Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami

na górę strony


IV KONKURS "HISTORIA KAMIEŃSKA"


W Publicznej Szkole Podstawowej w Kamieńsku odbył się 24 maja 2003 roku konkurs “Historia Kamieńska”. Uczestnicy konkursu byli bardzo dobrze przygotowani. Komisja oceniająca miała wielki problem z wyłonieniem najlepszych. Prowadzący konkurs burmistrz Grzegorz Turlejski pamiętając wysoki poziom przygotowania uczestników z poprzednich lat postanowił wprowadzić dodatkowy zestaw pytań i w ten sposób ostatecznie rozstrzygnięto konkurs - oto kolejność:

I miejsce - Maciej Kowalski
II miejsce - Ola Mroczkowska
III miejsce - Katarzyna Próchnicka
IV miejsce - Paulina Jędrzejczyk
V miejsce - Arkadiusz Siwik

Na zakończenie uczestnicy otrzymali puchary oraz nagrody książkowe ufundowane przez Urząd Miejski w Kamieńsku, dyrektorów szkół oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Kamieńska.
W czasie konkursu muzykowała Ania Alama z PSP w Kamieńsku.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Paweł Ziemba, Beata Łacisz, Marzena Sowińska, Teresa Lorenc, Barbara Jędrzejek, Ewelina Jakubczyk, Henryka Fużewska, Andrzej Kułak, Mirosława Zięba.
Uczestnicy konkursu.Rozpoczęcie konkursu.Zadawanie pytań.Marcin Kowalski odbiera nagrodę od burmistrza Grzegorza Turlejskiego.Ola Mroczkowska odbiera puchar od burmistrza Grzegorza Turlejskiego.
Tekst: Grzegorz Turlejski.
Fot. Marcin Biegarczyk.