Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Namina górę strony


UROCZYSTOŚCI SPMK
Uroczystości zorganizowane przez Solidarność Miasta Kamieńska, w których
aktywnie uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska:
Uroczystość zaplanowana i przygotowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół
Miasta Kamieńska, która nie doszła do skutku wskutek negatywnej decyzji burmistrza Kamieńska: