Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami
na górę strony


XII Dzień Papieski - "Jan Paweł II - Papież Rodziny"

W niedzielę 14 października 2012 r. w całej Polsce obchodzony był XII Dzień Papieski, dzień wdzięczności Błogosławionemu Janowi Pawłowi II za Jego wielki pontyfikat, za Jego dokonania dla naszej Ojczyzny, dla Polski. W miastach i gminach odbywały się tego dnia uroczystości, koncerty, seminaria, wszędzie odświętny wystrój, podniosła atmosfera. A w naszym miasteczku Kamieńsku ponuro i blado. W naszym Kamieńsku, którego I Honorowym Obywatelem jest Jan Paweł II, poza kościołem nie odbyły się żadne uroczystości. Burmistrz Pawłowski niczego nie zorganizował. Nawet nie udekorował pomnika Jana Pawła II flagami narodowymi i papieskimi. Ograniczył się tylko do złożenia wiązanki kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II wraz z przewodniczącym Kozikiem. Tylko ks. proboszcz Mieczysław Wach nie zapomniał o Dniu Papieskim, zaprosił mieszkańców i młodzież szkolną do kościoła na mszę świętą, zakończoną recytacją i śpiewem młodzieży szkolnej. W mszy świętej uczestniczyły poczty sztandarowe szkoły podstawowej, gimnazjum, górników, kolejarzy i Rycerstwa Niepokalanej. Po mszy świętej ks. proboszcz zaprosił mieszkańców pod pomnik Jana Pawła II, celem złożenia kwiatów i zapalenia zniczy, gdzie pełnił rolę przewodnika. Włodarz Pawłowski nie zorganizował żadnej uroczystości, nie zaprosił mieszkańców, nie zaprosił organizacji i stowarzyszeń, nie zaprosił pocztów sztnadarowych - nie ukazało się takie zaproszenie ani na mieście, ani w internecie. Dotychczas w Kamieńsku poprzedni burmistrz Turlejski organizował Dzień Papieski, a włodarz Pawłowski zaprzestał organizacji tej uroczystości, nawet wcześniej usunął z Urzędu wiele pamiątek związanych z Janem Pawłem II. Za to na stronie internetowej gminy, zamieścił krótkie sprawozdanie z XII Dnia Papieskiego, wmawiając mieszkańcom, że to on był organizatorem uroczystości. Takie zachowanie burmistrza Pawłowskiego nie przynosi chluby naszemu miastu, lecz jest powodem do wstydu. Przypomnę, że skoro samorząd Kamieńska dnia 30.11.1999 r. nadał Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Kamieńska, to dziś i jutro ten tytuł też obowiązuje i zobowiązuje obecnego włodarza Pawłowskiego do dbania o pamięć Jana Pawła II i organizacji Dnia Papieskiego, a nie do stosowania uników i zacierania związku Jana Pawła II z Kamieńskiem.Poczet sztandarowy Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Kamieńsku.Poczet sztandarowy Braci Górniczej - od lewej: Adam Sewerynek,
Pokusiński, Grzegorz Dzwonek.Poczet sztandarowy Braci Kolejarskiej.Od lewej: włodarz Pawłowski, radna Jurczyk, przewodniczący Kozik.Kwiaty składają uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Kamieńsku.
Tekst: Grzegorz Turlejski
Fot. Grzegorz Turlejski