Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami


na górę strony


Koło Teatralne

Koło Teatralne zorganizowane zostało przez Kazimierza Tazbira 5 marca 1919 r. Od tego czasu istnieje oficjalnie i zapisane zostało do Związku Teatrów Ludowych w Warszawie. W skład Koła w 1919 r. wchodzili: Jan Witalewski, Edward Turlejski, Stanisław Alama, Bogumił Gawiński, Julian Gawiński, Antoni Lewicki, Teodor Więcławek, Józef Dukowicz, Jan Szczepaniak, Julian Karpiński, Regina Gawińska, Janina Zbierańska, Irena Tazbirówna, Anna Maniecka, Janina Turlejska, Kazimierz Tazbir. W 1919 r. Koło posiadało 45 sympatyków, którzy na rozwój Koła ofiarowali łącznie 179 rb 20k. Kazimierz Tazbir prowadził Koło 2,5 roku. W ciągu tego czasu Koło urządziło 10 przedstawień, połączonych z zabawami tanecznymi. Ogólny dochód za ten okres wyniósł 15 159 mk. Z sumy tej ważniejsze wydatki były: 450 mk na biedne dzieci szkolne, 500 mk na budowę Domu Ludowego, szafa 375 mk, kurtyna 6000 mk. Z dochodu Koło nabyło 69 sztuk teatralnych. Od 1922 r. Koło prowadzili kolejno następujący nauczyciele: Bronisław Korzeniowski, Franciszek Ukrainetz, Leon Syk. W roku 1928 Koło nabyło drugą szafę. Powyższe dane znajdują się w pamiętniku Koła amatorskiego. Pamiętnik znajduje się w miejskiej szafie archiwalnej. Przed 1919 r. odbywały się przedstawienia amatorskie przygodnie.
Tekst: "Kronika Kamieńska" - Kazimierz Tazbir.
Przygotował: Grzegorz Turlejski.