Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Namina górę strony


Budowa Domu Ludowego w Kamieńsku
- kliknij po więcej

Dziennik Narodowy w Piotrkowie Tryb. z dnia 13 stycznia 1921 r. w sprawie Domu Ludowego podał do wiadomości:
Pod przewodnictwem Kazimierza Tazbira odbyło się parę organizacyjnych zebrań i wreszcie w dniu 29 grudnia 1918 r. powstaje komitet budowlany, który przyjął na siebie trudne zadanie budowy. Straż Ogniowa ofiarowała plac, z kasy swej 2000 mk i to było pierwszym podłożem. Wśród zimy zebrano nieco ofiar, zaciągnięto prywatne pożyczki, zamówiono i sprowadzono część niezbędnego materiału budowlanego, a gdy słońce wiosenne w 1919 r. zbudziło grudę do życia, założono uroczyście kamień węgielny i fundamenty w oka mgnieniu wyrosły, bo ludność pod wrażeniem minionej uroczystości bezinteresownie rzuciła się do pracy początkowej. Latem odbywają się zabawy ludowe, urządzane przez Straż Ogniową w miejscowym lesie wrzoski, pod kierunkiem Kazimierza Tazbira jako naczelnika wspomnianej Straży, na rzecz budowy Domu Ludowego. Praca posuwa się naprzód i byłaby w pierwszym roku zupełnie wykończona, gdyby kasa budowlana na to pozwoliła. Trudno szła budowa, bo kasa co chwila świeciła pustkami, o ludzi do pracy było trudno, wszystko z każdym dniem drożało, obiecanki zapomogowe rządowe i samorządowe spełzły na niczym. O własnym więc wysiłku utworzyliśmy dzieło wydając niecałe dwieście tysięcy marek. Nikt w miasteczku nie odczuwa ciężarów finansowych, co wykażą poniższe cyfry źródeł pieniężnych, z jakich dom powstał, mianowicie: kasa strażacka ofiarowała 2000 mk, ze sprzedaży różnych odpadków drzewa otrzymano 4268 mk, ofiar zebrano 1078 mk, zabawy i znaczki dały 22 256 mk, różne dochody miejskie (przeważnie sprzedaż drzewa w ogólnym lesie lub trawy z łąk)wyniosły 63 067 mk, 22 członków jako założyciele zgodnie z ustawą dla domów ludowych, złożyli po 500 mk tj. 11 000 mk, pożyczek prywatnych ubezpieczonych na budynku w wysokości 88 860 mk (w następnym roku pożyczki spłacono), cały więc budynek kosztuje 193 529 mk. Z sumy tej na materiał wydano 94 207 mk, praca zaś kosztuje 99 322 mk.
Tekst: "Kronika Kamieńska" - Kazimierz Tazbir.
Przygotował: Grzegorz Turlejski