Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Namina górę strony


15 rocznica odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego

11.11.1933 r. odbyła się w Kamieńsku wielka uroczystość – obchód 15 – tej rocznicy odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego. Na tę pamiątkę w budynku szkolnym zostały wmurowane dwie marmurowe tablice:
Treść I tablicy:
„W 15 – lecie Niepodległości Ojczyzny, dziękując Bogu i aby uczcić bohaterów z Naczelnym Wodzem Józefem Piłsudskim, pierwszym Marszałkiem Polski, tablicę niniejszą wmurowały organizacje i instytucje miasteczka Kamieńsk 11/XI 1933 r.”
Koszt tablicy 291 zł 93 gr. Fundusz ten złożyły następujące organizacje: Zarząd miasteczka, Zarząd gminy Kamieńsk, Straż Pożarna, drużyna harcerzy, Towarzystwo Domu Ludowego, cechy rzemieślnicze, ognisko nauczycielskie, Kasa Stefczyka, Spółdzielnia Mleczarska, Spółdzielnia Spożywców „Spójnia”, drużyna harcerek, Oddział Związku Strzeleckiego, Straż Honorowa Serca Jezusowego, ks. prałat dr. B. Korwin – Szymanowski – proboszcz parafii Kamieńsk, Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego A. Paulo, Stowarzyszenie Mężów Katolickich, Stowarzyszenie Niewiast Katolickich, Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej Męskiej i Żeńskiej, Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Barczkowicach.
Treść II tablicy:
„W 15 rocznicę Odrodzenia Niepodległości Państwa Polskiego, byłym uczniom i harcerzom Szkoły Powszechnej w Kamieńsku, poległy w obronie niepodległości śp. Tazbirowi Tadeuszowi, Strzeleckiemu Karolowi, Wojciechowskiemu Janowi, Strzeleckiemu Janowi – drużyna harcerzy w Kamieńsku 11/XI 1933 r.”
Koszt tablicy 135 zł 16 gr. Fundusz ten zebrał Komitet Organizacyjny składający się z członków drużyny harcerzy byłych uczniów Szkoły Powszechnej w Kamieńsku. Nazwiska ich: Wysocki Piotr, Tazbir Henryk, Dukowicz Jan s. Antoniego, Warakomski Franciszek, Dukowicz Józef s. Antoniego, dr Mieczysław Kotarbiński, Śliwiński Jan, Śliwiński Józef, Górecki Wacław.
Uwaga z 1939 r. – tablice zostały zniszczone w czasie działań wojennych.Tablica I.Tablica II.Front budynku szkolnego.Odsłonięcie tablic pamiątkowych (zdjęcie odwrócone).
Tekst: "Kronika Kamieńska" - Kazimierz Tazbir.
Fot. Album Harcerski - dr Mieczysław Kotarbiński.
Przygotował: Grzegorz Turlejski.