Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami
na górę strony


Zacieranie historii własnej gminy

Historia - świadek czasu,
światło prawdy, życie pamięci,
nauczycielka życia,
zwiastunka przyszłości.
Cyceron


W dziejach naszej lokalnej społeczności są wydarzenia o znaczeniu ponadczasowym, wydarzenia zapisujące się w naszej ponad 700 letniej tradycji złotymi zgłoskami. Do takich wydarzeń zalicza się nadanie tytułu I Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kamieńsk Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II i przyjęcie tego tytułu przez Ojca Świętego. Dziedzictwo kulturowe, to sposób gromadzenia i przechowywania wielorakich wartości – dla naszej gminy jest odwzorowaniem duszy naszej małej Ojczyzny. Będąc przez 8 lat burmistrzem Kamieńska dbałem o wszystko, co pozostało po naszych przodkach, bo jest to dziedzictwo kulturowe naszej wspólnoty samorządowej, które w swej wymowie jest prawdziwe i wyróżniające nas. Jednak dla obecnego burmistrza - Bogdana Pawłowskiego - wydaje się to wszystko bez znaczenia.

1. Od kilku lat na głównej stronie witryny internetowej www.kamiensk.com.pl widniało zdjęcie uwieczniające moment wręczenia Janowi Pawłowi II tytułu I Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kamieńsk, na Placu Św. Piotra w Rzymie w dniu 18.10.2000 r. przez delegację gminy Kamieńsk, powołaną uchwałą Rady Miejskiej w Kamieńsku nr XIX/166/2000 z dnia 5.09.2000 r. Po objęciu urzędu burmistrza Kamieńska przez Bogdana Pawłowskiego, jedną z jego pierwszych decyzji, było usunięcie z głównej strony www.kamiensk.com.pl tego zdjęcia.

2. W dniach 27 – 28 marca 2008 r. odbyła się w Kamieńsku III Krajowa Konferencja Samorządy R.P. dla Jana Pawła II pod hasłem ”Kultura w nauczaniu Jana Pawła II”. W dziejach naszej lokalnej społeczności, Konferencja ta, stała się wydarzeniem o znaczeniu ponadczasowym. Pamiątki z tej Konferencji zostały umieszczone, w gablocie na korytarzu w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku i zawsze były chętnie oglądane przez gości i mieszkańców. Kolejną nietrafioną decyzją burmistrza Bogdana Pawłowskiego, było usunięcie z tej gabloty pamiątek z Konferencji, nie zostały one również wyeksponowane w innej gablocie znajdującej się w Urzędzie. W tej gablocie burmistrz Pawłowski wyeksponował informacje dublujące się w Urzędzie.

3. Od kliku lat na korytarzu w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku, widniały dwa zdjęcia uwieczniające moment wręczenia Janowi Pawłowi II tytułu I Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kamieńsk, na Placu Św. Piotra w Rzymie w dniu 18.10.2000 r. przez delegację gminy Kamieńsk, powołaną uchwałą Rady Miejskiej w Kamieńsku nr XIX/166/2000 z dnia 5.09.2000 r. Kolejna decyzją – skandaliczną – burmistrza Pawłowskiego było usunięcie tych zdjęć.

4. Na stronie internetowej Kamieńska www.kamiensk.com.pl po lewej stronie widoczny był niebieski link do strony z opisem III Krajowej Konferencji Samorządy R.P. dla Jana Pawła II . Po objęciu stanowiska burmistrza Kamieńska przez Bogdana Pawłowskiego jedną z jego pierwszych decyzji było usunięcie linku do strony z opisem III Krajowej Konferencji Samorządy R.P. dla Jana Pawła II

Zacieranie historii własnej gminy, poprzez unicestwianie pamiątek związanych z Janem Pawłem II, znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku wystawia złe świadectwo nowej władzy samorządowej i źle rokuje dla przyszłości gminy. Jako radny Rady Miejskiej w Kamieńsku, przyjąłem te bezsensowne decyzje z niezrozumieniem, dezaprobatą i oburzeniem. Wezwałem burmistrza Pawłowskiego do zaniechania tego haniebnego procederu i do ponownego umieszczenia pamiątek związanych z Janem Pawłem II, na swoich wcześniejszych miejscach. Odpowiedzi nie dostałem.

Jan Paweł II mówił do nas że:
Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo się przemienia w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.Nieistniejąca już gablota z pamiątkami z III Konferencji.Miejsce pamiątek z III Konferencji zajęły inne pisma.Nieistniejące już zdjęcia na korytarzu w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku.Miejsce zdjęć z Janem Pawłem II, zajęły inne zdjęcia.Po lewej stronie widoczny niebieski link do strony
z opisem III Krajowej Konferencji Samorządy R.P.
dla Jana Pawła II .Po objęciu stanowiska burmistrza Kamieńska
przez Bogdana Pawłowskiego jedną z jego pierwszych decyzji
było usunięcie linku do strony z opisem III Krajowej
Konferencji Samorządy R.P. dla Jana Pawła IIPo objęciu stanowiska burmistrza Kamieńska
przez Bogdana Pawłowskiego jedną z jego pierwszych decyzji
było usunięcie zdjęcia delegacji z Kamieńska z Janem Pawłem II
ze strony internetowej Kamieńska.Tekst i Fot. Grzegorz Turlejski.