Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami
na górę strony


PYTANIA

Pytania na finał XIII Konkursu "Historia Kamieńska".


Część I – pytania (36) za 1 punkt:

 1. Żył w latach1813 - 1878, był proboszczem parafii Kamieńsk, podaj imię i nazwisko.
  Odp. Ks. Antoni Towarkiewicz.


 2. Żył w latach 1897 - 1965, był proboszczem parafii Kamieńsk, podaj imię i nazwisko.
  Odp. Ks. Piotr Sobański.


 3. W czasie Powstania Styczniowego wkroczył uroczyście do Kamieńska oddział złożony z 30 powstańców. Podaj imiona i nazwisko oraz stopień dowódcy tego oddziału?
  Odp. płk Józef Adam Grekowicz


 4. W 1540 r. zajęli się edukacją kilkunastu dzieci z Kamieńska. O kogo chodziło?
  Odp. Mansjonariusze


 5. W jakim dokumencie z 1369 r. występuje pleban z Kamieńska?
  Odp. W dokumencie dotyczącym rozdzielenia wsi Parzno i Mikorzyce, położonych na północny - zachód od Kamieńska pod Bełchatowem.


 6. Żył w latach 1909 - 1995, był proboszczem parafii Kamieńsk, podaj imię i nazwisko.
  Odp. Ks. Stanisław Nejman.


 7. Przez siedem wieków nazwa naszego miasta przybierała różne formy brzmieniowe. Od którego roku utrwaliła się nazwa Kamieńsk?
  Odp. 1918 r.


 8. 18 maja 1935 r. pobrano ziemię z mogił legionistów na cmentarzu parafialnym w Kamieńsku. Gdzie ją przeniesiono?
  Odp. Na kopiec marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie


 9. Był proboszczem w Kamieńsku w latach 1935 - 1952, podaj imię i nazwisko.
  Odp. Ks. Tomasz Opasewicz.


 10. W który roku odbyła się pierwsza próba odzyskania praw miejskich przez Kamieńsk?
  Odp. 1936 r.


 11. W lewej nawie kościoła w Kamieńsku znajduje się tablica epitafijna prezesa Dozoru Kościelnego Parafii Kamieńsk. Podaj jego imiona i nazwisko.
  Odp. Karol Gustaw Heinzel.


 12. Kapucyn, żył w latach 1881 - 1959, w 1916 r., związany z Kamieńskiem, podaj imię i nazwisko.
  Odp. O. Kosma Lenczowski.


 13. W 1939 r., dowodził trzecią podgrupą Maciusiów. Podaj jego stopień wojskowy imię i nazwisko.
  Odp. wachmistrz Mieczysław Koszel.


 14. Z którego roku pochodzi pierwsza wzmianka o Kamieńsku?
  Odp. 1291 r.


 15. Czego dotyczy pierwsza wzmianka o Kamieńsku?
  Odp. Drewnianego kościółka parafialnego pod wezwaniem św. Piotra i Pawła


 16. Z którego roku pochodzi druga wzmianka o Kamieńsku?
  Odp. 1369 r.


 17. W którym roku powstała drużyna piłkarska Świt w Kamieńsku?
  Odp. 1937 r.


 18. W którym roku Kamieńsk po raz pierwszy uzyskał prawa miejskie?
  Odp. 1374 r.


 19. W 1939 r., dowodził drugą podgrupą Maciusiów. Podaj jego stopień wojskowy imię i nazwisko.
  Odp. ppor Ludwik Szafarski.


 20. Który z władców Polski nadał naszemu miastu prawa miejskie?
  Odp. Królowa Elżbieta, siostra Kazimierza Wielkiego, matka Ludwika Węgierskiego, babcia św. Jadwigi królowej


 21. W którym roku założono w Kamieńsku Straż Pożarną?
  Odp. 1907 r.


 22. W 1939 r., dowodził pierwszą podgrupą Maciusiów. Podaj jego stopień wojskowy imię i nazwisko.
  Odp. ppor. Wiktor Lorenz


 23. W Przeglądzie Kawalerii i Broni Pancernej Nr 62, wydanym w Londynie w 1971r. jest zawarta relacja z nocnego wypadu 2 psk na niemiecką kolumnę pancerną w 1939 r. Kto jest autorem tej relacji, podaj imię i nazwisko oraz stopień wojskowy.
  Odp. Rtm. Tadeusz Gierasieński


 24. Żył w latach 1880 - 1935, był proboszczem w Kamieńsku, podaj imię i nazwisko.
  Odp. Ks. Bolesław Korwin - Szymanowski.


 25. Podaj datę śmierci Antoniego Maszewskiego?
  Odp. 06.08.1944 r.


 26. Jak długo ks. Ignacy Jankowski był proboszczem w Kamieńsku?
  Odp. 41 lat


 27. Żył w latach 1871 - 1930, był proboszczem parafii Kamieńsk, podaj imię i nazwisko.
  Odp. Ks. Bartłomiej Michalski.


 28. W 1926 roku przeprowadziłi budowę Remizy Strażackiej w Kamieńsku, o kogo chodzi?
  Odp. Bolesław Bobiński i Wawrzyniec Dukowicz.


 29. 3 września 1939 r. oddział Wołyńskiej Brygady Kawalerii zorganizował nocny wypad na Niemiecką Brygadę Pancerną. Jakie były znaki rozpoznawcze żołnierzy polskich?
  Odp. Hasło - Maciuś, białe chusteczki na lewych rękawach


 30. Podaj imię i nazwisko oraz stopień wojskowy dowódcy 2 Pułku Strzelców Konnych we wrześniu 1939 r.
  Odp. Ppłk Józef Mularczyk.


 31. W którym miejscu w Kamieńsku znajdował się cmentarz żydowski?
  Odp. Przy ulicy Wojska Polskiego przy lesie "Wrzoski"


 32. Żył w latach 1842 - 1919, był proboszczem w Kamieńsku, podaj imię i nazwisko.
  Odp. Ks. Ignacy Jankowski.


 33. Podaj imię i nazwisko oraz stopień wojskowy dowódcy Wołyńskiej Brygady Kawalerii w 1939 r.
  Odp. Płk. Julian Filipowicz.


 34. Jak ocenił Antoniego Maszewskiego Melchior Wańkowicz?
  Odp. Wzór męstwa, prawości i koleżeństwa.


 35. Ks. kanonik Stanisław Nejman w latach 1945 - 1987 był proboszczem kolejno trzech parafii, podaj jakich?
  Odp. Lututów, Pajęczno, Kamieńsk.


 36. Za co Antoni Maszewski został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari kl. V?
  Odp. W uznaniu wybitnych czynów bojowych i osobistego męstwa, wykazanych na polu chwały.Część II – pytania (36) za 2 punkty:

 1. Podaj nazwę miasta i państwa, gdzie 6 sierpnia 1944 r. zginął Antoni Maszewski - olimpijczyk i żołnierz II Korpusu?
  Odp. Ankona, Włochy

 2. Podaj imię i nazwisko nauczyciela pracującego w Publicznej Szkole Podstawowej, który w 1940 r. został zamordowany w Katyniu?
  Odp. Adam Kędzior

 3. Kto był inicjatorem powstania Domu Uzdrowieńców w Kamieńsku.?
  Odp.dr Emil Bobrowski.

 4. W którym roku i z jakiego powodu Kamieńsk stracił prawa miejskie?
  Odp. W 1870 r. na mocy nakazu cesarskiego z 1869 r., za udział w Powstaniu Styczniowym.

 5. Podaj imię i nazwisko fundatora murowanego kościoła w Kamieńsku, który w 1540 r. został zbudowany na miejscu drewnianego kościoła z 1291 r.?
  Odp. Jakub Przerębski (Andrzej Pukarzewski)

 6. Jakie wydarzenie w dziejach Kamieńska określono nazwą "Krwawy Poniedziałek" ?
  Odp. 4 wrzesnia 1939 r., żołnierze Wermachtu wymordowali kilkudziesięciu mieszkańców Kamieńska.

 7. Podaj nazwę majątku ziemskiego położonego między rzeczką Kamionką a zabudowaniami Kamieńska.
  Odp. Kruczyce (Krócice).

 8. Kto był pierwszym komendantem Domu Rekonwalescentów w Kamieńsku?
  Odp. mjr Roman Albinowski.

 9. Kto w okresie międzywojennym zebrał ofiary za pomnik Tadeusza Kościuszki i sprowadził posąg z Częstochowy?
  Odp. Ks. Czesław Łodziewski

 10. Kto prowadził teatr przy Domu Uzdrowieńców w Kamieńsku?
  Odp. kpr. Teofil Zawadzki artysta ze Lwowa.

 11. Kto wydał rozkaz o założeniu Domu Rekonwalescentów w Kamieńsku??
  Odp. Rozkaz o założeniu Domu Rekonwalescentów wydał 31 maja 1915 r. gen. K. Durski.

 12. 3 września 1939 r. oddział Wołyńskiej Brygady Kawalerii zorganizował nocny wypad na Niemiecką Brygadę Pancerną. Jaki był sygnał zakończenia wypadu?
  Odp. Zielona rakieta, a gdyby ona zawiodła okrzyk "Włodek".

 13. Kazimierz Tazbir w Kronice Kamieńska napisał o nim - "najpiękniejsza postać Kamieńszczańskiej konspiracji". O kogo chodziło?
  Odp. Stanisław Ciesiołkiewicz

 14. W jakich okolicznościach zginął mjr Włodzimierz Łączyński?
  Odp. Przebywał w niemieckim oflagu, Niemcy zrzucili z samolotu bombę która spadła w środek oflagu zabijając 97 polskich oficerów, w tym mjr Włodzimierza Łączyńskiego.

 15. Kto był przewodniczącym Komitetu Opiekuńczego w Kamieńsku, powołanego w 1941 r.?
  Odp. Kazimierz Tazbir

 16. Kto w 1899 r. rozpoczął budowę nowego kościoła parafialnego w Kamieńsku?
  Odp. Ks. Ignacy Jankowski

 17. W 1914 r. zmarł jeden z kamieńszczańskich księży. Do Kamieńska wrócił z Syberii, gdzie utracił wzrok. O kogo chodzi?
  Odp. Ks. Michał Fiszer

 18. Ilu uczniów uczęszczało do szkoły założonej przy Domu Uzdrowieńców w Kamieńsku. ?
  Odp. Do szkoły uczęszczało 180 uczniów.

 19. Kto był pierwszym lekarzem w Domu Rekonwalescentów w Kamieńsku?
  Odp. Pierwszym lekarzem był dr Tadeusz Koźniewski.

 20. Podaj dokładną datę przyznania Antoniemu Maszewskiemu Krzyża Walecznych?
  Odp. 17.02.1942 r.

 21. Podaj imię i nazwisko właścicielki Kamieńska w 1858 r.
  Odp. Anna Wężyk.

 22. Podaj imię i nazwisko biskupa, który w 1904 r. konsekrował kościół parafialny w Kamieńsku?
  Odp. Ks. bp Stanisław Zdzitowiecki

 23. Podaj imiona i nazwisko właścicieli Kamieńska w 1820 r.
  Odp. Stanisław i Klementyna Psarscy.

 24. W 1939 r., dowodził piątą podgrupą Maciusiów. Podaj jego stopień wojskowy imię i nazwisko.
  Odp. por. Józef Gajewski.

 25. Urodzony w Kamieńsku w 1885 r., żołnierz II Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, komisarz Służb Granicznych, zamordowany w Miednoje w 1940 r., podaj imię i nazwisko.
  Odp. Edward Zaprzalski.

 26. W 1945 r., zdał relację Bolesławowi Łączyńskiemu o nocnym wypadzie Maciusiów we wrześniu 1939 r. Podaj jego stopień wojskowy, imię i nazwisko.
  Odp. por. Tadeusz Rogatko.

 27. Podaj straty Niemców po nocnym wypadzie Maciusiów we wrześniu 1939 r
  Odp. Około 100 zabitych, 30 spalonych czołgów, 16 samochodów.

 28. W co zostali wyposażeni Maciusie na nocny wypad we wrześniu 1939 r?
  Odp. Maciusie zostali wyposażeni w karabinki z okopconym bagnetem, po 5 granatów, butelki z benzyną, pakuły i szmaty.

 29. Podaj stopień wojskowy, imię i nazwisko dowódcy Legionów w Kamieńsku w 1916 r.
  Odp. kpt. Jan Łuczyński

 30. W którym roku Kamieńsk otrzymał pozwolenie na organizowanie jarmarków ?
  Odp. 1537 r.

 31. Podaj dokładną datę - dzień, miesiąc, rok - wkroczenia do Kamieńska oddziału Powstańców Styczniowych?
  Odp. 23. 01. 1863 r.

 32. Ilu legionistom udzielono pomocy w Domu Uzdrowieńców w Kamieńsku?
  Odp. Udzielono pomocy około 18 991 legionistów.

 33. W lewej nawie kościoła w Kamieńsku znajduje się tablica epitafijna por. Wojska Polskiego zmarłego w 1920 r. Podaj jego imię i nazwisko.
  Odp. Tadeusz Rudny.

 34. Podaj dokładną datę przyznania Antoniemu Maszewskiemu Krzyża Virtuti Militari?
  Odp. 08.02.1945 r.

 35. Kto był pierwszym kapłanem w Domu Rekonwalescentów w Kamieńsku.
  Odp. Ks. Jan Tomaszkiewicz.

 36. Za co ks. Michał Fiszer został zesłany na Syberię?
  Odp. Za głoszenie patriotycznych kazańCzęść III – pytania (36) za 3 punkty:

 1. Podaj imię i nazwisko oraz stopień wojskowy dowódcy wypadu z Wołyńskiej Brygady Kawalerii w nocy z 3 na 4 września 1939 r. na niemiecką Dywizję Pancerną stacjonującą w Kamieńsku?
  Odp. mjr Włodzimierz Łączyński

 2. Urodził się w 1873 r., w Kamieńsku,był działaczem społecznym i niepodległościowym, bojownikiem o szkołe polską, podaj jego imię i nazwisko.
  Odp. Antoni Śliwiński.

 3. Podaj dokładną datę - dzień, miesiąc, rok - konsekracji kościoła parafialnego w Kamieńsku?
  Odp. 29. 06. 1904 r.

 4. Podaj dokładną datę - dzień, miesiąc, rok - nadania przywileju lokacyjnego dla Kamieńska przez królową Elżbietę?
  Odp. 07. 09. 1374 r.

 5. Jaką nazwę przyjęła Spółdzielnia Spożywców powstała w Kamieńsku w roku 1926?
  Odp. Spójnia.

 6. Kto zburzył pomnik Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku?
  Odp. Antoni Richter, tłumacz Zarządu Gminy w latach 1939-1941, przy pomocy Żydów, a na polecenie żandarmów hitlerowskich.

 7. Francuz z pochodzenia, który po rewolucji francuskiej zmuszony był do opuszczenia ojczystego kraju w 1810 r. został mianowany proboszczem w Kamieńsku. O kogo chodzi?
  Odp. Ks. Mikołaj Lefranc

 8. Kto był autorem projektu budowy nowego kościoła parafialnego w Kamieńsku?
  Odp. Architekt Feliks Nowicki

 9. Kto był odbiorcą przywileju lokacyjnego dla Kamieńska w 1374 r.?
  Odp. Małgorzata, wdowa po Protazym z Krzykosów i ich syn Paweł

 10. Przez ile lat Kamieńsk utrzymywał prawa miejskie?
  Odp. 496 lat

 11. Podaj nazwisko założyciela i prezesa Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Kamieńsku.
  Odp. Trzepióra.

 12. Kto był pierwszym prezesem Kółka Rolniczego w Kamieńsku?
  Odp. Jan Zaremba - właściciel dóbr Pytowic

 13. Podaj imię i nazwisko jednego z założycieli Kółka Rolniczego w Kamieńsku?
  Odp. Antoni Turlejski, Józef Turlejski, Józef Maniecki, Antoni Śliwiński

 14. Ilu Żydów mieszkało w Kamieńsku w 1939 r.?
  Odp. 1300

 15. Podaj dokładną datę wjazdu radzieckich czołgów do Kamieńska?
  Odp. 17.01.1945 r.

 16. Podaj imię i nazwisko jednego z prezesów Dozoru Szkolnego działającego w Kamieńsku w okresie międzywojennym w Kamieńsku.?
  Odp. Jan Zaremba
           Antoni Śliwiński


 17. Na jakim prawie oparty był przywilej lokacyjny dla Kamieńska z 1374r.?
  Odp. Na prawie magdeburskim.

 18. Kto dokonał aktu poświęcenia tablicy poświęconej ks. Jerzemu Popiełuszcze wmurowanej w ścianę kościoła w Kamieńsku.
  Odp. ks. bp Antoni Długosz.

 19. Z pochodzenia Rosjanin, na początku XX w. był w Kamieńsku nauczycielem i komendantem Straży Pożarnej. O kogo chodzi?
  Odp. Mikołaj Kirkiewicz

 20. Należał do rodziny, która w XVI w. w znaczny sposób przyczyniła się do rozwoju Kamieńska. Jego nagrobek renesansowy znajduje się w kościele parafialnym w Kamieńsku. O kogo chodzi?
  Odp. Mikołaj Przerębski

 21. Powstaniec 1863 r., spoczywa na cmentarzu w Kamieńsku, podaj jego imię i nazwisko.
  Odp. Julian Czech.

 22. Kiedy odbyła się II inauguracja Domu Ludowego im. Kazimierza Tazbira w Kamieńsku. Podaj dzień, miesiąc, rok?
  Odp. 20 kwietnia 2008 r.

 23. W okresie międzywojennym w Kamieńsku bardzo dobrze działał Związek Strzelecki. Kto był jego komendantem?
  Odp. Nauczyciel, oficer WP Leon Syk

 24. Wymień hasła które widnieją na rewersie medalu III Krajowej Konferencji Samorządy R.P. dla Jana Pawła II .
  Odp.
           1. Kultura w nauczaniu Jana Pawła II,
           2. Sursum corda.


 25. Jak nazywano żyzne pola uprawne na północnym krańcu Kamieńska, na zapleczu ulicy B. Głowackiego, opadające do rzeczki Kamionki, odgradzającej je od łąk wsi Ochocice.
  Odp. Podogrodzie.

 26. Współzałożyciel Straży Pożarnej w Kamieńsku, jego imieniem nazwana jest jedna z ulic w Kamieńsku, podaj jego imię i nazwisko.
  Odp. Antoni Śliwiński.

 27. W którym roku został uruchomiony w Kamieńsku Urząd Pocztowy?
  Odp. 1927 r.

 28. Jaką nazwą określano pola położone po obu stronach drogi do Bełchatowa?
  Odp. Mokity.

 29. Wymień herby które widnieją na rewersie medalu III Krajowej Konferencji Samorządy RP. Janowi Pawłowi II.
  Odp. Herb Jana Pawła II i herb gminy Kamieńsk.

 30. Kamieńszczanin, współzałożyciel Służby Zwycięstwu Polski, podaj jego imię i nazwisko.
  Odp. Tadeusz Kruk-Strzelecki

 31. 2 września 1939 r. Kamieńsk został zbombardowany, w wyniku czego centrum legło w gruzach, ocalały jedynie trzy budowle, jakie?
  Odp.
           1.Kościół
           2. Szkoła Podstawowa
           3. Pomnik Tadeusza Kościuszki


 32. Wymień organizatorów III Krajowej Konferencji Samorządy R. P. Janowi Pawłowi II.
  Odp. Gmina Kamieńsk oraz Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II.

 33. Jaką nazwą określano tereny położone ok. 300 m na zachód od Kamieńska, okolice skrzyżowania drogi do Bełchatowa i trasy szybkiego ruchu.
  Odp. Łysa Góra.

 34. Jaką nazwą starsi mieszkańcy określali wieś Sciegny, obecnie włączoną w granice miasta Kamieńska?
  Odp. Księże Pole.

 35. W 2008 r., odbyła się w Kamieńsku III Krajowa Konferencja Samorządy R.P. Janowi Pawłowi II. Podaj hasło przewodnie tej Konferencji?
  Odp. Kultura w nauczaniu Jana Pawła II.

 36. 10 lutego 1944 r. został aresztowany dr Mieczysław Kotarbiński i wysłany do obozu. Do jakiego, podaj nazwę?
  Odp. Gross RosenCzęść IV – pytania (36) za 2 punkty

 1. Podaj dokładną datę nadania Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Miasta Kamieńska.
  Odp. 30.11.1999.

 2. Podaj stopień wojskowy Tadeusza Rudnego.
  Odp. Kapitan

 3. Więźniem jakich obozów koncentracyjnych był Stanisław Ciesiołkiewicz.
  Odp. Oświęcim i Mauthausen – Gusen.

 4. 4 czerwca 1932 roku poświęcił kamień węgielny pod budynek nowej szkoły w Kamieńsku, o kogo chodzi?
  Odp. ks. dr Bolesław Korwin - Szymanowski.

 5. Z jakim numerem ukazał się Dziennik Ustaw w którym zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Kamieńsk?
  Odp. 123.

 6. Kto jest autorem obrazu który delegacja kamieńszczan wręczyła Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II 18.10. 2000 r. na Placu św. Piotra w Rzymie?
  Odp. Józef Kościański

 7. Jakie przesłanie wpajał swoim uczniom Stanisław Ciesiołkiewicz.
  Odp. Nie zapomnijcie nigdy, ze jesteście Polakami.

 8. Ile lat Kamieńsk czekał na ponowne nadanie mu statusu miasta?
  Odp. 123.

 9. W jakich miastach studiował Tadeusz Rudny?
  Odp. Lwów i Dorpat (Juriew, Tartu).

 10. Wśród 12 żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, spoczywających na cmentarzu w Bąkowej Górze, skazanych na karę śmierci w doraźnym procesie w Radomsku w 1946 r. jest dwóch kamieńszczan. Podaj imię i nazwisko jednego z nich?
  Odp. Czesław Turlejski, Józef Koniarski

 11. Członek Szarych Szeregów, naczelnik poczty w Kamieńsku w okresie okupacji hitlerowskiej, podaj jego imię i nazwisko.
  Odp. Marian Warczakowski.

 12. Kto podpisał Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania miejscowości Kamieńsk statusu miasta?
  Odp. Premier Waldemar Pawlak.

 13. Z jaką datą zostało wydane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Kamieńsk?
  Odp. 13 grudnia 1993 r.

 14. Ile miejscowości odzyskało prawo miejskie wraz z Kamieńskiem?
  Odp. 5

 15. Z którego roku pochodzi bramka w murze okalającym kościół w Kamieńsku?
  Odp. 1540 r.

 16. Jak dawniej nazywano przedłużenie ulicy Radomszczańskiej do stacji kolejowej?
  Odp. Mokradła.

 17. Wymień nazwę dwóch miast które odzyskały prawo miejskie wraz z Kamieńskiem?
  Odp. Bieżuń, Działoszyn, Pilica, Torzym, Wąchock.

 18. Kto jest autorem "Wspomnień obozowych" drukowanych na łamach Echa Kamieńska?
  Odp. Stanisław Blada.

 19. Kto jest autorem statuy pomnika Jana Pawła II w Kamieńsku?
  Odp. Irena i Andrzej Kołaczyńscy.

 20. W którym roku Kamieńsk uzyskał prawo propinacji?
  Odp. W 1655 roku mieszczanie w Kamieńsku uzyskali prawo propinacji.

 21. W którym roku nadano Szkole Podstawowej w Kamieńsku imię Jana Pawła II?
  Odp. 1994 r.

 22. Podaj imię i nazwisko autora "Leksykonu miasta i gminy Kamieńsk"?
  Odp. dr Zbigniew Grządzielski.

 23. Razem z burmistrzem Kamieńska odsłonili pomnik Warszyca w Kamieńsku, o kogo chodzi, podaj ich imiona i nazwiska.
  Odp. Zbigniew Zieliński, Kazimierz Krzysztofek.

 24. Ilu żołnierzy pruskich stacjonowało w Kamieńsku po stłumieniu Powstania Kościuszkowskiego?
  Odp. 6

 25. Podaj kryptonim Szarych Szeregów w Kamieńsku.
  Odp. Ogórki.

 26. Podaj jeden z kryptonimów AK w Kamieńsku.
  Odp. Karwina, Kijów, Kierat, Kalafior .

 27. Podaj liczbę tablic pamiątkowych poświęconych Janowi Pawłowi II, które znajduję się w Kamieńsku.
  Odp. 3

 28. Kto był właścicielem młyna wodnego znajdującego się na terenie miasta Kamieńska przy moście przy drodze do Ochocic.
  Odp. Pleban.

 29. W kwietniu 1951 r. Kazimierz Tazbir został przeniesiony w stan nieczynny przez piotrkowską egzekutywę PZPR. Gdzie znalazł pracę i na jakim stanowisku?
  Odp. W aptece w Kamieńsku, jako księgowy

 30. Podaj imię i nazwisko nauczycielki rysunków i prac ręcznychw Szkole Podstawowej w Kamieńskuw latach 1948 - 1975.
  Odp. Wiesława Tomczak.

 31. Podaj imię i nazwisko artysty rzeźbiarza batalisty, który wyrzeźbił istniejącą statuę Tadeusza Kościuszki?
  Odp. Edmund Majkowski

 32. Podaj nazwę młyna wodnego znajdującego się na terenie miasta Kamieńska przy moście przy drodze do Ochocic.
  Odp. Wesoła.

 33. Kto jest drugim Honorowym Obywatelem Miasta Kamieńska?
  Odp. prof. Kazimierz Secomski

 34. Podaj stopień wojskowy Stanisława Ciesiołkiewicza.
  Odp. Podporucznik

 35. Kim z zawodu był Tadeusz Rudny.
  Odp. Lekarz weterynarii.

 36. Kim z zawodu był Stanisław Ciesiołkiewicz.
  Odp. Nauczyciel.Pytania dodatkowe:

 1. Jak brzmiała nazwa naszego miasta w poprzednim wieku, ale do roku 1918?
  Odp. Kamińsk

 2. Podaj podział ludności według statutu Przerębskiego?
  Odp.
            Oppidanos – pełne obywatelstwo miejskie
            Nicolas – mniejsze uprawnienia
            Agricolas – zatrudnienie w rolnictwie
            Domesticos – poza rolnictwem


 3. W jakim miesiącu powstańcy styczniowi stoczyli w Kamieńsku bitwę z wojskami rosyjskimi?
  Odp. czerwiec 23 -24

 4. Podaj treść napisu który mieścił się nad wejściem do szkoły w Kamieńsku w 1900 r?
  Odp. Kaminskaje Adinokaje Obszczieje Ucziliscie

 5. Kto był nauczycielem w szkole w Kamieńsku w 1900 r?
  Odp. Michał Bocheński

 6. W jakich latach wybudowano Szkołę Podstawowa w Kamieńsku przy ul. M. Konopnickiej?
  Odp. 1932 – 1938.

 7. Ilu honorowych obywateli posiada miasto Kamieńsk?
  Odp. 2.

 8. W którym roku król Władysław Jagiełło zatwierdził prawa miejskie dla Kamieńska?
  Odp. W 1420 roku król Władysław Jagiełło zatwierdził prawa miejskie dla Kamieńska.

 9. W którym roku król Zygmunt I Stary potwierdził prawa miejskie dla Kamieńska?
  Odp. W 1533 roku król Zygmunt I Stary potwierdził prawa miejskie dla Kamieńska.

 10. W którym roku król Zygmunt II Waza potwierdził prawa miejskie dla Kamieńska?
  Odp. W 1599 roku król Zygmunt III Waza potwierdził prawa miejskie dla Kamieńska.

 11. Ilu mieszkańców liczył Kamieńsk w drugiej połowie XVII wieku?
  Odp. W 1674 roku w Kamieńsku było 115 mieszkańców.

 12. W którym roku król Stanisław August Poniatowski zatwierdził prawa miejskie dla Kamieńska?
  Odp. W 1787 roku król Stanisław August zatwierdził przywileje miasteczka.

 13. Zorganizowali budowę szkoły dwuklasowej w Kamieńsku w roku 1909, o kogo chodzi?
  Odp. Piotr Secomski i Antoni Śliwiński.

 14. W 1933 r. uruchomiono w Kamieńsku przedszkole. Podaj imię i nazwisko pierwszej przedszkolanki?
  Odp. Helena Dębska

 15. W 1995 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Kamieńska ufundowało tablicę pamiątkową olimpijczykowi i żołnierzowi II korpusu. O kogo chodzi? Podaj imię i nazwisko.
  Odp. Antoni Maszewski

 16. Z którego roku pochodzi nagrobek Mikołaja Przerębskiego znajdujący się w prawej nawie kościoła w Kamieńsku?
  Odp. 1540 r

 17. W 1935 r., harcerki i harcerze z Kamieńska wzięli udział w Ogólnopolskim Zlocie Harcerstwa. Gdzie odbył się ten zlot?
  Odp. Spała.

 18. Kim był Mikołaj Buczyński?
  Odp. Sędzia Ziemski Piotrkowski.

 19. W lewej nawie kościoła w Kamieńsku znajduje się tablica epitafijna żony jednego z dziedziców Kamieńska. Podaj jej imię i nazwisko.
  Odp. Aleksandra Spinek.

 20. Kto w 1920 r. dokonał aktu otwarcia Domu Ludowego w Kamieńsku?
  Odp. Irena Tazbir żona Kazimierza Tazbira

 21. Podaj dokładną datę – dzień, miesiąc, rok – powstania drużyny harcerskiej w Kamieńsku?
  Odp. 21. 04. 1918 r.

 22. Ile już minęło lat od pierwszej wzmianki o Kamieńsku?
  Odp. 718.

 23. Gdzie znajdował się przystanek kolejowy Kamińsk Radomszczański?
  Odp. Gomunice

 24. W 1940 r. przybyli do Kamieńska, z głębi woj. Łódzkiego dwaj nauczyciele. Jednym z nich był Stanisław Ciesiołkiewicz a drugim?
  Odp. Ignacy Adam

 25. Legendarny trener polskiej reprezentacji w piłce nożnej przebywał na stadionie im. Antoniego Maszewskiego w Kamieńsku we wrześniu 2005 roku. Podaj jego imię i nazwisko.
  Odp. Kazimierz Górski

 26. W jakich latach funkcjonowało Towarzystwo Przyjaciół Harcerstwa?
  Odp. 1925-1939

 27. W którym roku Kazimierz Tazbir zorganizował w Domu Ludowym w Kamieńsku Koło Teatralne i ile sztuk teatralnych wystawiono do roku 1939?
  Odp. 1919 roku, a sztuk wystawiono 41

 28. W którym roku ogłoszone było w Kamieńsku powstanie antypruskie?
  Odp. 1806 r.

 29. W którym roku otwarta została pierwsza Apteka w Kamieńsku?
  Odp. 1877 r.

 30. W którym roku powstała w Kamieńsku Kasa Stefczyka?
  Odp. 1926 r.

 31. W którym miejscu w Kamieńsku znajdowała się żydowska bóźnica?
  Odp. Przy ulicy Bartosza Głowackiego, dziś w tym miejscu znajduje się Komisariat Policji ( dawniej łaźnia)

 32. Kto w okresie międzywojennym był organizatorem i kierownikiem cechu rzemieślniczego w Kamieńsku?
  Odp. Mistrz rzeźnicki Stefan Gajewski

 33. Początki drużyny harcerskiej w Kamieńsku sięgają 1917 r., pierwszym organizatorem był Stanisław Dębski Podaj imię i nazwisko pierwszego drużynowego?
  Odp. Szczepan Jaworowski

 34. W jakich latach funkcjonował w Kamieńsku Sąd Pokoju?
  Odp. 1866-1920

 35. Podaj imię i nazwisko dyrygenta mieszanego chóru Echo, działającego w Kamieńsku w okresie międzywojennym?
  Odp. Lucjan Mąkosza

 36. Podaj imię i nazwisko organizatorki pierwszej żeńskiej drużyny harcerskiej w Kamieńsku?
  Odp. Stanisława Kondkówna - nauczycielka

 37. W prawej nawie kościoła w Kamieńsku znajduje się tablica epitafijna siostry miłosierdzia zmarłej w 1905 r. Podaj jej imię i nazwisko
  Odp. Wiktoria Buchalska.

 38. W latach 1930 - 1935 był proboszczem w Kamieńsku, posiadał tytuł naukowy doktor. O kogo chodzi?
  Odp. Ks. dr Bolesław Korwin - Szymanowski.

 39. Podaj dokładną datę powstania Kółka Rolniczego w Kamieńsku?
  Odp. 11. 02. 1913 r.

 40. W kościele w Kamieńsku jest wmurowana tablica epitafijna żony jednego z dziedziców Kamieńska. O kogo chodzi?
  Odp. Aleksandra Spinek

 41. Z którego roku pochodzi wzmianka o istnieniu Komory Celnej w Kamieńsku?
  Odp. 1564 r

 42. Jakie Gimnazjum ukończył Antoni Maszewski?
  Odp. Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Tryb.

 43. Spór między mieszczanami a dziedzicem Danielem Spinkiem zakończył się spisaną komplanacją. Na czym polegała komplanacja ?
  Odp. Komplanacja przyznawała mieszczanom Kamieńska prawo otrzymania bezpłatnego drewna z borów dworskich.

 44. W którym roku parafia Kamieńsk została włączona do diecezji częstochowskiej?
  Odp. 1925 r.

 45. W 1991 roku w czasie uroczystości kościelnej odbyła się ulicami Kamieńska procesja do 7 ołtarzy. Z jakiej okazji odbyła się ta procesja?
  Odp. Z okazji 700 - lecia parafii Kamieńsk.

 46. Kto był komendantem Legionowej Komendy Uzupełnień w Kamieńsku?
  Odp. Komendantem był major Kuligowski.

 47. W którym roku został wybudowany Ośrodek Zdrowia w Kamieńsku?
  Odp. 1952

 48. Podaj pseudonim konspiracyjny lekarza ZWZ - AK dr Mieczysława Kotarbińskiego?
  Odp. Brzoza

 49. Działacz kulturalny w Kamieńsku w okresie międzywojennym. W roku 1934 w dniu Święta Chrystusa Króla dyrygował 150 osobowa orkiestrą dętą?
  Odp. Tadeusz Kociniak

 50. Podaj nazwę herbu Andrzeja Pukarzewskiego - dziedzica Kamieńska w XV wieku
  Odp. Śreniawa

 51. W którym roku została otworzona w Kamieńsku pierwsza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa?
  Odp. 1900 r.

 52. Harcmistrz dr Mieczysław Kotarbiński wydawał miesięcznik harcerski. Podaj jego tytuł?
  Odp. Drużyna V

 53. Podaj imię i nazwisko pierwszej nauczycielki z Kamieńska?
  Odp. Zofia Dukowicz

 54. Podaj dokładną datę zatrzymania się pierwszego pociągu na przystanku Nowy Kamińsk?
  Odp. 01. 07. 1923 r.

 55. Podaj imię i nazwisko pierwszego nauczyciela z Kamieńska ?
  Odp. Kazimierz Tazbir

 56. Podaj datę urodzenia Antoniego Maszewskiego?
  Odp. 5.05.1908 r.

 57. Ilu Legionistów jest pochowanych na cmentarzu w Kamieńsku?
  Odp. 11

 58. Jak nazywało się plemię zamieszkujące okolice Kamieńska w IX i X w. ?
  Odp. Łęczycanie.

 59. W którym roku Żydzi z Kamieńska otrzymali od Niemców rozkaz opuszczenia Kamieńska?
  Odp. 15.X. 1942 r.

 60. Jaka nazwę nosił przystanek kolejowy wybudowany w Kamieńsku w 1923 r.?
  Odp. Nowy Kamińsk

 61. Kto zorganizował w Kamieńsku Kasę Stewczyka?
  Odp. Lucjan Mąkosza

 62. Jak nazywał się przedwojenny chór mieszany w Kamieńsku?
  Odp. Echo

 63. W 1780 r., wystąpiły w Kamieńsku spory między dworem a mieszczanami, w wyniku których wiele osób zostało pobitych i poranionych. Jaką nazwą określono te spory?
  Odp. Tumult

 64. Podaj nazwę herbu rodziny Przerębskich - właścicieli Kamieńska w XVI wieku?
  Odp. Nowina

 65. W kościele parafialnym w Kamieńsku znajduje się nagrobek z marmuru brunatnego, w kształcie pomnika zwieńczonego krzyżem żelaznym ażurowym pochodzący z 1843 roku. Czyj to nagrobek, podaj imię i nazwisko.
  Odp. Mikołaj Buczyński.

 66. Ilu kamieńszczan zginęło w Katyniu w 1940 r.?
  Odp. 9
           por. Adam Kędzior
           mjr Jan Śliwiński
           por. Mieczysław Frymus
           por. Kazimierz Więcławek
           por. Józef Kotlewski
           nadkomisarz Edward Zaprzalski
           aspirant Bronisław Dymka
           przodownik Mieczysław Dukowicz
           przodownik Wacław Zbierański

 67. W lewej nawie kościoła w Kamieńsku jest umieszczona tablica poświęcona żołnierzom - synom kamieńskiej ziemi. O jakich żołnierzy chodzi?
  Odp. żołnierze września'39, Armii Krajowej, Szarych Szeregów, Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

 68. Kto uruchomił pierwszą aptekę w Kamieńsku? Należy podać imię i nazwisko.
  Odp. Józef Krzętowski.

 69. Podaj imię i nazwisko pierwszego profesora Szkół wyższych z Kamieńska.
  Odp. Kazimierz Secomski

 70. Podaj imię i nazwisko szlachcica, któremu w 1783 r. dziedzic Kamieńska podstolic koronny Piotr Borzęcki oddał Kamieńsk w zastaw?
  Odp. Daniel Spinek

 71. Podaj imię i nazwisko wydawcy statutu dla Kamieńska w 1591 r.?
  Odp. Jan Przerębski

 72. Podaj imię i nazwisko nauczyciela pracującego w Publicznej Szkole Podstawowej, który w 1940 r. został zamordowany w Katyniu?
  Odp. Adam Kędzior

 73. W 1937 r. budynek szkolny został z zewnątrz wytynkowany i odmalowany. Dookoła podwórka wytynkowane były tylne części zabudowań, na którym jeden z nauczycieli wymalował olejno mapy Polski, Europy, półkule oraz wykresy dotyczące różnych dziedzin życia Polski. O kogo chodzi?
  Odp. Leon Syk

 74. Kto zaręczył, że dokument lokacyjny miasta Kamieńska z 1374 r. został wydany za wolą i wiedzą wystawcy?
  Odp. Archidiakon i kasztelan krakowski Zawisza

 75. Skąd wywodzi się nazwa Kamieńsk?
  Odp. Od rzeki Kamionki lub od rodu Kamionów - Jastrzębców.

 76. Polski poeta, przewidział wybór słowiańskiego papieża, jego imieniem nazwana jest jedna z ulic w Kamieńsku, podaj jego imię i nazwisko.
  Odp. Juliusz Słowacki.

 77. Na cmentarzu parafialnym w Kamieńsku spoczywa 11 legionistów. Podaj stopień wojskowy, imię i nazwisko jednego z nich?
  Odp.
           szer. Władysław Biały
           szer. Mieczysław Duracz
           szer. Franciszek Konborn
           szer. Jakub Bujno
           szer. Michał Chmielowski
           szer. Władysław Pechmiejczuk
           szer. Antoni Berczyński
           szer. Józef Huczyszyn
           szer. Stanisław Hucko
           szer. Józef Nowak
           szer. Tadeusz Kaliciński

 78. Wymień jednego ze świadków przywileju lokacyjnego dla miasta Kamieńska z 1374 r.?
  Odp.
           kasztelan krakowski Jan
           wojewoda sandomierski Piotr
           wojewoda krakowski Dobiesław
           wojewoda sieradzki Świętopełk
           wojewoda wielkopolski Sędziwój
           kasztelan sandomierski Wilczek

 79. W którym roku Jan Przerębski wydał statut Kamieńska?
  Odp. 1591 r.

 80. W jakich latach funkcjonowała w Kamieńsku Legionowa Komenda Uzupełnień?
  Odp. W latach 1915-1916 funkcjonowała w Kamieńsku Legionowa Komenda Uzupełnień

 81. Autor jednego z referatów III Krajowej Konferencji Samorządy R.P. dla Jana Pawła II, rektor Instytutu Teologicznego Częstochowie, podaj jego imię i nazwisko.
  Odp. Marian Duda.

 82. Kto 11 listopada 1991roku dokonał aktu poświęcenia pomnika Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku?
  Odp. Ks. Biskup Tadeusz Szwagrzyk

 83. W jaki obiekt w Kamieńsku wmurowana jest tablica pamiątkowa poświęcona Wołyńskiej Brygadzie Kawalerii. Podaj jego nazwę?
  Odp. Pomnik Żołnierza Polskiego.

 84. Podaj imię i nazwisko autora Kroniki Kamieńska drukowanej na łamach Echa Kamieńska?
  Odp. Kazimierz Tazbir

 85. Kto z Kamieńska wstąpił do Legionów Polskich?
  Odp. Do legionów wstąpił z Kamieńska Marian Tazbir, syn Antoniego.

Pytania przygotował
prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Miasta Kamieńska
Grzegorz Turlejski