Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Herby z Kamieńskiem związane

Jeszcze słychać śpiew
i rżenie koni...


70 lat Ludowego Zespołu Sportowego ŚWIT

100 lat Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kamieńsku


90-lecie powstania drużyny harcerskiej w Kamieńsku

45-lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku

15-lecie odzyskania prawa miejskiego przez Kamieńsk.

Odsłonięcie i poświęcenie
pomnika Stanisława Sojczyńskiego
- Warszyca


Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami
na górę strony


V Dzień Papieski w Częstochowie

Na zaproszenie prezydenta Częstochowy Tadeusza Wrony i prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kolekcjonerów Pamiątek Pontyfikatu Jana Pawła II Ryszarda Zawadowskiego w uroczystościach obchodów V Dnia Papieskiego w Częstochowie, w dniu 15.10.2005 r. udział wziął burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski.

Wystawa w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.Klasztor Jasnogórski.Wystawa „Jan Paweł II na znaczkach pocztowych, medalach i monetach”
w Muzeum Częstochowskim.Wystawa "Konie w malarstwie polskim."Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski wręcza medal papieski
prezesowi Ryszardowi Zawadowskiemu.Wystawa „Jan Paweł II Honorowym Obywatelem Miast Polskich” w Urzędzie Miasta Częstochowa.Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski otrzymuje pamiątkowy medal 350-lecia Cudownej Obrony Jasnej Góry od prezydenta Częstochowy Tadeusza Wrony, oraz wręcza prezydentowi Częstochowy Tadeuszowi Wronie pamiątkowy medal papieski.Wiceprezydent Częstochowy Zdzisław Ludwin otrzymuje od burmistrza Kamieńska
Grzegorza Turlejskiego pamiątkowy medal papieski.Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski dokonuje wpisu
do Księgi Pamiątkowej Miasta Częstochowa.
Tekst: Grzegorz Turlejski
Fot. Marcin Biegarczyk