Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Herby z Kamieńskiem związane

Jeszcze słychać śpiew
i rżenie koni...


70 lat Ludowego Zespołu Sportowego ŚWIT

100 lat Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kamieńsku


90-lecie powstania drużyny harcerskiej w Kamieńsku

45-lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku

15-lecie odzyskania prawa miejskiego przez Kamieńsk.

Odsłonięcie i poświęcenie
pomnika Stanisława Sojczyńskiego
- Warszyca


Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami
na górę stronyGrocholice

Pierwsza pisemna wzmianka o Grocholicach pochodzi z 1136 r. W Grocholicach znajduje się wzniesiony na początku XII w. murowany, rzymskokatolicki kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych, później wielokrotnie przebudowywany. Parafia w Grocholicach powstała w 1230 r. W 1485 r. król Kazimierz Jagiellończyk lokował tu miasto. W 1870 r. Grocholice straciły prawo miejskie (odwet za sprzyjanie powstańcom styczniowym) i zostały przyłączone do gminy Łękawa. W 1977 r. Grocholice zostały włączone do miasta Bełchatowa i teraz są jego najstarszą dzielnicą. Przy kościele w Grocholicach znajduje się skwer imienia ks. Teodora Kwarto.
Kościół pw. Wszystkich Świętych w Grocholicach.Kościół pw. Wszystkich Świętych w Grocholicach.Obelisk przy kościele.Pomnik Jana Pawła II.Krzyż misyjny.Tablica epitafijna ks. Teodora Kwarto.Tablica epitafijna ks. Teodora Kwarto.Kapliczka Najświętszej Marii Panny.

Tekst i Fot.: Grzegorz Turlejski.