Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Namina górę strony


Wspomnienia z okresu okupacji austriackiej

Z listu Szczepan Jaworowskiego:
Lekcje w szkole rozpoczęto dopiero 1.09.1915 r. ponieważ Austriacy mieli w niej magazyny wojskowe. Posterunek żandarmerii austriackiej składał się z Czechów i Słowaków. Stosunek ich do mieszkańców nie był wrogi. Wielu obywateli żyło z nimi dobrze.

Z listu Bolesława Bobińskiego:
W latach 1916 i 1917 istniało Kółko Teatralne, które prowadził kierownik Szczepan Jaworowski. Do Koła należeli: Zygmunt Tazbir, Kazimierz Doryn, Helena Secomska, Zofia Jaworowska, Bolesław Bobiński i inni. Odegrane były sztuki „Za nie żydowskie swaty”, „Żyd w beczce”, „Błażej opętany” i inne. Przedstawienia odbywały się w sali parafialnej. W styczniu 1917 r. nauczyciele gminy Kamieńsk strajkowali, ponieważ nie były podwyższone pobory. Wszystkim strajkującym nauczycielom wstrzymano za luty pobory i zagrożono zwolnieniem. 5 lutego naukę rozpoczęto. 20 lutego pobory podwyższono. Nauczyciel w Danielowie R. Hoffman od strajku wyłamał się i był bojkotowany. Od listopada 1915 r. zezwolono na odbycie obchodów powstań styczniowego i listopadowego oraz Konstytucji 3 – Maja. W okresie tej okupacji nauczyciel 1 klasy nazywał się samoistnym, 2 i 3 klasy - kierującym, a 4 klasy - kierownikiem.


Tekst: "Kronika Kamieńska" - Kazimierz Tazbir.
Przygotował: Grzegorz Turlejski.