Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Herby z Kamieńskiem związane

Jeszcze słychać śpiew
i rżenie koni...


70 lat Ludowego Zespołu Sportowego ŚWIT

100 lat Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kamieńsku


90-lecie powstania drużyny harcerskiej w Kamieńsku

45-lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku

15-lecie odzyskania prawa miejskiego przez Kamieńsk.

Odsłonięcie i poświęcenie
pomnika Stanisława Sojczyńskiego
- Warszyca


Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami


na górę stronyIV Krajowa Konferencja Samorządy R.P.
dla Jana Pawła II w Oleśnie.


Po samorządach w Krośniewicach, Gnieźnie i Kamieńsku, teraz czwarty samorząd, w Oleśnie poprzez współpracę ze Stowarzyszeniem Pamięć Jana Pawła II, oddał hołd Wielkiemu Papieżowi Polakowi, a jednocześnie przypomniał o jego nauce i działalności, tym razem rozważając Dziedzictwo i patriotyzm w nauczaniu Jana Pawła II, poprzez organizację IV Krajowej Konferencji Samorządy R.P. dla Jana Pawła II, w dniach 14 - 16 września 2011 r.Msza Święta w Kościele pw. Bożego Ciała w Oleśnie.W Mszy Świętej uczestniczyli:
Jego Eminencja Ks. Kardynał prof. dr hab. Marian Jaworski,
Jego Eminencja Ks. Kardynał prof. zw. dr hab. Stanisław Nagy,
Jego Ekscelencja Ks.dr hab. Andrzej Czaja Ordynariusz Diecezji Opolskiej.Zaproszeni goście i mieszkańcy Olesna wypełnili kościół.Msza Święta w Kościele pw. Bożego Ciała w Oleśnie.Msza Święta w Kościele pw. Bożego Ciała w Oleśnie.Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki.Poczty sztandarowe.Poczty sztandarowe.Prof. Zenon Błądek i Adam Mazurek.Bogusława Turlejska i prof. Zenon Błądek.Prezes Ryszard Zawadowski prowadzi na oleski rynek.Przemawia burmistrz Olesna Sylwester Lewicki.Na oleskim rynku.Wojciech Mścichowski - redaktor Tygodnika Katolickiego "Niedziela."Warta druhów strażaków podczas wmurowania kamienia węgielnego.Po Mszy Świętej burmistrz Olesna Sylwester Lewicki wraz z Biskupem Diecezji Opolskiej Andrzejem Czają wmurowali kamień węgielny pod pomnik poświęcony osobie Błogosławionego Jana Pawła II na oleskim Rynku. Zaraz potem dzieci oleskich podstawówek i gimnazjów zaśpiewały „Barkę" - ulubioną pieśń Ojca Świętego.Od lewej: Anna Cedrowska, Ryszard Zawadowski, Bogusława Turlejska.Od lewej: burmistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek, Adam Mazurek,
prof. Zenon Błądek, Grzegorz Turlejski.Adam Mazurek i Bogusława Turlejska.Grzegorz Turlejski i Wojciech Mścichowski.Antoni Filipowicz, Grzegorz Turlejski i Grzegorz Kaniewski.Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki wręcza Grzegorzowi Turlejskiemu
odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej,
przyznaną przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Ryszard Zawadowski odbiera odznaczenie
z rąk burmistrza Sylwestra Lewickiego.Prelekcja „Język Jana Pawła II w moim życiu" -
opowiadał prof. dr hab. Jan Miodek.O formach upamiętniania pontyfikatu Jana Pawła II w skali
całego kraju opowiadał uczestnikom Konferencji
Prezes Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II mgr Ryszard Zawadowski.O formach upamiętniania pontyfikatu Jana Pawła II w skali
całego kraju opowiadał uczestnikom Konferencji
Prezes Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II mgr Ryszard Zawadowski.O formach upamiętniania pontyfikatu Jana Pawła II w skali
całego kraju opowiadał uczestnikom Konferencji
Prezes Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II mgr Ryszard Zawadowski.Koncert w Kościele pw. Bożego Ciała w Oleśnie, w wykonaniu zespołu Rondo
z Wrocławia pod dyrekcją oleśnianki Małgorzaty Podzielny.

W Olesnie można zobaczyc m.in.Kościół pw. Bożego Ciała.Miejski Dom Kultury.Kolumna Maryjna z 1697 r. postawiona została przez mieszczan
oleskich nękanych przez wojny, żywioły, kataklizmy i choroby.Na rynku oleskim.Makieta płaskorzeźby ku czci Jana Pawła II.Tablica Józefa Lompy.W Rynku znajduje się posąg św. Jana Nepomucena, ufundowany w 1753 r.
przez Leopolda Ignacego Labora, jako wotum wdzięczności za uzyskaną,
przez niego godność infułata dla oleskiego konwentu zakonników.Głaz - Olesno w Europie.Obelisk na pamiątkę IV Krajowej Konferencji.Figura świętego.Krzyż Misyjny przy Kościele pw. Bożego Ciała.Nagrobek Bruno Alexandra - budowniczego Kościoła pw. Bożego Ciała.Stara tablica przy Kościele pw. Bożego Ciała.
Tekst: Grzegorz Turlejski.
Fot. Bogusława Turlejska,
Grzegorz Turlejski.