Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Namina górę strony


Kamieńsk ponownie stał się miastem. -kliknij po wiecej


Wręczenie aktu nadania statusu miasta.Aktu nadania statusu miasta.Aktu nadania statusu miasta.Gazeta Radomszczańska styczeń 1994 r.Premier W. Pawlak (3L), wójt M. Piekarski (4L), przewodniczący G. Turlejski (5L).Od lewej: A. Adamowicz, M. Piekarski, G. Turlejski, wojewoda W. Kuliński.Grzegorz Turlejski i Michał Piekarski.


Przygotował: Grzegorz Turlejski.