Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami


na górę strony


Pierwsza próba odzyskania prawa miejskiego

Rada Gromadzka 28 października i 2 listopada 1936 r. podjęła uchwałę w sprawie podniesienia osady do godności miasta i utworzenia gminy miejskiej w Kamieńsku. Na posiedzeniu Rady Gminnej 3 listopada 1936 r. radni w dyskusji stwierdzili, że Kamieńsk winien iść z całą gminą i nie odłączać się od niej. Za wyłączeniem osady było 5 głosów, przeciw odłączeniu Kamieńska od gminy oddano głosów 12. Wobec powyższego, w podjętej w tej sprawie uchwale nr 25 stwierdzono, „Rada Gminna postanawia uchwały Gromady Kamieńsk z dnia 28 października i 2 listopada 1936 r. w sprawie wyłączenia Kamieńska z Gminy wiejskiej Kamieńsk i utworzenie Gminy miejskiej załatwić odmownie.”

Państwowe Archiwum w Piotrkowie Tryb., Akta Gminy Kamieńsk, Księga uchwał, zebrań gminnych, ogólnych i Rady Gminnej gm. Kamieńsk – 1931 – 1936.
Tekst: "Leksykon miasta i gminy Kamieńsk" - Zbigniew Grządzielski.
Przygotował: Grzegorz Turlejski.