Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Kamieńska


                   

Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Herby z Kamieńskiem związane

Jeszcze słychać śpiew
i rżenie koni...


70 lat Ludowego Zespołu Sportowego ŚWIT

100 lat Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kamieńsku


90-lecie powstania drużyny harcerskiej w Kamieńsku

45-lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku

15-lecie odzyskania prawa miejskiego przez Kamieńsk.

Odsłonięcie i poświęcenie
pomnika Stanisława Sojczyńskiego
- Warszyca


Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami


na górę stronyPOR. TADEUSZ RUDNY

Por. Tadeusz Jan Rudny urodził się 12 października 1892 roku, jak napisano w akcie urodzenia, w Stacji Kamieńsk. Rodzina Rudnych mieszkała w parafii Kamieńsk od niepamiętnych czasów (pierwszy zapis w aktach parafialnych z 1603 roku), pod koniec XIX wieku głównie w os. Rudnizna oraz w Barczkowicach. W tychże Barczkowicach urodził się ojciec porucznika – Karol Rudny. Matka - Aleksandra Klajnert-Zapolska - była jego drugą żoną. Pierwsza żona – Antonina Miedziejewska zmarła osierocając pięcioro dzieci z których troje zmarło wkrótce po śmierci swej matki. Będąc jedynakiem swojej matki i znacznie młodszym od swego przyrodniego rodzeństwa Tadeusz Rudny otrzymał staranne wykształcenie. Uczęszczał do prywatnego gimnazjum, na co rodziców było stać, bo matka pochodziła z zamożnej rodziny, a starsi przyrodni bracia byli już wykształceni, pożenieni i mieli dobre posady na kolei. Po ukończeniu gimnazjum rozpoczął studia we Lwowie. Najpierw studiował medycynę, ale szybko przerzucił się na weterynarię która mu bardziej odpowiadała. Ukończył lwowską Akademię Weterynaryjną, a następnie w latach 1916-1918 studiował w Instytucie Weterynarii na Uniwersytecie w Dorpacie (obecnie Tartu w Estonii) gdzie rozpoczął pracę naukową. Uniwersytet w Dorpacie, założony w 1632 r. przez króla szwedzkiego Gustawa Adolfa, pomimo że mieścił się w Cesarstwie Rosyjskim, był prawie że do końca XIX wieku uniwersytetem niemieckojęzycznym, o dużym stopniu autonomii. Z tego powodu studiowało tam wielu Polaków z zaboru rosyjskiego. W Dorpacie Tadeusz Rudny był asystentem prof. Happicha (bakteriologia) oraz prof. Gutmana (chirurgia). Działał także w korporacji akademickiej „Venedya” założonej tam w 1907 r. przez polskich studentów weterynarji, a w 1921 r. powstała korporacja Lutyko - Venedya. W 1918 roku rozkazem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego został przyjęty do Wojska Polskiego w stopniu lek. wet. porucznika. Pracował w Warszawie w Wojskowej Pracowni Weterynaryjnej, w Laboratorium Bakteriologicznym Ministerstwa Zdrowa Publicznego oraz na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskego jako asystent prof. Serkowskiego w Zakładzie Bakteriologii i Epizootiologii. W latach 1918-1920 należal do zarządu Polskiego Towarzystwa Lekarzy Weterynaryjnych i jako sekretarz zarządu opublikował szereg sprawozdań, z prac towarzystwa w miesięczniku „Wiadomości Weterynaryjne”, który przez pewien czas redagował. Zmarł 1 października 1920 roku w Czerniewicach na Kujawach, gdzie ojciec jego Karol Rudny był wówczas zawiadowcą stacji. Przyczyną zgonu była choroba żołądka (prawdopodobnie rak albo choroba wrzodowa.) Dosłownie na łożu śmierci otrzymał awans na kapitana, czego rodzina nie rozgłaszała aby uniknąć zamieszania, gdyż dla wszystkich znany był jako porucznik Rudny. Pochowany został w grobie rodzinnym Rudnych na cmentarzu w Kamieńsku w metalowej trumnie w jakiej wówczas chowano wojskowych. W chwili zgonu miał 28 lat i zaiste, jak napisano w „Słowniku polskich lekarzy weterynaryjnych” rokował duże nadzieje jako naukowiec i społecznik. Akt śmierci por. Tadeusza Rudnego znajduje się w aktach parafialnych w Kamieńsku. Jako świadkowie podani są Józef Więcławek i jego zięć Franciszek Kruszyński. Józef Więcławek, żonaty z Florentyną Rudną, był rodzonym wujem por. Rudnego oraz ojcem innego wojskowego związanego z Kamieńskiem - por. Kazimierza Więcławka zamordowanego w 1940 roku w Katyniu.
Akt urodzenia Tadeusza Rudnego.Tadeusz Rudny jako gimnazjalista.Karol Rudny.Florentyna Więcławek z Rudnych -
siostra Karola Rudnego.Juriew - styczeń 1917 r. Tadeusz Rudny siedzi drugi od lewej.Na odwrocie powyższej fotografii.Stacja kolejowa w Czerniewicach (linia kolejowa Kutno-Piła) - 1919/1920.
Zawiadowca stacji Karol Rudny - drugi od lewej.
Por. Tadeusz Rudny - trzeci od lewej.Por. Tadeusz RudnyGrób por. Tadeusza Rudnego na cmentarzu w Kamieńsku.Tablica epitafijna por. Tadeusza Rudnego,
w Kościele Parafialnym w Kamieńsku.Bogusława Turlejska i Marek Rudny - 12.04.2011 r.Grzegorz Turlejski i Marek Rudny - 12.04.2011 r.Marek Rudny restauruje tablicę por. Tadeusza Rudnego - 6.05.2011 r.Odnowiona tablica epitafijna por. Tadeusza Rudnego,
w kościele parafialnym w Kamieńsku - 19.06.2011 r.Grób por. Tadeusza Rudnego na cmentarzu w Kamieńsku - 22.06.2011 r.
Życiorys i zdjęcia archiwalne - Marek Rudny.
Zdjęcia dzisiejsze - Bogusława i Grzegorz Turlejscy.