. Jubileusz ten jest tym cenniejszy, ponieważ jeszcze tak niedawno naszej Szkole groziła likwidacja, wskutek błędów w zarządzaniu oraz przez kumulowanie strat, nasza Szkoła stała się niechciana dla organu prowadzącego, jakim wówczas było starostwo, a na biurku ministra leżał wniosek o jej likwidację. Jednak nie wszystkim, los naszej Szkoły był obojętny. Samorząd kamieńszczański nie chciał dopuścić, do likwidacji naszej Szkoły, po ciężkich rokowaniach i wewnętrznych sporach, wypracował porozumienie ze starostwem, które dało naszej Szkole szansę dalszego istnienia. Porozumienie to, nie było zaakceptowane przez cały samorząd, znaleźli się tacy którzy opuścili miejsce obrad podczas głosowania nad nim, a wśród nich znalazł się również ówczesny dyrektor szkoły. Po przejęciu naszej Szkoły przez gminę Kamieńsk, dyrektorem została mgr inż. Henryka Fryc - był to najtrudniejszy okres w dziejach naszej Szkoły - jej półroczne zarządzanie naszą Szkołą, w które włożyła wielki wysiłek, dało podwaliny pod znakomite wyniki w nauczaniu, jakie nasza Szkoła osiągnęła na koniec poprzedniego roku szkolnego, a wieńczyło to wszystko zarządzanie naszą Szkołą przez dyrektora mgr inż. Sławomira Fryca. Tym dwojgu nauczycielom należą się wielkie słowa uznania, za efekty pracy które osiągnęli. Słowa uznania należą się również tym nauczycielom, którzy dopomogli dyrektorom, w wychodzeniu szkoły z zapaści organizacyjnej i ekonomicznej. Dziś organizm szkolny pracuje coraz lepiej i wydajniej, szkoła odzyskuje należne jej miejsce w systemie oświaty, a co najważniejsze odzyskuje zaufanie uczniów, staje się szkołą dla nich przyjazną i jest na dobrej drodze, aby w niedalekiej przyszłości mówić o niej - Szkoła z klasą. Te fakty napawają mnie optymizmem i radością, wiarą w ludzi i w sens pracy. Bezpośrednio osobiście jestem związany z naszą Szkołą przez 28 lat - jako uczeń i absolwent, jako nauczyciel przez 23 lata i teraz jako burmistrz Kamieńska. Jubileusz naszej Szkoły jest doskonałą okazją do wspomnień, które na co dzień ukryte w pamięci, zostają przez niego przywołane. Z wielką radością i satysfakcją wspominam mój pierwszy rok w naszej Szkole, zarządzanej wówczas przez dyrektora mgr Zenona Bartczaka, była to wówczas Szkoła wspaniale poukładana i wzorowo zarządzana. Z sympatią wspominam moje Panie wychowawczynie - mgr Alicję Krasoń i mgr Longinę Mularczyk, nauczyciela fizyki mgr Jerzego Stępnia, nauczyciela w-f mgr Jerzego Lewandowskiego oraz nauczyciela historii nieżyjącego już niestety mgr Józefa Obszarnego. Z satysfakcją wspominam moich kolegów nauczycieli - historyka mgr Stanisława Nawrockiego, zawodowców - mgr Michała Tazbira i Henryka Strzeleckiego, ks. katechetę dr Mariana Szymonika, nauczycielkę chemii mgr Martę Bednarczyk. Mijający czas porządkuje te wspomnienia, dodaje im blasku i wartości, a obecność w murach szkolnych przywołuje je ponownie. Nie jestem obojętny wobec tej naszej Szkoły, wobec miejsca, w którym zostawiłem dużą część mojego życia. Ten Jubileusz 45 - lecia to bardzo ważna dla mnie chwila, naznaczona zwycięstwem dalszego istnienia naszej Szkoły. Z głębokim wzruszeniem uczestniczę w dzisiejszej uroczystości, która ma charakter niezwykle podniosły i historyczny, jest bodźcem do wzruszeń, zadumy, refleksji i wspomnień. Chlubą naszej Szkoły są ludzie z nią związani, wspaniali nauczyciele i wychowawcy, uczniowie i absolwenci, wśród których jest wielu aktywnych i kreatywnych uczestników życia społecznego i gospodarczego nie tylko w naszej gminie lecz również w naszym regionie, w naszej Ojczyźnie i poza jej granicami. Z wielką radością, wspominam wszystkich moich uczniów, których często spotykam na różnych,. naszych polskich drogach życia. Dziękuję wszystkim nauczycielom i wychowawcom, którzy pracowali i pracują obecnie w naszej Szkole, za przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności, za trud i wychowanie wielu pokoleń absolwentów, za wpajanie ważnych wartości takich jak - patriotyzm, wrażliwość społeczna, tolerancja, odpowiedzialność, poszanowanie godności drugiego człowieka. Apeluję do obecnego grona pedagogicznego - realizujcie idee swoich starszych koleżanek i kolegów nauczycieli, nie zapominając o przeszłości, o dorobku historii szkolnej, o poszanowaniu tradycji i pielęgnowaniu wspomnień. Wszystkim Państwu życzę miłej, radosnej i niepowtarzalnej atmosfery, niezapomnianych wzruszeń, które utrwalą jubileusz naszej Szkoły głęboko w Waszych sercach i w Waszej pamięci.

          Uroczysta akademia w wykonaniu młodzieży szkolnej zakończyła część uroczystą. Po krótkim posiłku, rozpoczęło się zwiedzanie szkoły i klasowe spotkania koleżeńskie. Uroczysty obiad w restauracji Millenium w Gomunicach, zakończył obchody 45 - lecia Szkoły.15 listopada 2008 r. burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski uczestniczył w Jubileuszu
45-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku.
Msza święta w Kościele Parafialnym pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kamieńsku,
którą odprawił i homilię wygłosił ks. Adam Tkacz.
Uroczystość otworzył i powitał wszystkich zebranych dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku Sławomir Fryc.
Prezentacja multimedialna.Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski wręczył dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych pamiątkowy puchar.Wystąpienie burmistrza Kamieńska Grzegorza Turlejskiego.Wystąpienie przewodniczącego Rady Miejskiej w Kamieńsku Jana Bartoszewskiego.Wystąpienie Zofii Rożniatowskiej przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia,
Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kamieńsku.Wystąpienie radego powiatowego Waldemara Zbierańskiego.Część słowno-muzyczna.Wystąpienie Janiny Wieczorek przedstawicielki absolwentów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku.Janina Wieczorek podziękowała dyrektorowi ZSP Sławomirowi Frycowi za zorganizowanie jubileuszu 45-lecia szkoły oraz burmistrzowi Kamieńska Grzegorzowi Turlejskiemu za uratowanie szkoły przed likwidacją.
Uczestnicy jubileuszu.Poczas jubileuszu 45-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku można było obejrzeć kroniki szkolne.Poczęstunek.

Tekst: Grzegorz Turlejski
Fot. Mariusz Sewerynek,
Adam Sewerynek.