Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Namina górę strony


Budowa szkoły
- kliknij po więcej

Szkoła posiada 7 oddziałów zasadniczych i 7 równoległych. Ogólna liczba dzieci wynosi 706. Siódmy oddział w ciągu 15 lat ukończyło 451 uczniów. Koszt budowy szkoły wynosi 55 tys. zł. Na ten cel Rada Powiatowa udzieliła 12,5 tys. zł. subsydium Towarzystwa Popierania Budowy Szkół – 3 tys. zł. bezprocentowej pożyczki. Bezpłatne materiały i robocizna wynoszą 4 tys. zł. (wliczone do ogólnej sumy). Dzieci szkolne dostarczyły 75 m3 kamieni na fundamenty oraz wykupiły plan na budynek szkolny. W niedalekiej przyszłości będzie przeprowadzona komasacja gruntów, budowa łaźni i urządzona nowocześnie targowica. ...
Ponieważ szkoła ma księgi protokołów Rady Pedagogicznej od 1922 r. więc tam są źródła o pracy i jej wynikach. Ocalały również księgi ocen, ponieważ schowałem je z chwilą wybuchu wojny do kasy ogniotrwałej Spółdzielni Kredytowej im. Stefczyka. Napiszę więc to czego nie ma w wymienionych księgach i aktach. Wykończony w 1937 r. budynek szkolny został z zewnątrz otynkowany i odmalowany. Dookoła podwórka wytynkowane były tylne części zbudowań i na nich nauczyciel Leon syk wymalował olejno mapy Polski, europy, półkule oraz wykresy dotyczące różnych dziedzin życia Polski.Poświęcenie kamienia węgielnego pod nowy budynek szkolny przez
ks. proboszcza dr Bolesława Korwin - Szymanowskiego. - 4.06.1932 r.Dzieci szkolne w czasie poświęcenia kamienia węgielnego
pod nowy budynek szkolny - 4.06.1932 r.Grono nauczycielskie na fundamentach nowego budynku szkolnego,
od lewej: ... , Marta Keller, Irena Tazbir, Roman Pietraszek, Maria Syk,
Leon Syk, Irena Zommer, Antoni Stankiewicz, Kazimierz Tazbir - 1932 r.Budowa szkoły - 1932 r.Szkoła Podstawowa w 1933 r.Szkoła Podstawowa w 1934 r.Szkoła Podstawowa w 1937 r.
Tekst: "Kronika Kamieńska" - Kazimierz Tazbir.
Fot.: Album Harcerski - dr Mieczysław Kotarbiński.
Przygotował: Grzegorz Turlejski.