Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami
na górę strony


Wywiezieni do obozów koncentracyjnych.
- kliknij po więcej

L.p.
Imię i nazwisko
nominacji
Lat
Zawód
Data aresztowania
Obóz
Data śmierci
1.
Antoni Kubicki
43
rolnik
19.XI.1941
Oświęcim
15.II.1942
2.
Teodor Witalewski
44
właściciel
piwiarni
19.XI.1941
Oświęcim
28.III.1942
3.
Stanisław Dukowicz
31
właściciel
składu żelaznego
19.XI.1941
Oświęcim
kwiecień 1942
4.
Jan Bąkowicz
37
rolnik
19.XI.1941
Oświęcim
22.X.1942
5.
Franciszek Haładaj
61
rzeżnik
20.V.1941
Oświęcim i
Mauthausen
24.IV.1945
6.
Dr Mieczysław Kotarbiński
40
lekarz
10.VII.1944
Gross Rosen
wrócił 1945
7.
Kazimierz Turlejski
rolnik
22.IX.1943
Oświęcim
8.
Antoni Szczepaniak
48
rol-warz
1942
Oświęcim
wrócił 1945
9.
Stanisław Tkacz
powroźnik
20.X.1943
Gross Rosen
zmarł
10.
Mieczysław Niebelski
27
rymarz
20.X.1943
Oświęcim,
Buchenwald,
Mauthausen
zmarł
maj 1945
11.
Henryk Tyczyński
20.X.1943
Tekst: "Kronika Kamieńska" - Kazimierz Tazbir.
Przygotował: Grzegorz Turlejski.