Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami

na górę strony


Szkoła w Kamieńsku w 1900 roku

W 1900 r. Kamieńsk posiadał szkółkę w drewnianym budynku przy ulicy, która obecnie nazywa się Konopnickiej. Nauczycielem był Michał Antoni Bocheński, który mieszkał w tym samym budynku. Klasa była „ozdobiona” portretami Aleksandra III, Mikołaja II i żony cara. W niskiej klasie się tyle dzieci na długich ławkach, ile się zmieściło. Oprócz nas uczyli się Żydzi i dzieci policjantów rosyjskich. Lekcja rozpoczynała się modlitwą dzieci prawosławnych po rosyjsku, później my mówiliśmy po polsku. Żydzi przez cały ten czas stali. Nauczyciel siedział na katedrze. W czasie nauki potrafił wypić kilka szklanek herbaty. W czasie odpytywania tabliczki mnożenia za błędną odpowiedź sypały się łapy dębową linią w jedną rękę, a czasem i w dwie. Syczano, przykładano dłoń na zimną deskę lub pluto na dłoń i rozcierano, by mniej bolało. Często dzieci oddziału III odpytywały czytania w oddziałach I i II. Po śmierci nauczyciela Bocheńskiego od września 1906 r. do września 1908 r. nauczycielem był Józef Drążkiewicz. Nauczyciel ten ukończył w 1885 r. Seminarium Nauczycielskie w Łęczycy. Mieszkał w Kamieńsku przy ul. Piotrkowskiej, ponieważ budynek szkolny spalił się w 1904 r. Warunki życiowe miał trudne, więc przeniósł się do Białej Rawskiej, a w 1910 r. do Łodzi i był kierownikiem szkoły na Bałutach oraz kierownikiem niedzielnej szkoły dla rzemieślników. W 1924 r. przeniesiony został na emeryturę, a w 1930 r. zmarł nagle w Dąbrówce Małej koło Brzezin, gdzie żona jego była kierowniczką szkoły. Pochowany został w Niesułkowie. Miał 5 córek: Marię, Reginę, Natalię, Eugenię i Wandę. Maria – nauczycielka zmarła w 1949 r. Regina Kortan – jest farmaceutką w Łodzi, a syn jej profesorem Wyższej Szkoły Ekonomicznej. Natalia – wyszła za mąż za leśnika w okolicy Łodzi. Eugenia – ukończyła studia uniwersyteckie w Wilnie i jest profesorem w Łodzi w Technikum Chemicznym. Mąż jej Michał Małachowski był prof. konserwatorium wileńskiego, zmarł w 1956 r. Wanda mieszka w Tarnowie. Wiadomości powyższe zaczerpnąłem z listów z dn. 30.11.1909 r. i 21.11.1960 r. Józef Drążkiewicz urodził się w 1866 r.
Po wyjeździe nauczyciela Józefa Drążkiewicza przybyła do Kamieńska nauczycielka panna Eugenia Świetlińska, która w samodzielnej jednoklasówce pracowała od 1.09.1908 do lutego 1919 r. Do dwuklasówki na stanowisko kierownicze przeniesiony był w 1910 r. z Barczkowic do Kamieńska nauczyciel Mikołaj Kirkiewicz, z pochodzenia Rosjanin – prawosławny. Ożenił się w Kamieńsku z Heleną Kuźmienko. Na stanowisku tym był do wybuchu I Wojny Światowej. Od 1910 r. w wymienionej szkole pracowali nauczyciele: Mieczysław Kaniewski z Piotrkowa i Józef Wysmyk z Modrzewka k/Wolborza. W marcu 1912 r. Mieczysław Kaniewski został przeniesiony do Piotrkowa, a na jego miejsce zamianowany był Jan Ościk z Modrzewka, który pracował tylko do lipca 1912 r. Od lipca 1912 r. został zamianowany nauczycielem Szczepan Jaworowski.
Tekst: "Kronika Kamieńska" - Kazimierz Tazbir.
Przygotował: Grzegorz Turlejski