Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami


na górę strony


W HOŁDZIE KS.JERZEMU POPIEŁUSZCE - kliknij po więcej


18.05.1996 r. w Kamieńsku odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci kapelana "Solidarności" ks. Jerzego Popiełuszki, zamordowanego dnia 19 października 1984r. przez komunistów. W uroczystości udział wzięli: ks. bp Antoni Długosz, ks. dziekan Zenon Jakubczyk, ks. dziekan Andrzej Molenda, ks. kanonik Jan Biskup, ks. proboszcz Jan Boryczka, ks. proboszcz Józef Kos, ks. proboszcz Marek Bożek, brat prowincjał Marian Szamrej, ks. kanonik Eugeniusz Kołodziejczyk, ks. prefekt Zbigniew Jeż, ks. prefekt Roman Ceglarek, przewodniczący Regionu Piotrkowskiego NSZZ "Solidarność" w Piotrkowie Trybunalskim Zbigniew Mroziński, poczty sztandarowe, licznie zebrani mieszkańcy miasta i gminy Kamieńsk. Tablicę odsłonił przewodniczący Międzyzakładowej Komisji NSZZ "Solidarność" w Kamieńsku Józef Turlejski, a poświęcił ks. biskup Antoni Długosz.

Powitanie gości przez Grzegorza Turlejskiego - przewodniczącego Międzyszkolnej Komisji Oświaty NSZZ "Solidarność" w Gminie Kamieńsk.

Od lewej: poczet sztandarowy żołnierzy AK, ks dziekan Zenon Jakubczyk,
ks. kanonik Eugeniusz Kołodziejczyk, ks. biskup Antoni Długosz,
sztandar delegatury NSZZ "Solidarność" Radomsko.

Tablicę ku czci ks. Jerzego odsłania przewodniczący Międzyzakładowej Komisji
NSZZ "Solidarnośc" w Kamieńsku Józef Turlejski.

Ks. biskup Antoni Długosz, święci tablicę ku czci ks. Jerzego.

Przemawia przewodniczący Regionu Piotrkowskiego
NSZZ "Solidarność" Zbigniew Mroziński.

Fragment pieśni "Ojczyzna ma" w wykonaniu Bożeny Sewerynek.

Ks. biskup Antoni Długosz, w krótkiej rozmowie z Grzegorzem Turlejskim.


W 2004 r. tablica została odnowiona.
Napis wykonano złotą literą oraz wykuto postać ks. Jerzego.


W 2010 r. tablica została odnowiona.
Wykonano dwie złote litery (Bł.) oraz odmalowano napis Solidarność.Tekst: Grzegorz Turlejski.
Fot. Eugeniusz Dworzyński, Grzegorz Turlejski.