Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Namina górę strony


Obrazki łamania praworządności w Kamieńsku w PRL.


1. W budynku szkolnym odbywało się w 1947 r. zebranie członków GS „Samopomoc Chłopska”. Klasa wypełniona. Przy drzwiach ormowcy z karabinami. Na ulicy pod oknami 2 samochody UB. W czasie zebrania wywołano z sali Juliana Pokusińskiego i Romana Szpecińskiego i polecono im wsiąść do samochodu. Przywieziono ich do budynku UB w Piotrkowie. Tam przebyli kilka godzin i wrócili do domu. Chodziło o to, by wpływowi ludowcy nie brali udziału w zebraniu.

2. Wybory do Sejmu. Długi ogonek wyborców w budynku szkolnym z kartkami Nr 5 na listę Mikołajczyka. Wysłannik UB – Skiba, kręci się, zagląda do rąk, czyni uwagi i wreszcie wyjmuje z urny garść kartek i niepożądane na oczach wyborców niszczy. Spokój nie był zakłócony.

3. W 1948 r. Zarząd Miasteczka odbudował Dom Ludowy. Po odmalowaniu najmniejszego pokoju przeznaczonego na kancelarię Zarządu Miasteczka, stwierdzono, że w nocy wstawiono do lokalu meble Komitetu PPR i zajęto lokal do swojego użytku. Na wspólne korzystanie z lokalu Komitet PPR nie zgodził się.

4. Ośrodek maszynowy wybudowano na pastwisku Kamieńskim bez zgody właścicieli wspólnoty. Tak samo wybudowano kuźnię na Gliniankach.

5. Kierownika szkoły Kazimierza Tazbira w roku 1950 usunięto ze stanowiska bezpodstawnie, co zostało stwierdzone dopiero 29.XI.1956 r. przez Komisję Rehabilitacyjną przy Wydziale Oświaty WRN w Łodzi. Aby wyczyn ten usankcjonować Woj. Komisja Lekarska „orzekła”, że utraciłem 95% zdolności fizycznych do pracy, a po 6 latach stwierdzono, że jestem całkowicie zdrów i mogę pracować w szkolnictwie, przepracowałem jeszcze 12 lat cudownie wzmocniony. Bardzo „troszczyła” się o mnie „działaczka” Adamus i Kazimierz Nawara.

6. W budynku gminnym wybito otwór w ścianie i urządzono w granicy okno na mój ogród. Po kilku latach sprzeciwu „pozwolono” mi okno zamurować.

7. Sprawa zdjęcia krzyży ze ścian w biurach GS toczyła się 3 lata, aż wreszcie przy prezesurze Kazimierza Możdżenia sprawa ta była uskuteczniona.

8. Po objęciu stanowiska prezesa OSP przez Adama Smugę „zaniechano” urządzania ołtarza w Boże Ciało na budynku Domu Ludowego. Zniknęły również uroczystości strażackie wspólnego opłatka, jajka wielkanocnego i asysty przy grobie Chrystusa Króla.

9. Domiary podatkowe dla prywatnych sklepów i rzemieślników zrujnowały placówki. Domiary te były celowo wysokie.

10. Po 30 – latach pracy w harcerstwie uniemożliwiono doktorowi Mieczysławowi Kotarbińskiemu dalsze prowadzenie harcerstwa.

Tekst: "Kronika Kamieńska" - Kazimierz Tazbir.
Przygotował: Grzegorz Turlejski.