Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Herby z Kamieńskiem związane

Jeszcze słychać śpiew
i rżenie koni...


70 lat Ludowego Zespołu Sportowego ŚWIT

100 lat Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kamieńsku


90-lecie powstania drużyny harcerskiej w Kamieńsku

45-lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku

15-lecie odzyskania prawa miejskiego przez Kamieńsk.

Odsłonięcie i poświęcenie
pomnika Stanisława Sojczyńskiego
- Warszyca


Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Namina górę stronyKs.kanonik Ignacy Jankowski
Portret ks. kanonika Ignacego Jankowskiego.

26.VII.1878 r. zmarł proboszcz ks. Towarkiewicz Antoni l. 65. Ks. Ignacy Jankowski objął probostwo i przez szereg lat ciułał fundusze parafialne, wybudował nową plebanię. Na facjacie ulokowany był wikariusz, na parterze staruszek niewidomy ks. Michał Fiszer. W 1899 r. ks. Ignacy Jankowski rozpoczął budowę dużego kościoła. W ciągu pięciu lat żmudnej pracy organizacyjnej młodego energicznego proboszcza kościół wybudowano. Stopniowo zakupywano ołtarze, organy 20 głosowe Rigera, ambonę i inne urządzenia kościelne. Z resztek materiału budowlanego, wybudowano murowane parkany przy kościele, ogrodzie plebanijnym i cmentarzu. W okresie likwidacji ziemi dworskiej ks. Jankowski dokupił ziemię orną obok ogrodu przy ul. Barczkowickiej oraz budynek murowany, dawny śpichlerz dworski. W budynku tym po odpowiednich przeróbkach zamieszkał organista, kościelny, tercjarka Ozga Franciszka – długoletnia śpiewaczka godzinek. W budynku tym urządzono salę parafialną ze sceną. Mozolna, wytrwała praca ks. Jankowskiego trwała 40 lat. Wyniki pracy widoczne, bo był to człowiek bardzo gospodarny, pracowity, oszczędny, nie palił papierosów, nie pił alkoholu, nie grał w karty, nie urządzał libacji, wstawał o godz. 5 rano. W 1919 r. kiedy stan zdrowia pogarszał się i przewidywał bliski zgon, ruchomości spieniężył, a zebrane pieniądze przeznaczył przeważnie na cele społeczne. Drewniany budynek przy ul. Barczkowickiej ofiarował na przytułek dla starców. Na ostatnie dni swego życia pozostawił tylko łóżko, stół i krzesło. Spełnił swój obowiązek pasterski i spoczął wzorowy gospodarz, po wieloletnich trudach, na cmentarzu parafialnym w mogile ze skromną płytą, na której widnieje następujący napis:


Ksiądz Kanonik Ignacy Jankowski
długoletni proboszcz parafii Kamieńsk
żył lat 77, zmarł 17.IX.1919 r.


Obok płyta z następującym napisem:

Ks. Michał Fiszer,
pracownik parafii Kamieńsk,
żył 86 lat zmarł 10.IV.1914 r.


Ks. Fiszer wrócił z Syberii, gdzie stracił wzrok. Zamieszkał u ks. Jankowskiego, u którego siostra ks. Fiszera – Salomea Blok była wzorową gospodynią i miała przy sobie matkę Katarzynę. Wszyscy obok siebie pochowani na cmentarzu.Grób ks. kanonika Ignacego Jankowskiego
na cmentarzu parafialnym w Kamieńsku.
Tekst: "Kronika Kamieńska" - Kazimierz Tazbir.
Fot.: Mariusz Sewerynek.
Przygotował: Grzegorz Turlejski.