Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Namina górę strony


IX KONKURS "HISTORIA KAMIEŃSKA"


         7 czerwca 2008r. w ramach X Dni Kamieńska odbył się IX Konkurs Historia Kamieńska, przygotowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Kamieńska. Po eliminacjach szkolnych - w których udział wzięło kilkudziesięciu uczniów - w finale konkurowało 11 uczniów: Mateusz Ościk, Kamila Ciupińska, Katarzyna Misiak z PSP w Kamieńsku - Michał Stasiak, Aleksandra Gaworska z PSP w Gorzędowie - Paulina Bidzińska, Ewelina Kukuła, Ewelina Zawisza z PG w Kamieńsku - Karolina Zawisza, Paulina Zawisza, Karol Fużewski z ZSP w Kamieńsku. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie - Grzegorz Turlejski, Marlena Mroczkowska - Madejczyk, Halina Tazbir, Adam Sewerynek. Każdy z uczestników konkursu odpowiadał na losowo wybranych 12 pytań. Poziom konkursu był bardzo wysoki, uczestnicy popisywali się bezbłędną znajomością historii naszego miasta. Na pierwszym miejscu sklasyfikowano Ewelinę Zawiszę i Mateusza Ościka, drugie miejsce zajęli Paulina Zawisza i Kamila Ciupińska, a na trzecim miejscu uplasowali się: Ewelina Kukuła i Paulina Bidzińska. Podczas konkursu muzykowali Aneta Tagowska i Daniel Tagowski. Nagrody ufundowali - burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski, prezes Spółki Gruntowo-Leśnej w Kamieńsku Henryk Jabłecki, dyrektor PSP w Kamieńsku Mirosława Ziemba, dyrektor PG w Kamieńsku Tadeusz Pielasa, dyrektor PSP w Gorzędowie Barbara Jędrzejek, dyrektor ZSP w Kamieńsku Sławomir Fryc.

Uczestnicy konkursu odpowiadali na wylosowane przez siebie pytania.Konkurs prowadził burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski.Komisja konkursowa w składzie: Grzegorz Turlejski - przewodniczący, Halina Tazbir, Marlena Mroczkowska-Madejczyk, Adam Sewerynek.
Podczas konkursu muzykowali: Aneta Tagowska i Daniel Tagowski.Nagrody.Publiczność.Tablica wyników.Wręczenie nagród.

I miejsce:Mateusz OścikEwelina Zawisza

II miejsce:Paulina Zawisza
Kamila Ciupińska

III miejsce:Ewelina KukułaPaulina BidzińskaNagrody ufundowali: burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski,
prezes Spółki Gruntowo-Leśnej Henryk Jabłecki oraz dyrektorzy szkół.
Tekst: Grzegorz Turlejski.
Fot. Mariusz Sewerynek.