Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Herby z Kamieńskiem związane

Jeszcze słychać śpiew
i rżenie koni...


70 lat Ludowego Zespołu Sportowego ŚWIT

100 lat Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kamieńsku


90-lecie powstania drużyny harcerskiej w Kamieńsku

45-lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku

15-lecie odzyskania prawa miejskiego przez Kamieńsk.

Odsłonięcie i poświęcenie
pomnika Stanisława Sojczyńskiego
- Warszyca


Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami


na górę strony


Wanda Malczewska
Patron Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska
- kliknij po więcejObraz Wandy Malczewskiej, wiejskiej nauczycielki i działaczki społecznej. W 1996 r. rozpoczęto Jej proces beatyfikacyjny. Do jej grobu odbywają się diecezjalne pielgrzymki z udziałem biskupów.

Wanda Malczewska urodziła się 15 maja 1822 roku w Radomiu. Pierwszą Komunię Świętą przyjęła w wieku 8 lat w kościele w Radomiu. Dwa lata później Wanda utraciła matkę. Po 14 latach zamieszkiwania z ojcem i macochą, ciotka zabrała ją do swego majątku w Klimontowie. Tam przy pomocy rodziny służyła biednym ludziom, a przez modlitwę całkowicie oddała się Bogu. Mieszkańców wsi uczyła czytać i zaopatrywała ich w książki. Zdolną młodzież wiejską przygotowywała do szkoły średniej, a dla tych którzy chcieli się uczyć, zdobywała pieniądze na dalszą naukę. Po śmierci krewnych w 1881 r., przeniosła się do klasztoru sióstr dominikanek pw. św. Anny pod Przyrowem. Tam przez 11 lat odwiedzała i leczyła chorych, modliła się. W 1892 r. ks. Tomasz Świnarski, proboszcz parafii w Parznie, zabrał ją do siebie na plebanię. W Parznie zajęła się pracą społeczną i charytatywną, na rzecz dzieci, młodzieży i chorych. Zmarła 25 września 1896 roku. Wanda Malczewska została uznana przez parafian z Parzna, za osobę świątobliwą. 26 września 1923 r. przeniesiono jej zwłoki z cmentarza grzebalnego do krypty pod kościołem w Parznie.

Gorąco kochała Ojczyznę, modliła się za nią, żyła cierpieniem narodu, czynnie współpracowała z Powstaniem Styczniowym 1863 r., modliła się za poległych w obronie wiary i Ojczyzny - Łódź, 1987 Jan Paweł II.

Pod prezbiterium znajduje się krypta Sługi Bożej Wandy Malczewskiej.Muzeum Polskiego Modlitewnika im. Wandy Malczewskiej w Parznie znajduje się w dawnej plebani obok kościoła, gdzie od 1893 r. do 1896 r. mieszkała Sługa Boża Wanda Malczewska.

Na miejscu modrzewiowego kościoła, który spłonął w 1907 r., w ogrodzie parafialnym rosną dziś dwa świerki i stoi kapliczka Najświętszej Marii Panny.

Ziemia na której stoisz jest Święta, na tym bowiem miejscu, w latach 1161 - 1907 stał kościół, wokół którego grzebano zmarłych. Tu także rozmawiała z Bogiem, świętobliwa Wanda Malczewska. Świadkom tej świątyni, w hołdzie pamięci i wdzięczności, w 100 rocznicę pożaru kościoła. Parafianie. Parzno, 11 stycznia 2007 r. - napis na tablicy.
Tekst: Grzegorz Turlejski
Fot. Bogusława Turlejska, Grzegorz Turlejski.