Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Herby z Kamieńskiem związane

Jeszcze słychać śpiew
i rżenie koni...


70 lat Ludowego Zespołu Sportowego ŚWIT

100 lat Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kamieńsku


90-lecie powstania drużyny harcerskiej w Kamieńsku

45-lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku

15-lecie odzyskania prawa miejskiego przez Kamieńsk.

Odsłonięcie i poświęcenie
pomnika Stanisława Sojczyńskiego
- Warszyca


Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Namina górę strony


Stanisław i Klementyna Psarscy

Psarski Stanisław (1810 – 1875) – właściciel Kamieńska w XIX w, redaktor ,działacz ziemski, Prezes Dyrekcji Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego guberni Kaliskiej. Syn Józefa i Salomei z Komorowskich.. Wychowanek szkoły OO Pijarów w Piotrkowie i średniej w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu w Warszawskiego. Członek Towarzystwa Patriotycznego w okresie powstania listopadowego. Od 17 grudnia 1830 wydawał radykalne pismo „Merkury, Dziennik Polityczny, Handlowy Literacki”. Za oskarżenie kilku generałów o zdradę pobity w nocy przez oficerów. W lipcu 1831 r. aresztowany na rozkaz wojskowego gubernatora Warszawy, gazetę zawieszono, drukarnię zamknięto. Decyzją Rządu Narodowego został zwolniony 26.VII. 1831. W rok później aresztowany przez władze carskie i osadzony w arsenale warszawskim, a następnie odesłany na dwa lata do twierdzy w Zamościu. Po uwolnieniu gospodarował w swych dobrach w sieradzkiem, gdzie założył cukrownię. Zamieszkał w zbudowanym w Kisielach dworze, gdzie założył szkołę dla dzieci oficjalistów i czeladzi. Odziedziczył wówczas Kamieńsk z 14 folwarkami w powiecie piotrkowskim. Po upadku powstania styczniowego został sędzią pokoju. Zmarł 5.XII.1875 w Warszawie, a pochowany został w rodzinnym grobowcu w Wagłowie (powiat sieradzki) . Żonaty z Klementyną z Gołębskich miał córki: Marię (1853 – 1934), żonę Adolfa Wężyka, Annę (1855 –1934), żonę Juliana Wężyka i Jadwigę (1857 – 1937), żonę Feliksa Nekendy Trepki.
S. Leitgeber, Polski Słownik Biograficzny, 1981 T XXIX.


Tekst: "Leksykon miasta i gminy Kamieńsk" - Zbigniew Grządzielski.


W scianę gotyckiego kościoła farny św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim, wmurowana jest tablica epitafijna dziedziców Kamieńska Stanisława i Klementyny Psarskich. Kościół pochodzi z przełomu XIV i XV wieku. W kościele tym, znajduje się gotycki obraz „Zaśnięcie Najświętszej Marii Panny” z 1510 r. podarowany przez królowę Bonę, a namalowany przez Marcina Czarnego, który był uczniem Wita Stwosza.Tablica epitafijna Stanisława i Klementyny Psarskich.Miejsce wmurowania tablicy.Kościół farny św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim.Stanisław Psarski,
zdjęcie opublikowane dzięki uprzejmości Pana Tomasza Kuźnickiego.Tekst: Grzegorz Turlejski.
Fot.: Grzegorz Turlejski.