Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami
na górę strony


Teodor Gajewski
- kliknij po więcej

Teodor Gajewski urodził się w Kamieńsku 7.X.1906 r. Tu uczęszczał do szkoły powszechnej. W roku 1926 ukończył prywatne Gimnazjum Humanistyczne Stanisława Niemca w Radomsku. Często musiał opuszczać mury szkolne z powodu zaległości w opłatach za naukę. Warunki materialne miał trudne. W 1930 r. ukończył filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. I tu borykał się z trudnościami materialnymi i dlatego w 1928 r. zmuszony był przyjąć pracę wychowawcy w zakładzie dla dzieci chorych na jaglicę. Pracę harcerską rozpoczął w Kamieńsku w 1918 r. zastępowym, przybocznym, drużynowym. Kontynuował ją i w drużynie akademickiej w Warszawie, następnie będąc nauczycielem gimnazjum w Radomsku, Równem i Tomaszowie Lubelskim prowadził hufiec harcerski. Niezależnie od tych prac pracował społecznie w ZNP, LMiK, ZR w zarządach powiatowych. Od 1945 – 1950 był nauczycielem w XX Liceum i Gimnazjum w Łodzi. I tu był komendantem hufca harcerskiego. Od 1950 – 1955 był naczelnikiem Wydziału Planów i Programów Nauczania w Ministerstwie Gospodarki Komunalnej. Od 1956 r. jest dyrektorem Technikum Elektrycznego i Zasadniczej szkoły Zawodowej Nr 3 w Warszawie. Od 1957 r. jest członkiem Rady Nadzorczej WSS Warszawa – Śródmieście i członkiem Okręgowej Komisji Spółdzielczej przy Zarządzie Okręgu ZNP. Zmarł w Warszawie w kwietniu 1974 r.Teodor Gajewski.Tekst i Fot.: "Kronika Kamieńska" - Kazimierz Tazbir.
Przygotował: Grzegorz Turlejski.