Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Namina górę strony


Odsłonięcie tablicy z okazji 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
- kliknij po więcejNaród, który nie szanuje swej przeszłości
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości
i nie ma prawa do przyszłości.

                                                 Józef Piłsudski

Burmistrz Kamieńska zaprosił wszystkich mieszkańców miasta i gminy Kamieńsk na uroczyste obchody 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką wszystkich uczestników przed Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku. Po uformowaniu kolumny złożonej z Strażackiej Orkiestry Dętej, pocztów sztandarowych i zaproszonych gości, rozpoczął się pochód ulicami Szkolną i Plac Wolności do kościoła na mszę święta. Mszę świętą odprawił i homilię wygłosił ks. Adam Tkacz, na zakończenie nabożeństwa Strażacka Orkiestra Dęta, odegrała "Boże coś Polskę". Po mszy świętej burmistrz złożył kwiaty i zapalił znicze pod pomnikami - Jana Pawła II, Tadeusza Kościuszki, Żołnierza Polskiego. Następnie wszyscy udali pod Urząd Miejski w Kamieńsku, gdzie powitał ich burmistrz Grzegorz Turlejski. Po odegraniu Mazurka Dąbrowskiego przez orkiestrę, burmistrz dokonał odsłonięcia pamiątkowej tablicy, a ks. Marek Woźniak dokonał jej poświęcenia. Napis na tablicy głosi:


W 90.ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI,
DZIĘKUJĄC BOGU, W HOŁDZIE BOHATEROM
Z NACZELNYM WODZEM JÓZEFEM PIŁSUDSKIM.


Tablicę ufundowało Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Kamieńska. Przedstawiciele samorządu, stowarzyszeń, organizacji i szkół złożyli kwiaty pod tablicą. a następnie burmistrz Grzegorz Turlejski wygłosił przemówienie do mieszkańców miasta i gminy Kamieńsk Po przemówieniu burmistrza, uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku wystąpili z recytacją i śpiewem. Na zakończenie uroczystości Strażacka Orkiestra Dęta w Kamieńsku pod batuta kapelmistrza Włodzimierza Sambora odegrała Rotę.
Zbiórka uczestników przed Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku.Przemarsz na mszę świętą do Kościoła Parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kamieńsku.Mszę Świętą odprawił i homilię wygłosił ks. Adam Tkacz.


Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski złożył kwiaty i zapalił znicz pod pomnikiem Jana Pawła II.Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski złożył kwiaty i zapalił znicz pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku.Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski złożył kwiaty i zapalił znicz pod pomnikiem Żołnierza Polskiego w Kamieńsku.Przemarsz uczestników uroczystości pod Urząd Miejski w Kamieńsku.Uroczystość przed Urządem Miejskim w Kamieńsku otworzył oraz powitał wszystkich zgromadzonych burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski.Strażacka Orkiestra Dęta w Kamieńsku pod batutą kapelmistrza Włodzimierza Sambora odegrała Hymn Państwowy.
Odsłonięcia tablicy z okazji 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę dokonał burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski. Pamiątkową tablicę ufundowało Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Kamieńska.Poświęcenia tablicy dokonał ks. Marek Woźniak.Kwiaty pod tablicą złożyli:


Konspiracyjne Wojsko Polskie - Jan Witalewski, Tadeusz Zbierański.


Przedstawiciele Rady Miejskiej w Kamieńsku
- Sławomir Sewerynek, Stanisław Gruchała, Jan Jakubczyk.


Pracownicy PKP - Zdzisław Walczak


Rycerstwo Niepokalanej.


Zarząd i zawodnicy LZS "ŚWIT" Kamieńsk
- Andrzej Trzeciak, Włodzimierz Olejnik, Marian Błachowicz.


Spółka Gruntowo-Leśna.


Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńsku.


Pracownicy Publicznego Przedszkola w Kamieńsku.


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzędowie.


Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieńsku.


Harcerze


Publiczne Gimnazjum w Kamieńsku.


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku.


Radny Powiatowy Waldemar Zbierański.


Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski.

Przemówienie burmistrza Kamieńska Grzegorza Turlejskiego.Tekst przemówienia burmistrza Grzegorza Turlejskiego.

   

Część słowno-muzyczna w wykoaniu młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tadeusza Kościuszki w Kamieńsku.
Od lewej: Nina Wieloch, Aleksandra Kułak, Paulina Załogowska, Monika Mackiewicz, Ewelina Gronostaj.


Strażacka Orkiestra Dęta w Kamieńsku odegrała Rotę.
Poczty sztandarowe.Uczestnicy uroczystości.
Tekst: Grzegorz Turlejski.
Fot. Adam Sewerynek, Mariusz Sewerynek.