Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami


na górę strony


W HOŁDZIE ZAŁOŻYCIELOM STRAŻY POŻARNEJ W KAMIEŃSKU
- kliknij po więcej


         Uroczystość rozpoczęła się 11 listopada 2007 r., zbiórką wszystkich uczestników przed Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku. Po uformowaniu kolumny złożonej z Strażackiej Orkiestry Dętej, pocztów sztandarowych i zaproszonych gości, rozpoczął się pochód ulicami Szkolną i Plac Wolności do kościoła na mszę święta. Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił ks. proboszcz Eugeniusz Kołodziejczyk, na zakończenie nabożeństwa Strażacka Orkiestra Dęta, odegrała "Boże coś Polskę". Po mszy uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik Tadeusza Kościuszki, gdzie wszystkich powitał burmistrz Grzegorz Turlejski. Po odegraniu Mazurka Dąbrowskiego przez orkiestrę, przedstawiciele samorządu, stowarzyszeń, organizacji, szkół złożyli kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, burmistrz złożył kwiaty również pod pomnikiem Żołnierza Polskiego, a następnie wygłosił przemówienie do mieszkańców miasta i gminy Kamieńsk. Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki uczniowie z PSP w Gorzędowie wystąpili z pokazem słowno-muzycznym. Po uformowaniu kolumny pochód wyruszył ulicami Plac Wolności i Wieluńską przed Dom Ludowy im. Kazimierza Tazbira, gdzie dokonano wręczenia odznaczeń strażackich oraz odsłonięto tablicę poświęconą założycielom Straży Pożarnej w Kamieńsku, wmurowaną w ścianę Domu Ludowego, a ufundowaną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Kamieńska. Napis na tablicy głosi:


"Założycielom Straży Pożarnej w Kamieńsku
Antoniemu Jurkowskiemu
Janowi Marianowskiemu
Mikołajowi Secomskiemu
Antoniemu Śliwińskiemu
w roku jubileuszu 100 - lecia założenia
i działalności Straży Pożarnej w Kamieńsku
1907 - 2007"

Wystąpienie prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńsku Przemysława Pakuły.Akt nadania złotego medalu Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych RP odczytał druh Henryk Czubaj v-ce prezes Zarządu Powiatowego OSP.Odznaczenia sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńsku złotym medalem dokonał wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodzi Tadeusz Cisowski.Prezentacja odznaczonego sztandaru.Wiceprezes Tadeusz Cisowski i wiceprezes Henryk Czubaj odznaczyli druhów z OSP w Kamieńsku i osoby zasłużone dla pożarnictwa. Odznaczeni medalami "Za Zasługi Dla Pożarnictwa" zostali:
 • Zbigniew Pluskota
 • Marcin Maniecki
 • Jacek Cybulski
 • Jan Sowiński
 • Bogdan Kruszyński
 • Dariusz Krupa
     
 • Błażej Masiarek
 • Bożena Sewerynek
 • Henryk Furczyński
 • Grzegorz Turlejski
 • Paweł Ziemba
 • Henryk Jabłecki
 • Jerzy Kurzydlak


Odznakę "Wzorowy Strażak" otrzymali:
 • Piotr Kruszyński
 • Mariusz Madej
     
 • Rafał Robak
 • Marek Strojny
 • Tomasz Ryło


Odsłonięcia tablicy dokonał burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski.Poświecenia tablicy dokonał ks. Adam Tkacz.Wystąpienie wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodzi druha Tadeusza Cisowskiego.Kwiaty pod tablicą złożyli:Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski.Radni Rady Miejskiej w Kamieńsku - Zofia Rożniatowska, Jan Bartoszewski, Wojciech Ziemba.Zarząd i zawodnicy LZS "ŚWIT" Kamieńsk - Andrzej Trzeciak, Włodzimierz Olejnik.Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńsku.Związek Kombatantów RP - Marianna Przygoda.


Część słowno-muzyczna w wykonanu młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kamieńsku.Strażacka Orkiestra Dęta w Kamieńsku odegrała Rotę.Uczestnicy uroczystości.Wspólna fotografia.


od lewej: naczelnik OSP w Kamieńsku Dariusz Krupa, burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodzi Tadeusz Cisowski, st. kpt. Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku Zbigniew Skupiński, v-ce prezes Zarządu Powiatowego OSP druh Henryk Czubaj, przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku Jan Bartoszewski, zastepca burmistrza Paweł Ziemba, prezes Ochotniczej Strazy Pożarnej w Kamieńsku Przemysław Pakuła.Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski.
Tekst: Grzegorz Turlejski.
Fot. Adam Sewerynek, Mariusz Sewerynek.