Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami


na górę strony


"Służymy uczciwej sprawie,
a jako kto może,
ku powszechnemu dobru
niechaj dopomoże.”
                   Jan Kochanowski


10 lat wydawania Echa Kamieńska
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Kamieńska
1995 – 2005.

Nawet w najśmielszych marzeniach, przyjmując wyzwanie zostania redaktorem naczelnym Echa Kamieńska, nie przypuszczałem, że dotrwamy tak wspaniałego jubileuszu.

Dziesięć lat, to dla niektórych wieczność, dla mnie była to tylko chwila, wypełniona ciężką społeczną pracą, aby sprostać wymaganiom Czytelników, redagując artykuły i całość numeru, sprawdzając numer gotowy do druku, zdobywając finanse na wydanie kolejnego numeru.

A wszystko zaczęło się 24.11.1994 r. v-ce prezes Stowarzyszenia Jacek Jędrzejczyk wnioskował, aby Stowarzyszenie wydawało biuletyn informacyjny. Wniosek poparli: Maria Sewerynek, Henryk Sewerynek, Józef Turlejski, Mieczysław Tazbir, Mieczysława Adamek, Grzegorz Turlejski.
W głosowaniu jawnym, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zadecydowało o wydawaniu biuletynu informacyjnego – uchwała nr 11/II/94.

16.02.1995 r. na wniosek Jacka Jędrzejczyka, biuletynowi nadano nazwę „Echo Kamieńska” i ustalono, że będzie to miesięcznik oraz powołano uchwałą nr15/III/95 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zespół redakcyjny w składzie:

 • Grzegorz Turlejski – redaktor naczelny,
 • Jacek Jędrzejczyk – członek redakcji,
 • Bożena Sewerynek – członek redakcji

  Echo Kamieńska jest kontynuacją informatora samorządowego „Echo Kamieńska” wydawanego w latach 1991 - 1994 przez zespół redakcyjny w składzie:

 • Grzegorz Turlejski,
 • Wiesław Kociniak,
 • Bogdan Pawłowski.

  Motto Echa Kamieńska pochodzi z wiersza Jana Kochanowskiego:

  „Służymy uczciwej sprawie,
  a jako kto może,
  ku powszechnemu dobru
  niechaj dopomoże.”


  Pomysłodawcą motta jest Józef Turlejski.

  Rejestrację Echa Kamieńska przeprowadził Jacek Jędrzejczyk:

 • 24.03.1995r. Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Tryb. Wydział Cywilny dokonuje rejestracji Echa Kamieńska,
 • w lipcu 1995 r. Biblioteka Narodowa w Warszawie nadaje numer ISSN.

  Pierwszy numer Echa Kamieńska jako informatora Stowarzyszenia ukazał się w czerwcu 1995 r. w nakładzie 500 egzemplarzy, a przez te 10 lat wydaliśmy 49 egzemplarzy, a w latach 1991 – 1994 wydano 38 egzemplarzy.

  Skład komputerowy pierwszych dwóch numerów Echa wykonał Konrad Jędrzejczyk, następnych Studio Reflex - Jacek Wirażka, a kilku ostatnich Zbigniew Kosela z Drukarni Braci Kamińskich.

  8.10.2004 r., uchwałą nr 98/XXVII/2004 odwołano z funkcji członka redakcji Jacka Jędrzejczyka i tego samego dnia uchwałą nr 99/XXVII/2004 powołano w skład redakcji:

 • Sławomira Fryca,
 • Elżbietę Dworzyńską,
 • Jagodę Ziembę,
 • Urszulę Ościk,
 • Zofię Rożniatowska.

  4.02.2005 r., uchwałą nr 106/XXVIII/2005 odwołano z funkcji członka redakcji Bożenę Sewerynek.

  15 marca 2005 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. dokonuje zmian adresowych we wpisie Echa Kamieńska do rejestru dzienników i czasopism.

  Echo Kamieńska jest swoistą kroniką, naszego Kamieńszczańskiego życia, przez 10 minionych lat opisując je, przedstawiliśmy załamach Echa następujące jego sfery:

 • odsłonięcie i poświęcenie tablicy epitafijnej Antoniego Maszewskiego,
 • sesje Rady Miejskiej,
 • odsłonięcie i poświęcenie tablicy epitafijnej ks. Jerzego Popiełuszki,
 • Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska,
 • odsłonięcie i poświęcenie tablicy w hołdzie synom ziemi kamieńskiej walczących o wolność Ojczyzny,
 • odsłonięcie i poświęcenie tablicy epitafijnej Kazimierza Tazbira,
 • sprawa budowy masztu programu I Polskiego Radia,
 • sprawa różokrzyżowców,
 • Kronika Kamieńska Kazimierza Tazbira,
 • z kart historii OSP w Kamieńsku,
 • szkolnictwo,
 • prymicja ks. Andrzeja Sewerynka,
 • uroczystość 90 – lecia OSP w Kamieńsku,
 • zdjęcia z albumu harcerskiego dr Mieczysława Kotarbińskiego,
 • fragmenty pracy dyplomowej Marzeny Próby – „Dzieje Kamieńska do połowy XVI wieku.”
 • fragmenty pracy dyplomowej ks. Andrzeja Stępnia – „Dzieje miejscowości i parafii Kamieńsk.”
 • fragmenty pracy dyplomowej ks. Wojciecha Próchnickiego – „Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki.”
 • opisy postaci Kazimierza Tazbira, dr Mieczysława Kotarbińskiego, mjr Antoniego Maszewskiego,
  Tadeusza Kościuszki, o. Kosmy Lenczowskiego, dr Stefczyka, ks. Jerzego Popiełuszki, mjr Warszyca, prof. Kazimierza Secomskiego,
 • ruch oporu 1939 – 1945,
 • odsłonięcie i poświęcenie tablicy epitafijnej dr Mieczysława Kotarbińskiego,
 • kapelańska epopeja,
 • uroczystość poświęcenia sztandaru Rycerstwa Niepokalanej w Kamieńsku,
 • Kamieńszczańskie harcerstwo,
 • wyniki wyborów samorządowych, parlamentarnych, europarlamentarnych oraz referendów,
 • wysypisko śmieci Sater – Kamieńsk,
 • Dni Kamieńska,
 • „Wspomnienia z obozu” Stanisława Blady,
 • Misje Święte 2 – 10 październik 1999 r.,
 • poświęcenie sztandaru kolejarzy,
 • konkursy „Kolędowanie”,
 • odsłonięcie i poświęcenie tablicy patronowi Publicznego Gimnazjum w Kamieńsku,
 • obchody 60 rocznicy Zbrodni Katyńskiej,
 • obchody 65 rocznicy Zbrodni Katyńskiej,
 • obchody święta 3 – Maja,
 • obchody święta 11 – Listopada,
 • konkursy „Historia Kamieńska,”
 • pielgrzymka do Watykanu,
 • odsłonięcie i poświęcenie tablicy w hołdzie Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II,
 • święto pszczelarzy,
 • konkurs Reymontowski,
 • poświęcenie krzyża przy ul. Wrzosowej w Kamieńsku,
 • odsłonięcie i poświecenie tablicy w hołdzie Armii Krajowej,
 • pielgrzymka do krzyża na Górze Kamieńskiej,
 • wizyta Obrazu Miłosierdzia Bożego w Kamieńsku,
 • uroczystość 40 – lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku,
 • uroczystość 25 – lecia gry LZS Świt w Kamieńsku na stadionie im. A. Maszewskiego w Kamieńsku,
 • uroczystość 10 – lecia Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska,
 • uroczystość 100 – lecia kościoła parafialnego w Kamieńsku,
 • odsłonięcie i poświęcenie pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II,
 • odsłonięcie i poświęcenie tablicy epitafijnej o. Kosmy Lenczowskiego,
 • uroczysta sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku,
 • uroczystość 65 rocznicy września 1939 r.,
 • uroczystość 20 rocznicy śmierci ks. Jerzego Popiełuszki,
 • nartostrada na Górze Kamieńskiej,
 • 25 – lecie pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II,
 • artykuły Romana Winiarka,
 • wiersze Wiesława Janusza Mikulskiego,
 • wiersze i rysunki Józefa Kościańskiego,
 • sprawa przejścia między ul. Górniczą i Słowackiego w Kamieńsku,
 • Echo na sesji,
 • Pożegnanie Jana Pawła II,
 • sport,
 • wiele innych.

  W ciągu tych 10 lat na łamach Echa Kamieńska, pojawiło się 785 artykułów napisane przez 55 autorów, a mianowicie:

 • Grzegorz Turlejski – 412,
 • Jagoda Ziemba – 61,
 • Józef Turlejski – 51,
 • Zdzisław Szczepański – 49,
 • Roman Winiarek – 23,
 • Bożena Sewerynek – 23,
 • Elżbieta Kuśmider – 22,
 • Zofia Rożniatowska – 12,
 • Tadeusz Kociniak – 10,
 • Bogdan Pawłowski – 9,
 • Marian Kopcik – 9,
 • SK PCK – 8,
 • Elżbieta Dworzyńska – 6,
 • Ewelina Jakubczyk – 6,
 • Paweł Ziemba – 6,
 • Jacek Jędrzejczyk – 6,
 • Urszula Ościk – 5,
 • 38 autorów – 67.

  W ciągu tych 10 lat na łamach Echa Kamieńska, pojawiły się 828 zdjęć wykonane przez 17 autorów, a mianowicie:

 • Grzegorz Turlejski – 272,
 • dr Mieczysław Kotarbiński – 223,
 • Marcin Biegarczyk - 109,
 • Jagoda Ziemba – 33,
 • Adam Sewerynek - 26,
 • Tomasz Dworzyński – 19,
 • Paweł Ziemba – 14,
 • Zbigniew Kołowrotkiewicz – 14,
 • Łukasz Matuszczyk -12,
 • Eugeniusz Dworzyński – 11,
 • inne – 78,
 • 4 autorów – 17.

  Roman Winiarek w liście do Grzegorza Turlejskiego napisał:
  „Szanowny Panie, z podziękowaniem potwierdzam odbiór przesyłki wyjątkowo interesującym numerem ósmego numeru Echa Kamieńska. Godne szacunku jest to, że podjął Pan walkę z plewami, które stały się tak powszechne w naszym kraju”.

  Tadeusz Kociniak w liście do redakcji Echa Kamieńska napisał:
  „Na pewno zasłużyli sobie na wdzięczność społeczeństwa Kamieńska i czytelników Echa Kamieńska, ,zespół redakcyjny i zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska z prezesem Grzegorzem Turlejskim na czele, za wznowienie wydawania naszej Gazety. Duży format, większa objętość i czytelny druk, stanowią walory prawdziwej gazety, o wiele okazalszej niż Tygodnik Piotrkowski”.

  Prof. Kazimierz Secomski w liście do prezesa Stowarzyszenia pisze:
  „Szanowny Panie Prezesie!. Ze względu na okres urlopu dopiero dziś odpisuję na Pański list z końca czerwca, najpierw z gratulacjami za wydanie pierwszego numeru Echa Kamieńska – jako informatora naszego Stowarzyszenia. Dziękuję bardzo za miłą pamięć i za pięknie prezentujący się miesięcznik”.

  Wiesław Janusz Mikulski w liście do redaktora naczelnego Echa Kamieńska napisał:
  „Serdecznie dziękuję za życzliwość, przychylne przyjęcie mojej poezji na łamach, redagowanego przez Pana Pisma. Także za egzemplarz autorski z lipca – września br. Miło mi także iż łamy Echa Kamieńska są także otwarte i dla mnie. Pismo to – wypowiadam się jako nieprofesjonalista- wydaje mi się prowadzone, redagowane na dość dobrym poziomie. Szatą graficzną jest zdecydowanie lepsze od Tygodnika Ostrołęckiego, treścią też”.

  Wiesław Janusz Mikulski w liście do Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska napisał:
  „Do listu dołączam kolejne swoje wiersze – proponuję je wykorzystywanie tylko na łamach tego Pisma, w którym wciąż bije miłość Boga, Kościoła i Rzeczypospolitej, zwłaszcza tej najbliższej – Kamieńska.”

  Wiesław Janusz Mikulski w liście do redakcji Echa Kamieńska napisał:
  „…jestem zaszczycony ciągłą obecnością moich poezji na łamach Twojego Pisma – stokroć wartościowszego od niejednych wysokonakładowych pism ogólnopolskich. Za tę wspaniałą i owocną także dla mnie współpracę z Tobą serdecznie dziękuję”.

  Pismo dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Tryb. do prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska:
  „Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Tryb. składa podziękowanie za przekazywanie naszej placówce czasopisma „Echo Kamieńska”, które wzbogaca nasze zbiory regionalne”.

  Bogusław Mikunda z Sydney w liście do redakcji Echa Kamieńska napisał:
  „Nieoczekiwanie wpadł w nasze ręce egzemplarz nr 8/9 sierpień/wrzesień 1999r. w którym na ostatniej stronie zostało zamieszczone zdjęcie orkiestry kościelnej z Kamieńska z ok. 1915 roku. Na zdjęciu m. in. znajduje się mój Dziadek – Józef Mikunda, który był muzykiem. Zaskoczony patrzyłem na to zdjęcie z ogromną radością i wzruszeniem, w szczególności, że nie jestem w posiadaniu żadnego zdjęcia mojego Dziadka. … Życzę Państwu dalszej owocnej pracy dla chwały Kamieńska i zadowolenia i dobra jego mieszkańców”.


  Mamy wśród mieszkańców, wielu stałych czytelników i za to że są z nami już dziesięć lat, czytając nasze artykuły bardzo dziękujemy. Wiemy, że Echo Kamieńska dociera nawet za granicę do USA, Niemiec, Australii, Wielkiej Brytanii.

  Nie bójmy się umacniać przekonania, że jesteśmy Stowarzyszeniem ludzi silnych, o dużej wyobraźni i wrażliwości, o wzajemnej życzliwości, budującej w nas najlepsze cechy. Niech nasze "codzienne budowanie" będzie coraz większe i coraz lepiej służące Ojczyźnie, naszemu miastu, Stowarzyszeniu i nam samym.
  redaktor naczelny Echa Kamieńska
  mgr inż. Grzegorz Turlejski