Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami

na górę strony


Legionowa Komenda Uzupełnień

W latach 1915 – 1916 była w Kamieńsku Legionowa Komenda Uzupełnień. Komendantem był major Kuligowski. Ożenił się z mieszkanką Kamieńska Felicją Porczyńską. Do Legionów wstąpił z Kamieńska Marian Tazbir syn Antoniego. Wiadomości o nim nie ma. Legioniści posiadali Dom Rekonwalescentów w Wojciechowie. Prowadzili tam szkołę dla dzieci mieszkańców Wojciechowa. Na cmentarzu w Kamieńsku pochowani są następujący legioniści:
1. szer. Konborn Franciszek – zmarł 8.01.1916 r.
2. szer. 3 p.p. Bujno Jakub – zmarł 8.01.1916 r. .
3. szer. Chmielowski Michał – zmarł 27.04.1916 r. .
4. szer. 5 p.p. Pachmiejczuk Władysław – zmarł 27.04.1916 r.
5. szer. 4 p.p. Berczyński Antoni – zmarł 17.05.1916 r.
6. szer. art. Biały Władysław – zmarł 5.06.1915 r.
7. szer.1 p.p. Durasz Mieczysław – zmarł 24.06.1915 r.
8. szer. 6 p.p. Muczyszyn Józef – zmarł 29.09.1915 r.
9. szer. 6 p.p. Hucko Stanisław – zmarł 14.09.1915 r.
10. szer. Nowak Józef – zmarł 23.12.1915 r.
11. szer. 3 p.p. Kaliciński Tadeusz – zmarł ?
18 maja 1935 r. pobrano ziemię z mogił legionistów na Kopiec im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie.Groby legionistów na cmentarzu parafialnym w Kamieńsku ok. 1930 r.Pobranie ziemi z mogił legionistów na cmentarzu parafialnym w Kamieńsku,
na kopiec im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie - 18.05.1935 r.Grób legionistów na cmentarzu parafialnym w Kamieńsku w latach 60 - tych XX w.Grób legionistów na cmentarzu parafialnym w Kamieńsku w latach 60 - tych XX w.Grób legionistów na cmentarzu parafialnym w Kamieńsku w latach 70 - tych XX w.Grób legionistów na cmentarzu parafialnym w Kamieńsku w 1988 r.Grób legionistów na cmentarzu parafialnym w Kamieńsku w 1988 r.Grób legionistów na cmentarzu parafialnym w Kamieńsku w 1988 r.Grób legionistów na cmentarzu parafialnym w Kamieńsku w 1988 r.Grób legionistów na cmentarzu parafialnym w Kamieńsku w 1992 r.Grób legionistów na cmentarzu parafialnym w Kamieńsku w 1992 r.Grób legionistów na cmentarzu parafialnym w Kamieńsku w 1992 r.Grób legionistów na cmentarzu parafialnym w Kamieńsku w 1992 r.

Poniższe zdjęcia przedstawiają groby legionistów na
cmentarzu parafialnym w Kamieńsku w 2010 r.

Tekst: "Kronika Kamieńska" - Kazimierz Tazbir.
Fot.: Album Harcerski - dr Mieczysław Kotarbiński,
ze zbiorów Grzegorza Turlejskiego,
Mariusz Sewerynek,
Grzegorz Turlejski.
Przygotował: Grzegorz Turlejski.