Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Namina górę strony


Tragedia.
-kliknij po wiecej

W czasie bombardowania Kamieńska 2 IX 1939 r. zostali zabici:
- Sewerynek Jan z żoną - właściciele budynku w rynku,
- na tej samej połaci zginęła matka z trzema córkami Anna Staniawska lat 36, córki - Danuta lat 17, Teresa lat 19, Henryka lat 11,
- ciężko ranny Rudzki Fabian zmarł,
- na drodze do Gorzkowic zginął chłopiec Jan Słok syn Jana oraz szesnastoletnia dziewczyna Helena Turlejska,
- zginęło również w rynku kilku Żydów. Większość ludności Kamieńska opuściła miasteczko udając się do odległych wsi. Część osób ukrywała się w pobliskich polach. Niektórzy z nich zostali zabici w niedzielę 3 września na Podogrodziu. S a to Antoni Maniecki lat 82, Stanisław Maniecki syn Józefa lat 37, Ignacy Strzelecki, Józef Sowiński syn Juliana. Do Kamieńska wkroczył wtedy oddział I Dywizji Pancernej pod dowództwem kapitana von ... (obecnie jest generałem Bundeswery). Rozpoczęła się dalsza masakra ludności w dniu 4 września. Spędzono złapanych mężczyzn do nowego budynku przeznaczonego na rzeźnię i tam ich zabijano. Rozpoznano Kazimierza Turlejskiego s. Jana. Pozostałych nie rozpoznano, bo mieli głowy tak posiniaczone i popuchnięte.Stąd Żydzi zabrali 1 osobę na swój cmentarz, a pozostałych 11 osób pochowano we wspólnym grobie na katolickim cmentarzu. W tym samym czasie 4. IX został zabity na polu Staniszewski Józef lat 69, a na drodze polnej z Mokradeł w stronę cmentarza starzec Józef Sikorski, Warakomski Wawrzyniec, Jan Turlejski i jego syn Mieczysław, a we własnym domu Józef Turlejski syn Feliksa, jak wchodził po drabinie na strych. Stefan Maniecki został zabity w tym czasie w Barczkowicach, również tam został zabity Jan Sikorski s. Jozefa i Konstanty Kopcik z Barczkowic. W Barczkowicach spędzono mężczyzn do mieszkania Bajona na noc, a kto ukazał się na zewnątrz domu, tago zabijano wystrzałem z karabinu. Nazajutrz spędzonych mężczyzn zwolniono do pracy. Na cmentarzu w Kamieńsku pochowano 3 żołnierzy Wojska Polskiego, którzy w pierwszych dniach wojny zginęli w walce z Niemcami w pobliżu Kamieńska w okolicy Przytyka. Są to: Józef Niepka, Bohdan Łuczyński i Kurdyłowicz.Tekst: "Kronika Kamieńska" - Kazimierz Tazbir.
Przygotował: Grzegorz Turlejski.