Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Herby z Kamieńskiem związane

Jeszcze słychać śpiew
i rżenie koni...


70 lat Ludowego Zespołu Sportowego ŚWIT

100 lat Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kamieńsku


90-lecie powstania drużyny harcerskiej w Kamieńsku

45-lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku

15-lecie odzyskania prawa miejskiego przez Kamieńsk.

Odsłonięcie i poświęcenie
pomnika Stanisława Sojczyńskiego
- Warszyca


Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami


na górę strony


Parzno

Wieś Parzno k/Bełchatowa to jedna z najstarszych osad położonych na ziemi łódzkiej, wymieniona została w bulli papieża Innocentego II z 1136 r., parafię w Parznie ustanowił w 1176 r. arcybiskup gnieźnieński Jan II. Pierwszy kościół pw. Wniebowzięcia NMP wystawiono tu w 1171 r., z fundacji arcybiskupa gnieźnieńskiego. Przetrwał on do 1464 r., wówczas został rozebrany. Drugi kościół, modrzewiowy, wybudowany w latach 1464-1473, z fundacji arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Jana Gruszczyńskiego, spłonął w 1907 r. Obecnie w Parznie znajduje się kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Jezusowego, neoromański, trójnawowy, z jedną wysoką wieżą tuż nad kruchtą, wybudowany w latach 1905 - 1912. Kamień węgielny pod budowę kościoła w 1905 r., poświęcił ks. biskup Stanisław Zdzitowiecki, pochodzący z Barczkowic k/Kamieńska. (dane - ks. Leszek Druch, "Dzieje parafii i kościoła w Parznie").
W kościele znajduje się obraz Wandy Malczewskiej, wiejskiej nauczycielki i działaczki społecznej. W 1996 r. rozpoczęto jej proces beatyfikacyjny. Do jej grobu odbywają się diecezjalne pielgrzymki z udziałem biskupów.

Przed kościołem stoi pomnik Błogosławionego Jana Pawła II.Pod prezbiterium znajduje się krypta Sługi Bożej Wandy Malczewskiej.

Wanda Malczewska urodziła się 15 maja 1822 roku w Radomiu. Pierwszą Komunię Świętą przyjęła w wieku 8 lat w kościele w Radomiu. Dwa lata później Wanda utraciła matkę. Po 14 latach zamieszkiwania z ojcem i macochą, ciotka zabrała ją do swego majątku w Klimontowie. Tam przy pomocy rodziny służyła biednym ludziom, a przez modlitwę całkowicie oddała się Bogu. Mieszkańców wsi uczyła czytać i zaopatrywała ich w książki. Zdolną młodzież wiejską przygotowywała do szkoły średniej, a dla tych którzy chcieli się uczyć, zdobywała pieniądze na dalszą naukę. Po śmierci krewnych w 1881 r., przeniosła się do klasztoru sióstr dominikanek pw. św. Anny pod Przyrowem. Tam przez 11 lat odwiedzała i leczyła chorych, modliła się. W 1892 r. ks. Tomasz Świnarski, proboszcz parafii w Parznie, zabrał ją do siebie na plebanię. W Parznie zajęła się pracą społeczną i charytatywną, na rzecz dzieci, młodzieży i chorych. Zmarła 25 września 1896 roku. Wanda Malczewska została uznana przez parafian z Parzna, za osobę świątobliwą. 26 września 1923 r. przeniesiono jej zwłoki z cmentarza grzebalnego do krypty pod kościołem w Parznie.

Gorąco kochała Ojczyznę, modliła się za nią, żyła cierpieniem narodu, czynnie współpracowała z Powstaniem Styczniowym 1863 r., modliła się za poległych w obronie wiary i Ojczyzny - Łódź, 1987 Jan Paweł II.

Bogusława Turlejska i ks. Leszek Druh proboszcz parafii Parzno w latach (1999 - 2010) - 20.08.2011 r.Ks. Leszek Druh i Grzegorz Turlejski - 20.08.2011 r.

Muzeum Polskiego Modlitewnika im. Wandy Malczewskiej w Parznie znajduje się w dawnej plebani obok kościoła, gdzie od 1893 r. do 1896 r. mieszkała Sługa Boża Wanda Malczewska.

Na miejscu modrzewiowego kościoła, który spłonął w 1907 r., w ogrodzie parafialnym rosną dziś dwa świerki i stoi kapliczka Najświętszej Marii Panny.

Ziemia na której stoisz jest Święta, na tym bowiem miejscu, w latach 1161 - 1907 stał kościół, wokół którego grzebano zmarłych. Tu także rozmawiała z Bogiem, świętobliwa Wanda Malczewska. Świadkom tej świątyni, w hołdzie pamięci i wdzięczności, w 100 rocznicę pożaru kościoła. Parafianie. Parzno, 11 stycznia 2007 r. - napis na tablicy.
Tekst: Grzegorz Turlejski
Fot. Bogusława Turlejska, Grzegorz Turlejski.