Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Herby z Kamieńskiem związane

Jeszcze słychać śpiew
i rżenie koni...


70 lat Ludowego Zespołu Sportowego ŚWIT

100 lat Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kamieńsku


90-lecie powstania drużyny harcerskiej w Kamieńsku

45-lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku

15-lecie odzyskania prawa miejskiego przez Kamieńsk.

Odsłonięcie i poświęcenie
pomnika Stanisława Sojczyńskiego
- Warszyca


Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Namina górę stronyPubliczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Kamieńsku


W 1993 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieńsku, wśród całej społeczności szkolnej przeprowadzono plebiscyt, którego tematem był wybór patrona szkoły. W plebiscycie udział wzięły 682 osoby, z czego 524 głosowało na Papieża Jana Pawła II.Dyrektor szkoły Jadwiga Piekarska wystąpiła z wnioskiem, do Kuratora Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim o nadanie Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieńsku imienia Jana Pawła II oraz wystąpiła do Metropolity Częstochowskiego abp Stanisława Nowaka o pozwolenie na używanie imienia Jana Pawła II jako patrona szkoły.Dyrektor szkoły Jadwiga Piekarska wystąpiła również z pismem skierowanym do osoby Jana Pawła II. Zachęcam do zapoznania się z treścią tego pisma.Pozytywna odpowiedź Metropolity Częstochowskiego abp Stanisława Nowaka.Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Tryb. wydało akt nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieńsku imienia ana Pawła II8 czerwca 1994 r. odbyła się uroczystość nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieńsku imienia Jana Pawła II. Podczas tej uroczystości została odsłonięta tablica upamiętniająca to wydarzenie.

W czerwcu 1995 r. w pierwszą rocznicę nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieńsku imienia Jana Pawła II, nastapiło poświęcenie i nadanie szkole sztandaru. Aktu poświęcenia sztandaru dokonał ks. kanonik Eugeniusz Kołodziejczyk.

8 czerwca 1999 r. ks. kanonik Eugeniusz Kołodziejczyk dokonał aktu poświęcenia popiersia Jana Pawła II.

Tekst: Grzegorz Turlejski