Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Namina górę strony


Przedszkole

Kuratorium Okręgu Szkolnego warszawskiego wydało Zarządowi Miasteczka Kamieńsk, orzeczenie z dnia 22.09.1933 r. nr I-6501/33 zezwalające na otwarcie przedszkola w Kamieńsku na podstawie ust. 2 art. 2 ustawy z dnia 11.03.1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowawczych (Dz. U. R.P. nr 33 poz.343) ponieważ Zarząd spełniał warunki przewidziane w ust. 1 art. 2 wymienionej ustawy. Jednocześnie Kuratorium wyraziło zgodę, aby uprawnienia nadzorcze, przysługujące właścicielowi przedszkola, spełniane były przez Kazimierza Tazbira kierownika Publicznej Szkoły Powszechnej w Kamieńsku. Kuratorium zatwierdziło również statut i wzór pieczątki przedszkola. Pracę w przedszkolu rozpoczęła 1.09.1933 r. Helena Dębska, która w 1925 r. ukończyła Państwowe Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli w Częstochowie. Praca trwała do wybuchu II wojny światowej tj. 6 lat. Sejmik Powiatowy wypłacał uposażenie w wys. 100 zł miesięcznie (wartość 6,5 q żyta). Przedszkole było czynne w parterowym budynku szkolnym, który spłonął 1.09.1939 r. wraz z całkowitym umeblowaniem przedszkola.W tym budynku przy ul. Wieluńskiej od 1933 r. mieściło się przedszkole.
Tekst: "Kronika Kamieńska" - Kazimierz Tazbir.
Fot. Album Harcerski - dr Mieczysław Kotarbiński.
Przygotował: Grzegorz Turlejski.