Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami

na górę strony


10 lat wydawania Echa Kamieńska przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Kamieńska
1995 - 2005


Podczas XXXI walnego zebrania członków Stowarzeszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska
w dniu 7 listopada 2005r. dokonano podsumowania działalności redakcji
"Echo Kamieńska" w latach 1995-2005.

Od lewej: przewodniczący zebrania Tomasz Łuczyk,
prezes Stowarzyszenia Grzegorz Turlejski, v-ce prezes Stowarzyszenia Paweł Ziemba.Członkowie Stowarzyszenia podczas obrad.

Odczyt i prezentacja multimedialna redaktora naczelnego Echa Kamieńska Grzegorza Turlejskiego. "10 lat wydawania Echa Kamieńska przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Kamieńska"Redaktor Naczelny Echa Kamieńska otrzymał pamiątkowy dyplom oraz replikę
szabli okresu międzywojennego 1921/1922 r.Za pracę w redakcji "Echo Kamieńska" pamiątkowe dyplomy otrzymali:Jagoda ZiembaElżbieta DworzyńskaZofia RoźniatowskaEwelina JakubczykUrszula Ościk

Za współpracę z redakcją "Echo Kamieńska" dyplomy otrzymali:Paweł ZiembaAnna FurczyńskaKonrad Jędrzejczyk w imieniu którego dyplom
odebrał Jacek Jędrzejczyk.Marcin Biegarczyk

Pamiątkowe zdjęcie obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia.Od lewej: Jan Jakubczyk, Ewa Jakubczyk, Sławomir Fryc, Halina Tazbir, Marcin Biegarczyk, Henryk Toma, Tomasz Maniecki, Janina Strzelecka, Edyta Białek, Cezary Białek, Ewelina Jakubczyk, Marcin Maniecki, Sławomir Sewerynek, Grzegorz Turlejski, Tomasz Łuczyk, Paweł Ziemba, Jagoda Ziemba, Zofia Rożniatowska, Elżbieta Dworzyńska, Elżbieta Maczugowska, Sylwia Szpecińska, Urszula Ościk, Anna Trojak, Ilona Matuszczyk, Anna Furczyńska.Tekst: Grzegorz Turlejski.
Fot. Mariusz Sewerynek