Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Herby z Kamieńskiem związane

Jeszcze słychać śpiew
i rżenie koni...


70 lat Ludowego Zespołu Sportowego ŚWIT

100 lat Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kamieńsku


90-lecie powstania drużyny harcerskiej w Kamieńsku

45-lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku

15-lecie odzyskania prawa miejskiego przez Kamieńsk.

Odsłonięcie i poświęcenie
pomnika Stanisława Sojczyńskiego
- Warszyca


Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami


na górę strony


Przystanek kolejowy
- kliknij po więcej

Wyciąg z korespondencji z Kamieńska umieszczony w Dniu Trybunalskim z dnia 22.08.1925 r.:
Miasteczko szybko rozbudowuje się w kierunku przystanku kolejowego Nowy Kamieńsk, który cieszy się liczną frekwencją pasażerów. Przystanek został wybudowany w roku 1923 kosztem ofiarnych obywateli Kamieńska. Długie starania w sprawie pozwolenia na budowę prowadził w imieniu obywateli i osiągnął cel Kazimierz Tazbir. Budowę na czele Komitetu przeprowadził energicznie Stanisław Sowiński, by zaś personel stacyjny utrzymany był na koszt kolejowej Dyrekcji – wiele starań dołożył ks. proboszcz Bartłomiej Michalski, przy współudziale posła H. Popowskiego. Do stycznia 1925 r. dwóch kasjerów kolej utrzymywała na koszt Kamieńska.


Tekst: Kronika Kamieńska - Kazimierz Tazbir.
Przystanek kolejowy w 1934 r.

Przystanek kolejowy w 1992 r.

Przystanek kolejowy w 1993 r.Przystanek kolejowy w październiku 2011 r.
Fot.: Album Harcerski - dr Mieczysław Kotarbiński,
Grzegorz Turlejski.
Przygotował: Grzegorz Turlejski.