Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami
na górę strony


Bezinteresowne prace i odznaczenia

Wszyscy obywatele chętnie pomogli w realizacji inwestycji społecznych bezpłatną pracą przy robotach ziemnych i zwózce materiałów budowlanych. Najaktywniejsi obywatele przy zdobywaniu funduszów, nadzorze i kierowaniu pracami:
1. Piotr Secomski i Antoni Śliwiński – przy budowie murowanego dwuizbowego budynku szkolnego w 1910 r. Każda klasa miała 60 m2.
2. Kazimierz Tazbir, Wawrzyniec Dukowicz, Piotr Bąkowicz, Antoni Śliwiński, Piotr Secomski – przy budowie Domu Ludowego w latach 1919 – 1920.
3. Kazimierz Tazbir, Stanisław Sowiński s. Juliana, Antoni Szczepaniak, Andrzej Bąkowicz – przy budowie przystanku kolejowego.
4. Bolesław Bobiński, Wawrzyniec Dukowicz – przy budowie Remizy Strażackiej.
5. Kazimierz Tazbir, Antoni Śliwiński, Jan Witalewski, Kazimierz Turlejski, Jan Sowiński – przy budowie gmachu szkolnego w latach 1932 – 1938.
6. Stanisław Sowiński s. Juliana, Kazimierz Juliański – przy budowie budynku dla Urzędu Gminnego.
7. Kazimierz Tazbir, Marian Sowiński – przy odbudowie Domu Ludowego ze zniszczeń wojennych.
8. Dr Mieczysław Kotarbiński umiejętnie i z zamiłowaniem kierował pracami harcerstwa przez 25 lat. Na uwagę zasługują obozy, zloty, wycieczki, biblioteka, pracownia, redagowanie miesięcznika – Drużyna V.
W okresie przedwojennym w różnym czasie zostali odznaczeni Kazimierz Tazbir, Antoni Śliwiński, Stanisław Sowiński i Jan Witalewski. Kazimierz Tazbir otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi za zorganizowanie i przeprowadzenie budowy szkoły podstawowej. Antoni Śliwiński – prezes Dozoru Szkolnego, otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi za aktywną pracę w szkolnictwie. Stanisław Sowiński - wójt, otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi za wybudowanie budynku dla Zarządu Gminnego. Jan Witalewski – sołtys, otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi za całokształt prac w Kamieńsku: chodniki, budowa rzeźni itd.
Tekst: "Kronika Kamieńska" - Kazimierz Tazbir.
Przygotował: Grzegorz Turlejski.