Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Namina górę strony


Komitet Opiekuńczy w Kamieńsku

Na mocy pisma Rady Opiekuńczej Powiatowej w Piotrkowie z dnia 12.12.1940 r. nr 606 został zorganizowany 8.01.1941 r. Komitet Opiekuńczy w Kamieńsku celem otoczenia opieką wszystkich biednych mieszkańców gminy, a w szczególności wysiedlonych. Skład Komitetu: przewodniczący – Kazimierz Tazbir- kierownik szkoły, skarbnik – Kazimierz Juliański – sekretarz urzędu gminnego, gospodarz – Roman Paczkowski – wysiedlony, sekretarz – Henryk Lambrecht – wysiedlony. Napływ ludzi wysiedlonych stale narastał, nawet z najbliższej Wolicy przybyło część rodzin rolników. Największy jednak napływ był po upadku Powstania Warszawskiego. Od 1.09.1944 r. do 1.01.1945 r. ogółem przybyło z Warszawy 815 osób, które rozlokowane były po wszystkich wioskach gminy Kamieńsk. Wśród tego zespołu byli: literat – poeta Witold de Verbno Łaszczyński, artyści malarze – Antoni Gawiński i Anna Isajew, inżynierowie – Ksawery Wysocki, Teofil Monkiewicz, Tadeusz kozłowski, nauczycielki – Gizela Sobolewska, Zofia Latosińska, Stanisława Parda, adwokat – Wincenty Hardin, agronom – Michał Biernacki, lekarz – Kazimierz Iłowiecki, lekarz weterynarii – Jerzy Grodzicki, profesor – Aleksander Rudziński z żoną władający pięcioma językami, Hanna Brockera von Brocke de Palucho – podobno żona jakiegoś attache wojskowego spokrewniona z gen. Sosnkowskim. W okresie wzmożonej pracy w Komitecie pracowali: Eugenia Druździel, Wiesława Tazbir, Kazimiera Urbanek, Wanda Lewaszkiewicz, Władysława Palińska, Piotr Woszczyk, Lucyna Kędzierska, Teresa Paczkowska, Kazimierz Bidziński. Powiatowy komitet przydzielał pieniądze, odzież, żywność. Na terenie gminy również urządzano zbiórki. W 1943 r. uruchomiono w Wojciechowie, kuchnię dla dożywiania najbiedniejszych rodzin. Dziennie wydawano przeciętnie 120 obiadów. W styczniu 1944 r. rodzina po śmierci obywatela ziemskiego w Pytowicach – Jana Zaremby przydzieliła do dyspozycji Komitetu 10 tys. zł. celem rozdzielenia gotówki między najbiedniejszych. Z tej fundacji skorzystało 115 rodzin. Inne szczegóły znajdują się w aktach Komitetu. Komitet zakończył swą działalność w lutym 1945 r.Tekst: "Kronika Kamieńska" - Kazimierz Tazbir.
Przygotował: Grzegorz Turlejski.