Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Herby z Kamieńskiem związane

Jeszcze słychać śpiew
i rżenie koni...


70 lat Ludowego Zespołu Sportowego ŚWIT

100 lat Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kamieńsku


90-lecie powstania drużyny harcerskiej w Kamieńsku

45-lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku

15-lecie odzyskania prawa miejskiego przez Kamieńsk.

Odsłonięcie i poświęcenie
pomnika Stanisława Sojczyńskiego
- Warszyca


Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami

na górę stronyAkt nadania tytułu I Honorowego Obywatela Miasta Kamieńska Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II


29 listopad 1999 r.

Inicjatorem nadania Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kamieńsk, jest radny Grzegorz Turlejski. Jego inicjatywę wsparli radni: Mirosław Krężlik, Jacek Jędrzejczyk, Andrzej Kułak.30 listopad 1999 r.

Rada Miejska w Kamieńsku nadaje Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł I Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kamieńsk.

Uchwała Rady Miejskiej.jpg (73893 bytes) Honorowy Obywatel Miasta Kamieńska.jpg (237093 bytes)

23 luty 2000 r.

Inicjatorem wybicia medalu z okazji nadania Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł I Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kamieńsk, jest radny Grzegorz Turlejski. Inicjatywę tą poparł radny Jacek Jędrzejczyk.Projekt graficzny medalu I Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kamieńsk, opracowany przez radnego Grzegorza Turlejskiego, radnego Jacka Jędrzejczyka, Konrada Jędzrejczyka.18 październik 2000 r.

Ojciec Święty Jan Paweł II, dnia 18.10.2000 r. podczas I Audiencji Generalnej 23 roku pontyfikatu na placu Św. Piotra w Rzymie, przyjął delegację mieszkańców miasta Kamieńska, która wręczyła mu akt nadania I Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Kamieńsk, medal wybity z tej okazji, kielich mszalny i obraz pędzla Józefa Kościańskiego. W składzie tej delegacji uczestniczył prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Kamieńska Grzegorz Turlejski, który wręczył Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II pamiątkowy medal.

Audiencja na placu Św. Piotra.jpg (100248 bytes) Audiencja na placu Św. Piotra.jpg (84814 bytes)

Medal wg projektu graficznego Grzegorza Turlejskiego, Jacka Jędrzejczyka, Konrada Jędrzejczyka wybiła Mennica Państwowa.

Awers Medalu.jpg (135005 bytes) Rewers Medalu.jpg (120275 bytes)Tygodnik Katolicki Niedziela, Niedziela Częstochowska nr 24 (160) C Rok XXXIX
16 czerwca 1996 r.Tekst: Grzegorz Turlejski