Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami
na górę strony


W HOŁDZIE KAZIMIERZOWI TAZBIROWI
- kliknij po więcej


11.11.1996 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci Kazimierza Tazbira, wmurowanej w ścianę budynku Domu Strażaka w Kamieńsku. Tablicę odsłoniła Zofia Szymkowska, córka Kazimierza Tazbira, a poświęcił ks. kanonik Eugeniusz Kołodziejczyk. Napis na tablicy głosi:

Po Mszy Świętej udajemy się pod Dom Strażaka w Kamieńsku.Uroczystość uświetniła Strażacka Orkiestra Dęta w Kamieńsku.Uroczystość prowadził prezes Stowarzyszenia Grzegorz Turlejski.Uczestnicy uroczystości.Poczty sztandarowe.Tablicę odsłoniła Zofia Szymkowska......a poświęcił ks. kanonik Eugeniusz KołodziejczykFragment "Psalmu Miłości" Zygmunta Krasińskiego w wykonaniu Bożeny Sewerynek.Zofia Szymkowska, córka Kazimierza Tazbira, składa serdeczne podziękowanie wszystkim. którzy pomogli w organizacji uroczystości.Uczestnicy uroczystości.Od lewej: Marcin Maniecki, prawnuczki Kazimierza Tazbira, Marcin Kucharski.W 2007 r. tablica została odnowiona. Napis wykonano złotą literą.Tekst: Grzegorz Turlejski.
Fot. Eugeniusz Dworzyński, Grzegorz Turlejski.