Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Herby z Kamieńskiem związane

Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni…

90-lecie powstania drużyny harcerskiej w Kamieńsku

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami
na górę strony


Jak to z Domem Ludowym w Kamieńsku było - kliknij po więcej
Dom Ludowy przed 1939 r.Dom Ludowy i ul. Tadeusza Kościuszki przed 1939 r.Dom Ludowy przed 1939 r.Dom Ludowy w 1946 r.

Dom Ludowy w czasie działań wojennych w 1939 r. został spalony. W 1947/48 roku Zarząd miasteczka ponownie go odbudował i umeblował funduszmi gromadzkimi. Skład Zarządu: Marian Sowiński - sołtys, Jan Więcławek - podsołtys, Kazimierz Tazbir - skarbnik i sekretarz.

Dom Ludowy 26 października 1952 r.Dom Ludowy w 1961 r.Dom Strażaka w 1993 r. (W czasie remontu).Dom Strażaka w 1993 r. (Po remoncie).Dom Strażaka w 1993 r. (Po remoncie).Dom Strażaka w 1993 r. (Po remoncie).

Fragment protokołu nr XXVII/2004 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 13 października 2004r.:


- uchwała w sprawie zmiany nazwy nieruchomości, nadania imienia.
Radny J. Kuliberda zapytał : ''W paragrafie 1 w punkcie 1 zmienia się nazwę nieruchomości z ''Domu Strażaka'' na ''Dom Ludowy'' w Kamieńsku. Czy ostatnio to nie była nazwa ''Dom Strażaka''? ''
Radny T. Gaworski : ''Teraz jest ''Dom Ludowy''.
Radny J. Kuliberda : ''W punkcie 2 nadaję się ''Domu Ludowemu'' w Kamieńsku imię K. Tazbira. Ostatnio moja wiedza i świadomość była taka, że to jest ''Dom Strażaka'' . W punkcie 1 w paragrafie 1, jest położony w Kamieńsku przy ul. Głowackiego w Kamieńsku. Przy ul. Głowackiego jest strażnica, natomiast przy ul. M. Konopnickiej i ul. Kościuszki jest ten dom. W związku z tym my nadajemy teraz imię ''strażnicy'' czy ''Domu Ludowemu'', to jest jedna sprawa. Traci moc uchwała Rady Gminy w paragrafie 3 z dnia 03.12.1991 r. w sprawie nadania nazwy nieruchomości przy 38 ul. Głowackiego 5, dotychczas nazywanej ''Domem Ludowym'', no to Panowie na jak to ?''
Radca Prawny U. Smuga : ''To jest tytuł tej uchwały z 1991r. ''
Radny J. Kuliberda : '' Nie, traci moc.''
Radca Prawny U. Smuga : ''Tak, ona będzie obowiązywała do podjęcia tej uchwały ''
Radny M. Ludwiczak zapytał : ''To teraz nielegalnie jest nazwa taka ? ''
Radca Prawny U. Smuga odpowiedziała: ''Legalnie. Teraz po prostu ten ''Dom Ludowy'' nazywa się ''Dom Strażaka''.
Radny M. Ludwiczak : ''A po co teraz nazywać, jak on jest ''Domem Ludowym'' ? ''
Radca Prawny U. Smuga : ''Nie. W roku 1991 ''Dom Ludowy'' został przemianowany na ''Dom Strażaka'' a teraz ma wrócić do starej nazwy ''Dom Ludowy''.
Burmistrz G. Turlejski : Tu może rzeczywiście nie jest ul. Głowackiego 5, tylko ul. M.Konopnickiej i ul. Kościuszki, a jeżeli radni przyjmą, że zmienimy tu ulice i zechcą głosować, to proszę bardzo. ''
Wiceprzewodniczący Rady zapytał : ''Kto był pomysłodawcą żeby to imię nadać, druhowie nie wystąpili, też powinni wystąpić, czy się zgadzają .''
Burmistrz G. Turlejski powiedział : '' To jest nieruchomość gminna. ''
Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę. Głosowało 15 radnych. ''Przeciw'' podjęciu uchwały głosowało 11 radnych, ''za'' podjęciem 1 radny, 3 radnych się wstrzymało.

Z projektem tej uchwały wystąpił burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski. Za uchwałą głosował radny Marek Kubacki. Nie poparli tej uchwały radni: Jan Blada, Tadeusz Gaworski, Zbigniew Górny, Wiesław Kociniak, Marian Kopcik - wiceprzewodniczący Rady, Jarosław Kowalski, Jan Kuliberda, Andrzej Kułak – przewodniczący Rady, Kazimierz Lis, Marek Ludwiczak, Bogdan Pawłowski, Jarosław Piekarski, Piotr Secomski, Waldemar Wasiński.Dom Strażaka w 2004 r. (Po wymianie okien).Dom Strażaka w 2004 r. (Po wymianie okien).Tak wyglądał Dom Strażaka wewnątrz w 2007 r. przed remontem.

Fragment protokołu nr VI /07 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27 lutego 2007 r.:

- uchwała w sprawie nadania nazwy dla nieruchomości położonej przy ul. Głowackiego nr 5 w Kamieńsku.
Nie zgłoszono uwag do w/w projektu uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla nieruchomości położonej przy ul. Głowackiego nr 5 w Kamieńsku. Głosowało 14 radnych. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało 14 radnych. W wyniku głosowania w/w uchwała została przyjęta jednogłośnie.


Z projektem tej uchwały wystąpił burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski. Za uchwałą głosowali radni: Jan Bartoszewski, Maria Bujacz, Stanisław Gruchała, Jan Jakubczyk, Andrzej Kułak (poprzednio głosował przeciw), Marek Ludwiczak (poprzednio głosował przeciw), Jerzy Madej, Adam Matusiak, Jacek Ozga, Zofia Rożniatowska, Franciszek Stępień, Halina Węgrzyńska - Krężlak, Stanisław Zieliński, Wojciech Ziemba. Radny Bogdan Pawłowski opuścił salę obrad przed głosowaniem.

Dom Ludowy im. Kazimierza Tazbira po remoncie w 2007 r.Dom Ludowy im. Kazimierza Tazbira po remoncie w 2007 r.Tak wyglądał Dom Ludowy im. Kazimierza Tazbira wewnątrz w 2007 r. po remoncie.
Tekst: Kronika Kamieńska - Kazimierz Tazbir,
Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku,
Grzegorz Turlejski.
Fot.: Album harcerski - dr Mieczysław Kotarbiński,
Monografia Kamieńska - Stanisław Zbroja,
Grzegorz Turlejski,
Mariusz Sewerynek.
Przygotował: Grzegorz Turlejski.