Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami

na górę strony


Roman Gawiński

Roman Gawiński urodził się 15.III.1907 r. ukończył 7 oddz. Szkoły Podstawowej w Kamieńsku w roku szkolnym 1922/23. W 1930 r. ukończył szkołę podchorążych Rezerwy Piechoty w Śremie, w 1935 r. WKN w Poznaniu. Do 1939 r. pracował w szkolnictwie powszechnym na Wileńszczyźnie. We wrześniu 1939 r. brał udział w wojnie niemiecko – polskiej, jako zmobilizowany podporucznik rezerwy. Po klęsce wrześniowej wrócił do Trok. Od grudnia szkoła w Trokach była stopniowo przekształcana w szkołę polsko – litewską. Pracował w niej do sierpnia 1944 r. Nauczył się wówczas języka litewskiego. Od sierpnia 1944 r. do września 1945 r. pełnił funkcję dyrektora polskiego progimnazjum w Trokach. We wrześniu 1945 r. jako repatriant wyjechał z Trok z żoną i małoletnim synem i przybył do Łodzi, gdzie niezwłocznie objął pracę nauczyciela i jednocześnie rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Łódzkim. W szkolnictwie powszechnym pracował do grudnia 1948 r. Będąc studentem IV roku został zatrudniony w charakterze młodszego asystenta przy Katedrze Historii Społeczno – Gospodarczej Uniwersytetu Łódzkiego. Dyplom magistra Filozofii otrzymał 5.XII.1949 r. Dyplom kandydata nauk historycznych otrzymał 20.XII.1956 r. Od 1.IX.1955 r. stał się etatowym pracownikiem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Łodzi. Dotychczasowym wynikiem Jego badań są następujące prace:
1. Studia nad dziejami manufaktury i fabryki Wilhelma Zacherta w Zgierzu.
2. Reforma cechów rzemieślniczych w Polsce.
3. Recenzja książki w języku litewskim.
4. Bunt czeladników z Zgierzu w 1826 r. w świetle literatury i źródeł.
5. Dobra Łagiewniki w latach 1800 – 1864.
6. Kształtowanie się układu kapitalistycznego w terenie rządowego miasta Zgierza(1791 – 1864).
7. Z dziejów rozkładu feudalizmu i kształtowanie się stosunków kapitalistycznych w rolnictwie w okręgu łódzkim (1800 – 1864).
8. Dzieje Zakładów Żyrardowskich (1833 – 1939).
9. Polityka przemysłowa w włókiennictwie w Polsce w latach 1918 – 1939.
Praca habilitacyjna w opracowaniu. W ramach pracy dydaktycznej w uczelni prowadzi wykłady proseminaryjne i seminarium magisterskie z zakresu historii gospodarczej. Zmarł 6.X.1976 r. pochowany w Radomiu. Syn Andrzej jest lekarzem w Radomiu


Tekst: "Kronika Kamieńska" - Kazimierz Tazbir.
Przygotował: Grzegorz Turlejski.