Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Namina górę strony


Maksymilian Tazbir
- kliknij po więcej

Maksymilian Tazbir urodził się w Kamieńsku 12.VI.1895 r. Początkową naukę pobierał w domu prywatnie od nauczycieli dochodzących. Następnie przez 4 lata uczęszczał do progimnazjum Feliksa Fabianiego w Radomsku. Gimnazjum ukończył w Częstochowie i zapisał się na uniwersytet w Warszawie. W okresie okupacji austriackiej 1915 – 1918 był profesorem w Gimnazjum Stanisława Niemca w Radomsku. Po odzyskaniu niepodległości przeniósł się do Warszawy, ukończył studia i wykładał j. polski oraz historię w prywatnym gimnazjum Niklewskiego w Warszawie przy ul. Złotej. Specjalizował się w polonistyce w Instytucie dla nauczycieli szkół średnich i osiągnął od prof. Szobera oceną b. dobrą. Przez szereg lat był w Warszawie prezesem Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych. W okresie okupacji hitlerowskiej zajmował się tajnym nauczaniem. Po Powstaniu Warszawskim przedostał się do Krakowa, a po wyzwoleniu został dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Jeleniej Górze. Zdobył tam ogólny szacunek i wielką sympatię młodzieży. Dano temu wyraz na zjeździe b. abiturientów w 15 – lecie liceum. Pracował już wtedy znów w Warszawie i na zjazd przyjechał pociągiem z Warszawy. Na dworcu owacje i kwiaty. Po zaproszeniu do prezydium zjazdu, wszyscy zebrani w auli powstali z miejsc – oklaski i „sto lat”. Przemówienie Maksymiliana Tazbira utrwalono na taśmie magnetofonowej i odbitkę ofiarowano mu na pamiątkę dla wnuczki. Ponowne owacje na bankiecie. Nazajutrz pożegnanie na dworcu kolejowym przez kolegów i b. uczniów. Pozostawił po sobie miłe wspomnienie w Jeleniej Górze jako pedagog i administrator uczelni. W Warszawie poza pracą zawodową zajął się żmudną pracą i napisał tzw. „Materiały do dziejów Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych od 1884 – 1945 r.” Urywki drukowane były w Przeglądzie Historyczno – Oświatowym Nr 3 -4 w 1947 r. str. 71 -85. Druga praca: „Samouczek j. polskiego dla XI klasy liceum korespondencyjnego.

Uzupełnienie.

W okresie okupacji hitlerowskiej organizował Konspiracyjne Koła Towarzystwa Nauczania Szkół Wyższych w szeregu miast. Cel; tajne nauczanie i samopomoc koleżeńska. W Warszawie był przewodniczącym koła. W ciągu całej okupacji prowadził tajne nauczanie w gimnazjum Niklewskiego. W 1940/41 i 1941/42 był dyrektorem prywatnych kursów przygotowania do szkół zawodowych II – stopnia. Od 10.II.1945 r. do 31.VIII.1946 r. był dyrektorem i jednocześnie prezesem Spółdzielni Pracy Nauczycieli pod nazwą ”Szkoła Średnia” w Krakowie. Od 1.IX.1946 r. był w Jeleniej Górze.Tekst: "Kronika Kamieńska" - Kazimierz Tazbir.
Przygotował: Grzegorz Turlejski.