Strona Główna

15 lat Stowarzyszenia

Historia Kamieńska

Herby z Kamieńskiem związane

Jeszcze słychać śpiew
i rżenie koni...


70 lat Ludowego Zespołu Sportowego ŚWIT

100 lat Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kamieńsku


90-lecie powstania drużyny harcerskiej w Kamieńsku

45-lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku

15-lecie odzyskania prawa miejskiego przez Kamieńsk.

Odsłonięcie i poświęcenie
pomnika Stanisława Sojczyńskiego
- Warszyca


Audiencja u Jana Pawła II

Uroczystości

Echo Kamieńska

Statut

Konkursy

Kontakt z Nami
na górę strony


X Dzień Papieski - "Jan Paweł II - Odwaga Świętości" -kliknij po więcej


Na dzień 10 października 2010 r. burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski zaprosił wszystkich mieszkańców miasta i gminy na uroczystość obchodów X Dnia Papieskiego.Zbiórka uczestników uroczystości.Mszę Świętą odprawił i homilię wygłosił ks. proboszcz Mieczysław Wach.Otwarcie uroczystości przez burmistrza Kamieńska Grzegorza Turlejskiego.Strażacka Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Włodzimierza Sambora odegrała "Mazurka Dąbrowskiego".Złożenie kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II.Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieńsku.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzędowie.Publiczne Gimnazjum w Kamieńsku.Pracownicy Publicznego Przedszkola w Kamieńsku.Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńsku.Konspiracyjne Wojsko Polskie.Ludowy Zespół Sportowy ŚWIT Kamieńsk.Przedstawiciele Rady Miejskiej w Kamieńsku.Pracownicy PKP.Wspólnota Gruntowo-Leśna.Radna Rady Powiatu Radomszczańskiego.Rycerstwo Niepokalanej.Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski.

Burmistrz Kamieńska Grzegorz Turlejski zapalił znicz pod tablicą Jana Pawła II
wmurowaną w ścianę Kościoła Parafialnego w Kamieńsku..Na zakończenie uczestnicy uroczystości wspólnie odśpiewali "Barkę".Uczestnicy uroczystości.Wieczorne czuwanie.

Tekst: Grzegorz Turlejski.
Fot. Adam Sewerynek,
Mariusz Sewerynek.