Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Herby z Kamieńskiem związane

Jeszcze słychać śpiew
i rżenie koni...


70 lat Ludowego Zespołu Sportowego ŚWIT

100 lat Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kamieńsku


90-lecie powstania drużyny harcerskiej w Kamieńsku

45-lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku

15-lecie odzyskania prawa miejskiego przez Kamieńsk.

Odsłonięcie i poświęcenie
pomnika Stanisława Sojczyńskiego
- Warszyca


Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Namina górę strony


Bronisław Turlejski

Urodzony 22 lutego 1901 roku w Kamieńsku, zmarł w kwietniu 2000 r., syn Józefa i Antoniny z Turlejskich. Został powołany do wojska 3 lutego 1920 r. do Kompani Zaopatrzenia Saperów, walczył do 16 listopada 1920 r. w wojnie z bolszewikami (1918 – 1921). Odznaczony Brązowym Medalem Za Długoletnią Służbę (1938) i Brązowym Krzyżem Zasługi (1938). 31 października 1990 r. awansowany przez prezydenta R.P. na stopień podporucznika i odznaczony Krzyżem Obrońcy Ojczyzny 1918 – 1921.Bronisław Turlejski ok. 1935 r.Książeczka wojskowa Bronisława Turlejskiego.Dyplom rzemiosła.Akt nadania Brązowego Medalu Za Długoletnią Służbę.Akt nadania Brązowego Krzyża Zasługi.Bronisław Turlejski ok. 1943 r.Legitymacja nadania krzyża za udział w wojnie 1918 - 1921.Krzyż Obrońcy Ojczyzny 1918 - 1921.Dyplom nadania stopnia podporucznika WP.Tekst: Grzegorz Turlejski
Fot.: Ze zbiorów Grzegorza Turlejskiego
Przygotował: Grzegorz Turlejski