Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Namina górę strony


Szczepan Jaworowski (1892-1961)

           Seminarium nauczycielskie ukończył w Wymyślinie. Pracę nauczycielską rozpoczął w Kamieńsku 1 IX 1912 r. Od 1 IX 1916 r., był kierownikiem szkoły w Kamieńsku. 1 IX 1919 r., samodzielna jednoklasowa szkoła została połączona z czteroklasową, z programem nauki szkół siedmioklasowych. W r. 1921 kol. Jaworowski był na Wyższym Kursie Nauczycielskim - specjalność biologia i prace ręczne. Po ukończeniu kursu przeniósł się do Moszczenicy, gdzie przez szereg lat był kierownikiem szkoły. W 1945 r. został inspektorem szkolnym w Wieluniu. Zmarł w Wieluniu we wrześniu 1961 r.Ewelina Białobrzeska, ks. Manżewski, Szczepan Jaworowski.Szczepan Jaworowski.
Tekst i fot.: "Kronika Kamieńska" - Kazimierz Tazbir.
Przygotował: Grzegorz Turlejski.